Yrd. Doç. Dr. Türker Kurt

Gazi Eğitim Fakültesi

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2004 Örgüt Yapısının Örgütsel İletişime Etkisi (Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü Örneği)

Doktora

  • Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2009 Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik ve İşlemci Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Öz Yeterliğine ve Kolektif Yeterliğine Etkisi

Doğum Yeri

  • Zonguldak / 18.09.1978

Yabancı Diller

  • İngilizce (ÜDS: 70-KPDS 75)

İlgi Alanları

  • Örgütsel Davranış, Liderlik, Türk Eğitim Sistemi, Yönetimde İnsan İlişkileri, Öz Yeterlik, Kolektif Yeterlik, Örgütsel Bağlılık, Karar Verme, Okullarda Şidddetin Önlenmesi.