Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN "BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ" H. Yılmaz ARUNTAŞ Mustafa DAYI İlker TEKİN Recep BİRGÜL Osman ŞİMŞEK, Kimyasal katkı maddeleri, 2. yapı kimyasalları Ankara
 • Şimşek, O., Bolat, H.,, Vakum teknolojisinin saha betonlarındaki korozyona etkisi, 4. uluslar arası ileri teknolojiler sempozyumu 28-30 eylül Konya
 • Şimşek, O., Sancak, E., Yaprak, H.,, Beton yollarda alternatif bir malzeme: vakumlu beton, 4. uluslar arası ileri teknolojiler sempozyumu 28-30 eylül Konya
 • Şimşek, O., Sancak, E., Subaşı, S.,, Vakumlu uygulanan betonlarda yoğunluğun Radyoaktif yöntemle tayini, 4. uluslar arası ileri teknolojiler sempozyumu 28-30 eylül Konya
 • Şimşek, O., Sancak, E., Subaşı, S., Türkiye"de Konut Üretiminde Bimsbeton, 4. uluslar arası ileri teknolojiler sempozyumu 28-30 eylül Konya
 • Influence of silica fume addition on pumice concrete on corrosion behavior of reinforcement bars;Emre SANCAK,O. Simsek, Construction;Sustainable Option: Concrete Durability: Achievement and Enhancement Section, 7th International Congress Concrete:pp.237-248 Dundee, Scotland
 • İlhami DEMİR;R, Osman ŞİMŞEK, Hasbi YAPRAK, ANKRAJ DONATISI TÜRÜNÜN ANKRAJ PERFORMANSINA ETKİSİ, 5. Uluslararası ileri Teknolojiler Sempozyumu (IATS";09), 13-15 Mayıs, Karabük, Türkiye

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Restrasyon Anabilmdalı Baş
 • Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Nevşehir Acıgöl Bölgesinden Elde Edilen Perlit Agregasının Alkali Silika Reaksiyonunun Araştırılması (2013)
 • Yaşı ve Sınıfı Belli Geri Dönüşüm Agregalarının Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2012)
 • Uçucu Külün Çelik Lifli Betonlarda Karbonatlaşma Etkisinin Araştirilmasi (2012)
 • KIRŞEHİR-KAMANTUĞLA UNUNUN ÇİMENTO HARCINDA PUZOLANİK KATKI MADDESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
 • Çeltik Kavuzu Katkılı Tuğlanın Teknik Özelliklerinin Araştırılması
 • : İstanbuldaki Türk İnanç Kaynaklı, Motifli Tarihi Mezartaşlarının Bozulma Nedenleri ve Restorasyon Yöntemleri
 • Farklı Oranlarda Zeotik Tüf Katkısının Beton Özellikleri ve Betonarme Çeliği Korozyonuna Etkilerinin Araştırılması
 • Hafif Beton Üretiminde Ham ve Genleştirilmiş Perlitin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • Uçucu Küllerin Beton Kilitli Parke üretiminde Kullanımının Araştırılması
 • Lifli Beton Üzerine Bir Çalışma
 • Silis Dumanının Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
 • Kalecik Yöresi Genleştirilmiş Kil Agregasıile Hafif Beton Üretimi
 • Silis Dumanı ve Kimyasal Esasları Farklı Süperakışkanlaştırıcı Katkıların Taze ve sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkisi
 • Epoksinin Donatı Aderansına Etkisinin Araştırılması
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trafik Kazalarının Analizi: Ankara Örneği
 • Samsun - Kavak Tuğla Ununun Çimento Harcında Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliği
 • Çankırı-Korgun Mevkii Pembe Andezitin Bordür Taşı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • Beton Basınç Dayanımının Bazı Tahribatsız Test Yöntemleriyle Belirlenmesi
 • Santral Çıkışı ile Şantiye Şartlarındaki C 20/25 ve C 25/30 Hazır Beton Mukavemetinin Karşılaştırılmas
 • Çelik Lifli Betonların Mekanik Özelliklerine Silis Dumanının Etkisinin Araştırılması
