Prof. Dr. Suna Timur AĞILDERE

Edebiyat Fakültesi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • İlk Üniversitenin Kurucusu: Fatıma el- Fihrî Türk Tarih Kurumu(2018)
 • “Türk Yükseköğretim Sistemi ve Uluslararasılaşmanın Önemi” QS ASIA ve Hankuk Üniversitesi, Seul, Güney Kore(2017)
 • Afrika'da Türkiye'nin Yumuşak Gücü : Yabancılara Türkçe Öğretimi Mersin Üniversitesi(2016)
 • “ Dünya’da Türkçe ve Elektronik Türkçe Sözlüklerin Önemi”, " 8 th Asia-Pasific Translation and Interpreting Forum (APTIF8)" 2016, Xian, Çin(2016)
 • Küllerinden Doğan Ülke: Ruanda Gazi Üniversitesi(2015)
 • Türkiye- Frankofon Afrika Ülkeleri Kültürel Diplomasisi Uludağ Üniversitesi (2015)

Kongre

 • 2017. Ağıldere, S. “Batılı Seyyahlar Gözü ile İstanbul’da Kahve Kültürü ( 16.yy. 19.yy)” Würzburg Üniversitesi, 2017, Würzburg, Almanya
 • 2011. Ağıldere,S. L’éducation de l’élite féminine dans l’Empire Ottoman au XıX.e. siècle: Le Pensionnat de filles de Notre Dame de Sion d’Istanbul, Milano Üniversitesi; 2011, Gargnano, İtalya.
 • 2010. Er. A, Ağıldere, S., Namık Kemal’ın Gülnihal adlı oyununda uzam, Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, 2010, Tekirdağ.
 • 2010. Ağıldere, S., Er, A., XVII. Yüzyıldan XX. Yüzyıl başlarına kadar Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretim ve Öğreniminde Kullanılan Yöntemlere Tarihsel Bir Bakış, III. Ulusalararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010, İzmir.
 • 2010. Ağıldere,S., Tekin,N., XX.Yüzyıl başı Türk Eğitim sisteminde Feride öğretmen veya Çalıkuşu’nun Kültürlerarası İletişim Becerisi, IX. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 2009, Sakarya, s. 681-687.
 • 2009. Ağıldere S., Fıkralarla Yabancı Dil Eğitim ve Öğrenimi : Temel ile Marius El Ele, CAFT International Congress on comparative Literarture and the Teaching of Literature and Language, Gazi Üniversitesi, 2009, Ankara, s: 681-687.
 • 2006. Ağıldere,S. “Batıda Türk Gölge Oyunu ya da Karagöz’de yer alan gülmece dilinin çevirisi sorunu”, Yaşayan Karagöz Uluslarası Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2016). Ağıldere, S. (çev.) Carnoy&Nicolaides, İstanbul Folkloru, 128 sayfa, Türk Dil Kurumu, Ankara, (2016).
 • (2011). Ağıldere,S. Fransızca-Türkçe Deyimler Sözlüğü, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 345 sayfa, ISBN. 978-605-364-154-4, (2011) .
 • (2011). Ağıldere, S. De la théorie à la pratique: Recherches sur la traduction dans l’enseignement des langues, Tasarım Ofset Matbaacılık, Ankara, 262 sayfa, ISBN. 978-975-00735-0-2, (2011).
 • (2006). Ağıldere,S. La traduction dans l’enseignement du français langue étrangère d’après le cadre européen commun de référence pour les langues, Ümit Matbaacılık, Ankara,142 sayfa, ISBN. 00735-0-9, (2006) .

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2015). Ağıldere,S, Tertemiz, N. “Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Yeterlik İnanç ve Görüşleri” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 30(1): 252-267, Ocak 2015. ,
 • (2010). Ağıldere.S., Bektaşi Fıkralarının Fransa Yolculuğu: Les Contes de Bektachi, Türk Kültürü Hacı Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 55,(2010), s.239-252.,
 • (2010). Ağıldere.S., Er,A., Karagöz oyunlarında aile içi konuşmalarda sıralama söz sanatının ironik boyutu , Milli Folklor, Sayı: 87, Cilt: 11,(2010), s.52-57,
 • (2007). Ağıldere,S. “Les interprètes au carrefour des cultures ou les drogmans dans l’Empire ottoman (xvııe - debut du xxe sıecle) , Babel Revue internationale de traduction, Vol:53:2, 1-9, (2007), John Benjamins Publication.,

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2010). Ağıldere.S., XVIII.Yüzyıl Avrupa’sında Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminin Önemi: Osmanlı İmparatorluğu’nda İstanbul Fransız Dil Oğlanları Okulu ( 1669-1873), Turkish Studies, International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3, (2010), p.693-704,
 • (2010). Ağıldere,S. « Représentations des valeurs morales dans le manuel de français langue étrangère à l’usage des classes préparatoires du Lycée Impérial Ottoman de Galatasaray : Livre de Lecture et de leçons de choses de Christophoridi (1889) », Synérgies-Turquie,Revue du GERFLINT, sayı :3, (2010), 159-172.,
 • (2009). Ağıldere.S., Astérix chez les Turcs ou le traducteur recréateur, Synérgies-Turquie, Synérgies-Turquie ,Revue du GERFLINT, sayı :2, (2009), 205-215.,
 • (2007). Ağıldere,S. “ Les Elites de la Sublime Porte ou les médiateurs francophones du Bureau de Traduction (Tercüme Odası) au XIX.e siècle”, Revue Documents, 38/39, (2007), p. 183-191,

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • “Akdeniz Havzası ve Afrika Ülkeleri Kültür ve Tarihleri Belgeselleri ” Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu (AYK), Türk Tarih Kurumu, TRT, GAKAF, TİKA işbirliği ile 2016- (2016)
 • “Afrika Ülkeleri Elçilik Mensuplarına Türkçe Kursu” Projesi, GAKAF-Gazi TÖMER işbirliği ile 65 Afrikalı Diplomat ve ailelerine A1-A2 düzeyinde Türkçe Kursu, Yurt Dışı ve Akraba Toplulukları tarafından desteklenmektedir. (2016)