Doç. Dr. Yeliz Yalçın

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi > Ekonometri

Lisans

  • Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik, 1998.

Yüksek Lisans

  • Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, 2001.

  • Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, 2004.

Doktora

  • Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, 2008.

  • Postdoctoral Fellow Department of Marketing and Economics Valdosta State University 2009 Eylul- 2010 Eylul

İş Deneyimi

  • 2000- Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü

  • 2009 Eylul- Postdoctoral Fellow Department of Marketing and Economics Valdosta State University

Doğum Yeri

  • Ankara

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Zaman Serisi Analizleri Finansal Ekonometri Oynaklık ve Risk Yönetimi