Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

TÜBITAK TOAG-643 “Hafif Agregalarin Yari Tasiyici Hafif Beton Olarak Tarimsal Yapilarda Kullanilabilirliginin Arastirilmasi”

Güneydogu Anadolu Projesi Iklim Kosullarina Göre Beton Karisim Oranlarinin Saptanmasi.

Ç.Ü. Arastirma Fonu ZF 90-7 “Güneydogu Anadolu Projesi Iklim Kosullarina Göre Beton Karisim Oranlarinin Saptanmasi

Vakum Uygulamasinin Betonun Özelliklerine Etkisi

Gazi Üniversitesi, Arastirma Fonu Proje (AFP), Vakum Uygulamasinin Betonun Özelliklerine Etkisi, Nisan 2001.

Hafif Betonlarda Donati Korozyonu ve Aderans Özelliklerinin Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi, Arastirma Fonu Proje (AFP), 07/2002-36 kodlu Hafif Betonlarda Donati Korozyonu ve Aderans Özelliklerinin Belirlenmesi

Saman ve Talas Katkili Çimento Levhalarin Özelliklerinin Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi, Ara stirma Fonu Proje (AFP), 07/2004-23 kodlu Saman ve Talas Katkili Çimento Levhalarin Özelliklerinin Belirlenmesi