Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Coğrafya Eğitimi

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dr. Niyazi Kaya Doç. Dr. Eyüp Artvinli (2013). Coğrafya Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Tarihsel Bir Bakış: 1923-2012 . Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 27, Ocak - 2013, S. 41-57 İstanbul – Issn:1303-2429 , 27(S. 41-57).
 • Yurdal Dikmenli, Ülkü Eser Ünaldı (2013). Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , 2 (2)(,326-347).
 • Nurettin ÖZGEN , Recep BİNDAK (2011). Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Konusuna Yönelik “Etkili Öğrenme Biçimleri”nin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 12, Sayı 4,(303-323).
 • (2008). Tehdit ve Tehlike Altında Bir Kültür bitkisi: Safran (Crocus sativus L.). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bil. Dergisi, 17/2(53-67).
 • Alaz, A., (2008). Coğrafya Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 26(113).
 • Emin Toroğlu (2008). "Aladağlar"da (Toros Dağları) Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartları". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18/2(23 - 48).
 • Emin Toroğlu (2007). Aladağlar"da Bitki Formasyonları ve Dağılışları. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(227-240).
 • Ali KÖMÜŞÇÜ (2007). "Topografya - Vejetasyon Arasındaki İlişkiler: Bolkar Dağları (Ereğli - Dümbelek Düzü - Mersin Arası. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 17(1-15).
 • (2005). Endemik Bir Karaçam Türü Ebe Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneria)"nın Domaniç (Kütahya) Civarındaki Yayılış Alanının Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(33-43).
 • (2004). Nesli Tehlikedeki Ağaç: Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(67-80).
 • (2003). Enerji Ormancılığı (Yeşil Kömür) ve Türkiye. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(45-55).
 • Nezaket ADIGÜZEL (2002). Melikgazi (Pınarbaşı – Kayseri) Civarında Yayılış Gösteren Sarıçam (Pinus silvestris L.) lar Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(205-222).
 • (2002). Buğday Verimi İle Yağış Miktarı ve Rejimi Arasındaki İlişkiler: Konya İli Örneğ. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(467-489).
 • (2001). Hasan Dağı"nın Bitki Coğrafyası Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(521-548).
 • (2000). Eğirdir Gölü Doğusunda Bitki Topluluklarının Dağılışı. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(197-204).
 • (1999). Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Bölümünün Sıcaklık (Termik) Özellikleri. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(19-30).
 • (1999). Orta Fırat Bölümü"nün Sıcaklık (Termik) Özellikleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(69-81).
 • (1999). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Orta Fırat Bölümü"nün Buharlaşma, Nemlilik Ve Yağış Koşulları. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(153-184).
 • (1999). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Rüzgar Özellikleri. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(143-152).
 • (1998). Hava Kirliliğinin Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkisi. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 5(171- 174).
 • (1998). Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Bölümünün Buharlaşma, Nemlilik Ve Yağış Koşulları. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(115-146).
 • (1997). Liquidambar orientalis Mill (Anadolu Sığla Ağacı)"in Isparta Sütçüler Yakınındaki Yayılış Alanı Üzerine Bir İnceleme. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 3(194-204).
 • (1996). Malir Tepe"nin (Isparta) Bitki Örtüsü. G.Ü. Gazi Eğitim Dergisi,, 4(143-147).
 • (1988). Marçal Dağlarının Bitki Örtüsü. G.Ü. Gazi Eğitim Dergisi, Cilt. 4(S.1, sayfa).

