Prof. Dr. Suna Timur AĞILDERE

Edebiyat Fakültesi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ağıldere,S., 2011. Leducation de lelite feminine dans lEmpire Ottoman au XIX.e siecle: le Pensionnat de filles de Notre Dame de Sion dIstanbul., Female voices: women and foreign languages in modern Europe Department of Language Studies and Compared Literature, University of Milan/ Italy
 • Er,A., Ağıldere,S., 2010. Namık Kemal'in Gülnihal adlı oyununda uzam, Namık Kemal Uluslararası Sempozyumu Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
 • Ağıldere,S., 2006. "Batıda Türk Gölge Oyunu ya da Karagözde yer alan gülmece dilinin çevirisi sorunu", Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu Gazi Üniversitesi/Ankara
 • Ağıldere,S., 2005. " Linteraction des cultures dans les cours de version: le cas du transfert des noms daliment dans Germinal de Zola", Yabancı dil olarak Fransızca öğretimi I.Ulusal sempozyumu Gazi Üniversitesi/Ankara
 • Ağıldere,S.,Er,A., " XVII. Yüzyıldan XX. Yüzyıl başlarına kadar Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretim ve Öğreniminde Kullanılan Yöntemlere Tarihsel Bir Bakış", III. Ulusalararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir
 • Ağıldere S., Alpar.M, "Les Tâches dans l";enseignement/apprentissage du français langue étrangère d";après la perspective co-actionnelle", VIII.Dil, Yazın, Deyişbilim Kongresi İzmir Ekonomi Üniversitesi/İzmir
 • Ağıldere,S., "Fıkralarla Yabancı Dil Eğitim ve Öğrenimi : Temel ile Marius El Ele", CAFT International Congress on comparative Literarture and the Teaching of Literature and Language Gazi Üniversitesi/Ankara
 • Ağıldere,S.,Tekin,N., "XX.Yüzyıl başı Türk Eğitim sisteminde Feride öğretmen veya Çalıkuşu";nun Kültürlerarası İletişim Becerisi", IX. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Sakarya Üniversitesi/Sakarya
 • Ağıldere,S., Alpar, M, "Les adaptations des oeuvres de Molière ou la naissance du théâtre contemporain en Turquie";, Colloque International, Textes et Mondes en déplacement Porto/Portekiz
 • Ağıldere,S., Yener,Ş.,, "The Problem of translation of cultural features into English and French in Yaşar Kemal";s Works, Ortadirek, The wind the plain and Le Plier.", 1th Int. International Hacettepe Conference, Cultural Encounters and Cultural Differences Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Yabancı Dil Öğretimi Avrupa Birliği Ortak Dil Başvuru Metni çerçevesinde Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişim Fransız Kültür/Ankara
 • VIII.Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu İzmir Ekonomi Üniversitesi/İzmir
 • X.Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Gazi Üniversitesi/Ankara
 • Türkiyede Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Sempozyumu Gazi Üniversitesi/Ankara
 • III. Ulusalararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir

Seminer

 • "Yabancı Dil Öğretiminde Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni (Common Framework)kullanımı" Saint Benoît Lisesi/ İstanbul
 • "Yabancı Dil sınavlarının Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni dil düzeylerine göre hazırlanması" M.E.B /Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Yabancı dil olarak Fransızca öğretimi I.Ulusal sempozyumu Gazi Üniversitesi/Ankara
 • VIII.Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Kongresi İzmir Ekonomi Üniversitesi/İzmir,Bilimsel Kurul Üyeliği
 • V.Frankofoni Ulusal Kongresi, Bilimsel Kurul Üyeliği Atatürk Üniversitesi/Erzurum
 • X.Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Gazi Üniversitesi/Ankara
 • Yabancı dil olarak Fransızca öğretimi III.Ulusal sempozyumu Gazi Üniversitesi/Ankara
 • VI. Ulusal Frankofoni Kongresi,"Geçmişten Geleceğe Türkiyede Frankofoni", Bilimsel Kurul Üyeliği Kafkas Üniversitesi/Kars
 • III. Ulusalararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi/ İzmir, Bilimsel Kurul Üyeliği

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 • Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (GÜADEK)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Tükenmez, O. Francofolies 1,2 adlı Fransızca ders kitabında yer alan okuma metinlerinin Avrupa Birliği Yabancı Diller için Ortak Başvuru Metnine göre incelenmesi (2010)
 • Avrupa Birligi ve Yabancı Dil Egitimi (2005)
 • Dilbilgisi ve Yabancı Dil Egitimi (2005)
 • Les textes humoristiques dans l";enseignement et apprentissage du Français Langue Etrangère
 • La traduction issue de l";analyse du discours dans lenseignement du Français langue étrangère
 • Avrupa Birliği Eğitim Programlarına katılan Türk Öğrencilerin Kültürlerarası İletişiminin Yabancı Dil Eğitimlerine Yansımaları
 • Bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi

Dersler

 • Özel Öğretim Yöntemleri II (2010)
 • Okuma I (2009)
 • Türkçe-Fransızca Çeviri V (2010)
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri (2010)
 • Özel Alan Fransızcası (2010)
 • Topluma Hizmet ve Uygulamaları (2010)
 • Yabancı Dil Öğretimde Kültürlerarası İletişim ve Etkileşim (2009)
 • Yabancı Dil Öğretiminde Eğitimsel Çeviri (2010)
 • Fransızca Yazım ve Ses Bilgisi Kuralları (2010)
 • Seminer (2010)
 • Türkiyede Fransızcanın Eğitimi Tarihi (2010)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Fransız Milli Eğitim Bakanlığı
 • T.C Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Fransız Dişişleri Bakanlığı
 • T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Fransız Dışişleri Bakanlığı