 • Ankara"da Kullanılan Beton Bordürlerin Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Alternatif Beton Bordur Üretiminin Araştırılması
 • Vakumlu Betonun Basınç Dayanımı Üzerinde Bir Araştırma
 • Taşununun Betonun Bazı Teknik Özelliklerine etkisinin Araştırılması
 • Silis Dumanı ve Süperakışkanlaştırıcı Katkılı Çimento Harçlarının Özellikleri
 • Silis Dumanı Katkılı Bimsbetonların Özellikleri
 • Çankırı - Kurşunlu - Ören Mevkii Siyah Andezitinin Bordür Taşı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • Uçucu Kül Katkısıyla Kerpiç Üretimi Üzerine Bir Araştırma
 • Vakumlu betonun dayanıklığı ilişkin özellerinin incelenmesi
 • Beton Büz Üretiminde Farklı Liflerin Kullanılabilirliğinin araştırılması
 • Polyester ve Polipropilen Tel Katkılı Betonların Beton Yol Kaplamalarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma
 • Ankara-Haymana(Demirözü)Yöresi Mermerlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Dersler

 • Yapı Malzemeleri (1993-2008)
 • Endüstriyel Atıkların Betonda Kullanılması (1995-2008)
 • Yapı Hasarları ve Korunumu (1993-2008)
 • Beton laboratuvarı (1993-2008)
 • Malzeme Bilimi (1993-2008)
 • Yaıların muayenesi ve ölçme tekniği (1993-2008)
 • Geleneksel Yapı Malzemesi (1993-2005)
 • Yapı Hasarları ve İyileştirme (2002-2005)
 • Beton Teknolojisi (1993-2008)
 • İleri Beton Teknolojisi (1993-2008)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2007). Yapı Malzemesi II, 3. Baskı. Ankara/ TÜRKİYE. Seçkin.
 • (2007). Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri, 2. Baskı. Ankara/ TÜRKİYE. Seçkin.
 • (2007). Beton ve Beton Teknolojisi, 2. Baskı , Ankara,. Ankara/ TÜRKİYE. Seçkin.
 • (2003). Yapı Malzemesi I, 2. Baskı. İstanbul/ TÜRKİYE. Beta yayın evi.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Görhan, G., Simsek, O (2013). Porous clay bricks manufactured with rice husks. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 40(390-396 ).
 • Gökçe, H. S; Simsek, O; Korkmaz, S., (2013). Reduction of alkali-silica reaction expansion of mortars by utilisation of pozzolans. MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH, 65(7)(441-447 ).
 • Gökçe, H. S; Simsek, O (2013). The effects of waste concrete properties on recycled aggregate concrete properties. MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH, 65(14)(844-854 ).
 • Selcuk, Levent; Gokce, H. Suleyman; Kayabali, Kamil., Şimşek, Osman. (2012). A Nondestructive Testing Technique: Nail Penetration Test . ACI STRUCTURAL JOURNAL , 109(245-252 ).
 • Demir I., Yaprak H, Simsek O (2011). Performance of cement mortars replaced By ground waste brıck ın dıfferent aggressıve condıtıons.. CERAMİCS – SİLİKÁTY , 55(268-275 ).
 • Gökçe, H.S., Taban, S., Şimşek, O. (2010). Zeolitik tüf ikamesinin farklı agregalar üzerinde alkali silika reaksiyonu etkilerinin belirlenmesi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der, 25(803-809).
 • Gökçe, H.S., Şimşek, O. (2010). Perlit agregasinin pesimum reaktif agrega oraninin farkli yöntemlerle incelenmesi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Derğisi, 25(839-846).
 • Demir Y, Yaprak H, Simsek O (2010). The effect of sea water on the properties of concrete with silica fume admixture. CEMENT WAPNO BETON, V 15/1(22).
