Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Ankara’da Kullanılan Beton Bordürlerin Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Alternatif Beton Bordur Üretiminin Araştırılması

Ahmet İCİK Gazi Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 1996

Lifli Beton Üzerine Bir Çalışma

Sebahattin ŞİMŞEK Gazi Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 1997

Çankırı - Kurşunlu - Ören Mevkii Siyah Andezitinin Bordür Taşı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yüksel DURMUŞ Gazi Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 1998

Silis Dumanının Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Rafet ÖZBEK Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998

Taşununun Betonun Bazı Teknik Özelliklerine etkisinin Araştırılması

Tuncay TUNÇ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 1999

Uçucu Kül Katkısıyla Kerpiç Üretimi Üzerine Bir Araştırma

Özer EROL Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2000

Çankırı-Korgun Mevkii Pembe Andezitin Bordür Taşı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bayram AKILLI Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2001

Çelik Lifli Betonların Mekanik Özelliklerine Silis Dumanının Etkisinin Araştırılması

Mustafa AYDOĞAN Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2001

Beton Basınç Dayanımının Bazı Tahribatsız Test Yöntemleriyle Belirlenmesi,

Mürsel ERDAL Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2002

Vakumlu Betonun Basınç Dayanımı Üzerinde Bir Araştırma

Hakan Bolat Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2002

Epoksinin Donatı Aderansına Etkisinin Araştırılması

Faruk OGÜN Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2002

Silis Dumanı ve Süperakışkanlaştırıcı Katkılı Çimento Harçlarının Özellikleri

Asena DUR Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2003

Silis Dumanı ve Kimyasal Esasları Farklı Süperakışkanlaştırıcı Katkıların Taze ve sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkisi

Kadir YANARDAĞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2004

Samsun - Kavak Tuğla Ununun Çimento Harcında Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliği

M. Muhammed ÇİFTCİ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2004

Santral Çıkışı ile Şantiye Şartlarındaki C 20/25 ve C 25/30 Hazır Beton Mukavemetinin Karşılaştırılması,

Ahmet YARDIMCI Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2005

Vakumlu Betonun Dayanıklılığa İlişkin Özelliklerinin İncelenmesi

Osman ÖNAL Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trafik Kazalarının Analizi: Ankara Örneği

Tolga SÖYLEMEZOĞLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006

Genleşmiş Kil Agregalarının Hafif Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Murat GÖKÇE Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2007

Beton Büz Üretiminde Farklı Liflerin Kullanabilirliğinin Araştırılması

Gökçen İPEK Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2007

Uçucu Külü Beton Kilit Parke Taşı Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yılmaz AÇIKGÖZ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2008

Silis Dumanı Katkılı Bimsbetonların Özellikleri

Emre SANCAK Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktra Tezi 2005

Polyester ve Polipropilen Tel Katkılı Betonların Beton Yol Kaplamalarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Hakan BOLAT Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dokra Tezi 2009

Farklı Oranlarda Zeotik Tüf Katkısının Beton Özellikleri Ve Betonarme Çeliği Korozyonuna Etkilerinin Araştırılması

Saniye TABAN Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktra Tezi 2010

Ankara-Haymana(Demirözü)Yöresi Mermerlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Mücahit Nasuh BİLİR Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006

İstanbuldaki Türk İnanç Kaynakli, Motifli Tarihi Mezartaşlarinin Bozulma Nedenleri Ve Restorasyon Yöntemleri

Hayri YILMAZ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2009

Hafif Beton Üretiminde Ham ve Genleştirilmiş Perlitin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Hacı Sületman GÖKÇE Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2010

Bazi Yapay Puzolanlarin Harçlarin Basinç Dayanimlarina ve Alkali Silika Reaksiyonu Üzerine Etkileri

Serdar KORKMAZ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2010

Çeltik Kavuzu Katkılı Tuğlanın Teknik Özelliklerinin Araştırılması

Gökhan GÖRHAN Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DoktraTezi 2011

Yaşı ve Sınıfı Belli Geri Dönüşüm Agregalarının Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Can DEMİREL  Gazi Gazi Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2012