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Toroğlu, S., (2009). Studies on Antimicrobial Activity of Pyramidal Black Pine (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata): An Endemic Plant Close to Become Extinct,. Journal of Environmental Biology, 30 (2)(197204).
 • Sevil Toroğlu Emin Toroğlu (2008). Properties Geographical Distribution Area, Ecological Characteristics an Antimicrobial Activities of Ebe Black Pine (P. Nigra ssp. pallasiana var. Seneriana). ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, Vol. 20,(NO.8).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Taner Çiftçi (2014). Coğrafya Öğretmenlerinin Değer eğitiminin Mevcut Durumu İle İlgili Görüş ve Düşünceleri. ZfWT, Vol. 6, No. 2(81-99).
 • Fatih Aydın (2013). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumları. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi , 3 (1)(11-42).
 • Uğur Hamdi Taş (2013). TASARRUF BİLİNCİ OLUŞTURMADA COĞRAFYA EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ (ORDU İLİ ÖRNEĞİ) . The Journal of Academic Social Science Studies , Volume 6 Issue 7 (1069-1098 ).
 • Namık Kemal YEŞİLTAŞ (2011). 21. Yüzyılın En Büyük Çevre Sorunu: Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(1).
 • Fatih Aydın (2010). The Analysis of Geography Teacher Candidates"; Perceptions towards ";Geography"; Concept with the Help of Metaphors. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (2)(600 - 622).
 • Bilgi Görkem Merve (2008). Investigating the Scientific Literacy of University Students Concerning Strengthened Greenhouse Effect / Global Climatic Change and Ozone Depletion. World Applied Sciences Journal, 3(5)(858 – 864).
 • (2008). An Investigation into Student Teachers"; Factual Knowledge Related to RisksAdjustments for Natural Disasters. World Applied Sciences Journal, 4 (Supple)(22 28).
 • (2007). A Negative Example Area In Human-Natural Environment Relationship: Erciyes Mountain (Turkiye). Humanity & Social Sciences Journal, 2(2)(139-147).
 • Bilgi, Görkem Merve (2007). Developing a Scientific Literacy for University Students in Geography Education Branch about Strengthened Greenhouse Effect / Global Climatic Change and Ozone Depletion: It"s Validity and Reliability. Humanity & Social Sciences Journal, 2(1)(29-33).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencileri ve Öğretmenler İçin HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI. Harita ile ilgili genel bilgiler ve uygulamalar TÜRKİYE. Gazi Kitabevi.
 • (2009). Türkiye Yağışlarına Sinoptik Yaklaşım ve Akdeniz Bölgesi Örneği I. Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Yağış özelliklerine sinoptik olarak yaklaşım Türkiye. Gazi Kitabevi.
 • (2008). Natural EnvironmentCulture in the Mediterranean Region. Akdeniz Dünyasını birebir ilgilendiren doğal çevre ve kültür üzerine araştırmalar İngiltere. Cambridge Scholars Publishing.
 • (2003). Erciyes Dağı"nın Fiziki Coğrafyası. Erciyes Dağınin jeomorfolojik, klimatolojik, toprak, hidrografik ve bitki örtüsü özellikleri Türkiye. Çntay Kitabevi.

Kongre

 • Ülkü Eser ÜNALDI, Olgu AYDIN, Neşe DUMAN, İhsan ÇİÇEK, Necla TÜRKOĞLU,, 2016. Estimation of Water Scarcity in Basins of Turkey, International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international academic conference Venice
 • A. Türker, 2014. Türkiye'deki Üniversitelerde Kadın Öğretim Elemanlarının Dağılışı, Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (20-23 Ekim 2014) Muğla
 • 2013. Yabancı Diller Bölümü Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi , FLTAL Bosna
 • Niyazi Kaya, 2011. Köy Enstitüleri Programında Coğrafya Eğitimi, 5.Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Ankara
 • Demirkaya, H; Aydın, F, Prımary Prospectıve Socıal Studıes Teachers"; Perspectıve Towards Ict Use In Geography Teachıng, Fourth Balkan Congress, StaraZagoraBulgaria
 • Demirkaya, H; Aydın, F, An Evaluatıon Of The Attıtudes Of Geography Teacher Candıdates Towards Computer Use, Fourth Balkan Congress StaraZagoraBulgaria
 • Coşkun, M., Aydın, F., Aksoy, B., Özcan, E, Coğrafya Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Çanakkale
 • ";Eğirdir Gölü 8211; Beyşehir Gölü arasındaki Alanda Bitki 8211; İklim İlişkileri";,, Dumlupınar University, Environmental Protection And Management Research Center, 1. International Symposium On Protection of Natural Enviroment Ehrami Karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe var. Pyramidata (Acat) Yaltırık Kütahya
 • Göl,F, Coğrafya Dersinde Pekiştireç Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Antalya
 • Demirkaya, H.; Özcan, E.; Güngördü, E.; Aydın, F, Prospectıve Geography Teachers"; Internet Access Facılıtıes And Theır Internet Usage, Fourth Balkan Congress StaraZagoraBulgaria
 • Aksoy, B.; Coşkun, M.; Özcan, E.;, Yanlış Arazi Kullanımının Kentleşme Ve Çevre Üzerine Etkisi (Bursa Ovası Örneği), ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) Ankara
 • Özcan, E, ";Ecology Of Pomegranate And Its Economıcs In Turkey";, ";, GEOMED2007, International Symposium on Geography: EnvironmentCulture in the Mediterranean Region Antalya

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Ankara(2011)
 • Assessment of River Basin Floods: A Case Study In The Eastern Part Of The Black Sea Region Braşov, Romanya(2008)

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2012)(2012-2015 - )
 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyon Üyesi (2004)
 • Anabilim Dalı Başkanı (1991)(1991-1992 - )
 • Leonardo da Vinci (LdV) AB Meslekî Eğitim Programı Fakülte Koordinatörü
 • Erasmus Socrates Programı Gazi Üniversitesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Birim Koordinatörü