 • Taban, S ve Şimşek, O. (2009). Zeolitik Tüf Katkı Oranı Ve Deniz Suyunun Çimentonun Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 24/1(145-153).
 • Durmuş,G., Şimşek, O. ve Dayı, M. (2009). Geri Dönüşümlü İri Agregaların Beton Özelliklerine Etkisi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 24/1(183-189,).
 • Aruntas H. Y., Cemalgil S, Simsek O, Durmus G, Erdal M,. (2008). Effects of super plasticizercuring conditions on properties of concrete withwithout fiber., February 2008. Materials Letters, 62(3441-3443).
 • Sancak, Emre; Dursun Sari, Y.;Şimşek, O. (2008). Effects of elevated temperature on compressive strengthweight loss of the lightweight concrete with silica fumesuperplasticizer. Cement Concrete Composites, v 30, n 8,(p 715721).
 • Arslan., M., Şimşek, O., and Subaşı, S. (2005). Effect of formwork surface materials on concrete lateral pressure.. Construction and Building Materials, 319(325).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Soroushian, S., Simsek, O., Elzafraney, Ghebrab, T., (2009). Compatibility of Cereal Straw With Hydration of Cement. The Journal of Solid Waste TechnologyManagement, 35(16).
 • Emre SANCAK (2008). O. Simsek, Effect of high temperature on the lightweight structural pumice aggregate concrete with silica fume". 7th International Congress Concrete: Construction"s Sustainable Option, Concrete Fire Engineering Section, pp.89-102, Dundee, Scotland, June 2008., 7(89-102).
 • Simsek O. (2007). Eğik yüzeyli betonlara farklı kür metotlarının etkisi. İMO Teknik Dergi, 3229(3233).
 • Şimşek, O. Aruntaş, H. Y. ve Demir, İ., (2007). ";Beton Üretiminde Süper Akışkanlaştırıcı Çeşiti ve Oranının Belirlenmesi ";. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 829(835).
 • Şimşek, O., Sancak, E., Erdal, M., Bolat, H., (2007). Bims agregası ile üretilen silis dumanı katkılı taşıyıcı hafif betonların konut üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması, e-Journal of , 2 (4): - (2007). [EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır].. New World Sciences Academy, 295(304).
 • Erdal, M., Şimşek, O., (2006). Bazı tahribatsız deney metotlarının vakum uygulanmış betonların basınç dayanımlarının belirlenmesindeki performanslarının incelenmesi,. G. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 65(73).
 • Şimşek, O., Erdal, M., Sancak, E., (2005). Silis dumanının çelik lif ile birlikte kullanımının betonun özelliklerine etkisi,. G. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi., 211(215).
 • Simsek O. (2005). Effect of vacuum processing on strength and surface hardness properties of concrete. Journal of ASTM International, 2(8).
 • Kumova, Y., Şimşek, O., Alagöz, T., Tekinel, O., Tokgöz, H., Kirnak, H., Firat, S. (1996). GAP bölgesi sulama kanal kaplamalarinda kullanilabilecek uygun beton karişim oranlarinin belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 20/5(383-391).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. Süleyman GÖKÇE, Gökhan DURMUŞ ve Osman ŞİMŞEK (2010). Alternatif Karışım Oranlarında Üretilen Doğal Perlit Agregalı Hafif Betonların Su/Çimento Üzerindeki Etkileri. POLİTEKNİK DERGİSİ / JOURNAL OF POLYTECHNIC, 13/1(55-63).
 • H. Süleyman GÖKÇE, Osman ŞİMŞEK, Gökhan DURMUŞ, İlhami DEMİR (2010). Ham Perlit Agregalı Hafif Beton Özelliklerine Alternatif Genleştirilmiş Perlit Kullanımının Etkisi. POLİTEKNİK DERGİSİ, 13/2(159-163).