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Ağıldere,S.. (2011). Fransızca-Türkçe Deyimler Sözlüğü. Sözlüğün içerisinde günümüz Frasızcasında yaygın olarak kullanılan yaklaşık 10.000'e yakın deyim Türkçe eşdeğer karşılıklarıyla yer almaktadır. Ankara. Pegem Akademi.
 • (2011). Ağıldere, S. De la theorie a la pratique: recherches sur la traduction dans l'enseignement des langues Kuramdan Uygulamaya : Yabancı dil öğretiminde çeviri araştırmaları. Tasarım Ofset Yayıncılık.
 • Ağıldere,S.. (2006). La traduction dans lenseignement du français langue étrangère daprès le cadre européen commun de référence pour les langues". Yabancı Dil Öğretim/Öğrenimşnde Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni";ne göre (Common Framework) Çevirinin Fransızca Öğretimindeki Yeri ve Önemi Ankara. Ümit Ofset Yayıncılık.

Editörlük

 • (2010). X.Uluslararası Dil, Deyişbilim, Yazın Kongresi Kitabı,
 • (2008). Türkiyede Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Kitabı,
 • (2003). Günümüz Dilbilim Çalışmaları. Türkiye. Multilingual Yabancı Dil Yayınları. Kıran,A., Korkut,E., Ağıldere,S.,

Atıf

 • (2009). Babel International Review of Translation, Les interprètes au carrefour des cultures ou les drogmans dans lEmpire ottoman (xvııe - debut du xxe sıecle)
 • (2006). Milli Folklor,Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu Kitabı, "Batıda Türk Gölge Oyunu ya da Karagözde yer alan gülmece dilinin çevirisi sorunu"
 • (1999). Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, "Anaokulu çocuklarında dil göstergesi ve sözlü dil olgusuna bir bakış: Çocuktan Al Haberi"
 • (1998). Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, "Le problème déquivalence dans la traduction du langage argotique"

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ağıldere,S., Er,A. (2010). "Karagöz oyunlarında aile içi konuşmalarda sıralama söz sanatının ironik boyutu.". Milli Folklor, 52(57).
 • Ağıldere.S (2010). "Bektaşi Fıkralarının Fransa Yolculuğu: Les Contes de Bektachi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, 239(253).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2011). L'Education physique et interculturelle dans les ecoles francophones d'Istanbul au debut du XX.siecle:Le cas du football. Ekev Akademi Dergisi, (345-351).
 • Ağıldere,S. (2010). "XVIII.Yüzyıl Avrupasında Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminin Önemi: Osmanlı İmparatorluğunda İstanbul Fransız Dil Oğlanları Okulu ( 1669-1873)". Turkish Studies, International Periodical for the Language, Literature and History of TurkishTurkic, 693(704).
 • Ağıldere,S (2010). Representations des valeurs morales dans le manuel de français langue etrangere a lusage des classes preparatoires du Lycee Imperial Ottoman de Galatasaray: livre de lecture et de leçons de choses de Christophoridi (1889). Synergies Turquie, 159(172).
 • Ağıldere,S. (2009). "Astérix chez les Turcs ou le traducteur recréateur". Synérgies, 205(215).
 • Ağıldere,S. (2009). "Les interprètes au carrefour des cultures ou les drogmans dans lEmpire Ottoman (xvııe - debut du xxe sıecle)". Babel International Journal of Translation, 1(19).
 • Ağıldere,S. (2008). "Kültürlerarası iletişimde eylem odaklı yaklaşım: İstanbul Saint-Joseph Lisesinin Türk Öğrencileri (1870-1905).". Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 125(133).
 • Ağıldere,S. (2007). "La compétence de communication interculturelle en classe de langue: les universels 8211;singuliers.". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 99(108).
 • Ağıldere,S. (2007). « Les « élites » de la Sublime Porte ou les médiateurs francophones du Bureau de traduction (Tercüme Odası) au XIXe siècle », Documents pour lhistoire du français langue étrangère ou seconde. Documents, 183(191).
 • Ağıldere,S. (2005). "Les apports de la traduction explicative issue de lanalyse du discours à lenseignement/apprentissage du français langue étrangère.". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1(9).
 • Ağıldere,S. (2004). "Du lecteur modèle au traducteur: Interprétation et recréation des implicites.". İstanbul Üniversitesi Dilbilim Dergisi, 111(122).
 • Ağıldere,S. (2004). "La Notion du sens dans la théorie interprétative et dans lapproche communicative: Ses reflets sur la traduction pédagogique.". Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, 19(30).
 • Ağıldere,S. (1998). "Le problème déquivalence dans la traduction du langage argotique". Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 265(277).
 • Ağıldere,S. (1998). "Çocuk yazını çevirisinde Kültürel ögeler sorunu: Le Petit Nicolas dizisinin çevirisi üzerine bir inceleme". Ankara Üniversitesi Tömer Çeviri Dergisi, 7(18).
 • Ağıldere,S. (1997). "Les difficultés de traduction dans les bandes dessinées". Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 81(88).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (1999). "Yazınsal Çevirinin Yararları" (Çeviri makale). Littera,Edebiyat Yazıları, 11(18).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • (2011)
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2011)