Prof. Dr. Ali Yakıcı

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • Yok. (2007). Halk Şiirinde Türkü/Tanım-Tasnif-İnceleme-Metin. 472 sayfadan oluşan bu kitapta türküler dil ve edebiyat yönüyle ele alınmış, tanımı yapılmış, sınıflandırması, doğuşu, kaynakları, türkü icra ortamları vb. bakımından incelenmiştir. Ayrıca yirminin üzerinde Türk topluluğunun türkü geleneği üzerine derli-toplu bir değerlendirme yapılmıştır. Kimi türkü metinleriyle birlikte geniş bir kaynakçaya yer verilmiştir. Türkiye. Akçağ.

Editörlük

  • (2008). Âşık Kul Nuri/Kuşluk Vaktinde,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • (2010). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Somut Mekanı: Konya Barana Odaları. Milli Folklor, 87(94-100).
  • (2009). Evrensel Bir Tiyatro Sanatı Olan Kuklanın Anadolu İnsanının Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkisi. Milli Folklor, 81(34-40).
  • (2007). Halk Anlatılarında Yer Alan Köroğlu Tipleri ve Âşık Köroğlunun Bu Tipler Arasındaki Yeri. Milli Folklor, 76(113-123).
  • (2007). Dede Korkut Kitabında Görülen Ozan Tiplerinin Türkiye Sahası Âşıklık Geleneğinin Oluşumuna Etkisi. Milli Folklor, 73(40-47).