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Sanal sınıf Uygulaması ve HArmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Coğrafya Dersi Başarısı İle Derse Yöenlik Tutuma Etkisi ve Öğrenci Görüşleri (2013)
 • Türkiyede Coğrafya Eğitimi: Öğretim Programı, Öğretmen Eğitimi ve Ders Kitapları Boyutu (2012)
 • Öğrencilerin 9. Sınıf Coğrafya Dersi Konularına Yönelik Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (2012)
 • Tasarruf Bilinci Oluşturmada Coğrafya Eğitiminin Yeri Ve Önemi (2012)
 • Kaynaştırma Ortamlarında Öğrenim Gören9. Sınıf Total Görme Engelli Öğrencilere Harita Bilgisinin Öğretimi (2010)
 • Türkiye İle İngilterenin Lise Coğrafya Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (2009)
 • İşbirlikli Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (10.sınıf) (2009)
 • Çoklu Zekâ Kuramının Coğrafya Dersi İklim ve Bitki Örtüsü Konusunun İşlenişinde Kullanılmasına Yönelik Bir Model" (2004)
 • "Ortaöğretim Coğrafya Programında Yer Alan Bitki Örtüsü Konusunun Ortaöğretimde Uygulanan Anlatma Yöntemi İle Soru Cevap Yönteminin Karşılaştırılması" (1990)
 • Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Dersi Kapsamındaki Çevre Konularının Öğretiminde Aktif Öğretim Yöntemlerinin Rolü
 • IX. Sınıf Coğrafya Dersi Konularının (Yerkürenin Günlük Hareketi, İklim Bilgisi, Toprak Coğrafyası ve Jeolojik Zamanlar) Öğretiminde Drama Yöntemi İle Klasik Yöntemlerin Karşılaştırılması
 • "Coğrafya Öğretmeni Adaylarının ve Coğrafya Öğretmenlerinin Toprak ve Bitki Örtüsü Konularındaki Yeterlilikleri ve Bunları Etkileyen Faktörler
 • "Coğrafya Derslerinde Eğitim Yardımcı Malzemelerinin ve Coğrafya Laboratuvarı Kullanımının Önem
 • İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Orta Öğretim Coğrafya Dersi Yerleşme Konusunun Öğretilmesinde Başarıya Etkisi"
 • "Ortaöğretim Okullarındaki Coğrafya Öğretmenlerinin Derse Karşı Motivasyonu
 • "Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Coğrafya Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Kullanımına İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi
 • Temel Fiziki Coğrafya Kavramlarının Farklı Yöntemlerle Öğretimi"
 • Aladağlar (Toros Dağları)ın Bitki Coğrafyası"
 • Çaldağ"ın Bitki Coğrafyası"
 • "Rize İli Sınırları İçerisinde Bulunan; Özel Liseler, Geniş Anlamda Meslek Liseleri ve Düz Liselerdeki Coğrafya Öğretiminin Karşılaştırılması"
 • ) "Ortaöğretim Kurumları (Lise-1) Coğrafya Programında Yer Alan Toprak Konularının Öğretiminde Yöntem ve Araç -Gereçlerin Kullanımının Değerlendirilmesi"
 • Büyük Menderes Depresyonunun İklim Özellikleri"
 • "Ortaöğretim Lise 1.Sınıf Coğrafya Dersi Müfredat Programında Yer Alan "Yeryüzünün Biçimlenmesi Dış Kuvvetler" Ünitesinde Öğretmenlerin Öğrenci Değerlendirmede Bloomun Teksonomisini Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Eskişehir İli Örneği)"
 • "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi
 • "Küçük Menderes Depresyonunun İklim Özellikleri"
 • Çukurova"nın İklim Özellikleri
 • "Coğrafya Dersinde Kullanılan Pekiştireç Değişkeninin Öğrencilerinin Akademik Başarına Etkisi (Ortaöğretim Lise 1

Dersler

 • HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI-I (COĞRAFYA) (2007-2008)
 • SEÇMELİ-(TÜRKİYE COĞRAFYASI-I) (2007-2008)
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2007-2008)
 • KLİMATOLOJİ (2007-2008)
 • Türkiye Vejetasyon Coğrafyası (2005-2006)
 • ÜLKELER COĞRAFYASI (2005-2006)
 • SEÇMELİ-I (HARİTA BİLGİSİ) (2007-2008)
 • GENEL COĞRAFYA (2007-2008)
 • Türkiye İklimi (2007-2008)
 • TOPRAK BİLİMİ (2007-2008)
 • Seminer (2007-2008)
 • Türkiye Toprak Coğrafyası (2007-2008)
 • OKUL DENEYİMİ - II (2007-2008)
 • HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMA (SHMYO) (2007-2008)
 • Proje (2007-2008)
 • COĞRAFYAYA GİRİŞ (2005-2006)
 • BİTKİ COĞRAFYASI (2007-2008)
 • TOPRAK COĞRAFYASI VE ARAZİ KULLANIMI (2007-2008)
 • OKUL DENEYİMİ -I (2007-2008)
 • TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI (2007-2008)
 • ÇEVRE SORUNLARI COĞRAFYASI (2007-2008)
 • TÜRKİYENİN İKLİM VE BİTKİ COĞRAFYASI (2005-2006)
 • Bitki Örtüsü ve Ekolojik Koşulların İlişkisi (2007-2008)

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Coğrafya Dersinde Bellek Destekleyicilerin Erişi, Tutum ve kalıcılığa Etkisi (ortaöğretim 10. Sınıf) (2009) Gazi Üniversitesi