 • Gökhan DURMUS, Osman SİMSEK (2008). Uçucu Küllerin Beton Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanımının Araştırılması. TUBAV Bilim Derğisi, 1(1-6).
 • Şimşek, O., Çiftçi, M..M., (2006). "Tuğla Ununun Çimentoda Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliği". Politeknik Dergisi, 325(329).
 • Şimşek, O., Erdal, M., (2004). Ahlat taşının (ignimbrit) bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin araştırılması,. G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 71(78).
 • Yaprak, H., Şimşek O. ve Öneş, A., (2004). "Cam ve çelik liflerin beton özelliklerine etkisi". Politeknik Dergisi, 353(358).
 • Şimşek, O., Dur, A. ve Yaprak, H. (2004). "Silis dumanı ve süperakışkanlaştırıcı katkılı harçların özellikleri". Politeknik Dergisi, 159(168).
 • Şimşek O,. (2003). "Çankırı - Korgun yöresi pembe andezitlerinin mühendislik özelliklerinin araştırılması". Gazi Üniv. Fen Bil. Dergisi, 619(625).
 • Şimşek, O., Bektaş, S., Erdal, M., (2002). Vibrasyon süresinin betonun basınç dayanımına ve birim ağırlığına etkisi. Politeknik Dergisi, 185(193).
 • Çelik M.H.,Şimşek. O., Sancak E., (2001). "Silis dumanı kullanımının çimento priz başlama -bitiş sürelerine etkisi". Politeknik Dergisi, 55(60).
 • Şimşek O. (2000). Kurşunlu Yöresi Siyah Andezitlerinin Parke Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Politeknik Dergisi, 39(43).
 • Fırat S., Şimşek O., (2000). Theories Of Limit Equilibrium Methods. Gazi Üniv. Fen Bil. Dergisi, 924(944).
 • ŞİMŞEK, O. Aruntaş,Y. Eroltekin, V. (1999). Uçucu Külün Hafif Beton Yapı Elemanı üretiminde Kullanımı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi.. Teknoloji Z.K.Ü. Teknik Eğitim Fak. Dergisi, xxx(xxx).
 • Şimşek, O. İcik, A. (1998). Ankara"da Kullanılan Beton Bordür Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Altnatif Beton Bordür Taşı Üretimi.. Teknoloji Z.K.Ü. Teknik Eğitim Fak. Dergisi, xx(xx).
 • Tekınel, O., Kumova, Y., Alagöz, T., Şimşek, O., Kırnak, H., Fırat, S., Tokgöz, H., (1996). "GAP Bölgesi Sulama Kanal Kaplamalarında Kullanılacak Uygun Beton Karışım Oranlarının Belirlenmesi".. Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi, xx(xx).
 • ŞIMŞEK, O., Kumova, Y. (1992). "Güneydoğu Anadolu Projesinde Şanlıurfa-Harran Sulamasındaki Su Dağıtım Sistemlerinde Beton Kaplama Sorunları Üzerine Bir Araştırma". ,. Ç. Ü. Fen Bilimleri Ens. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 35(50).
 • Kılıç, R., Şimşek, O. (1991). Madenşehiri (Karaman) Doğusundaki Ponzataşı ile Üretilen Hafif Beton Dayanımına Uçucu Kül Oranının Etkisinin İncelenmesi. Doğa. Tr. J. of Engineering and Enviromental Sciences., 283(295).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Yayın Teşvik (2005)

Proje

 • Saman ve Talaş Katkılı Çimento Levhaların Özelliklerinin Belirlenmesi (2004) Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu Proje
 • Hafif Betonlarda Donatı Korozyonu ve Aderans Özelliklerinin Belirlenmesi (2002) Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu Proje
 • Vakum Uygulamasının Betonun Özelliklerine Etkisi, (2001) Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu
 • "Güneydoğu Anadolu Projesi İklim Koşullarına Göre Beton Karışım Oranlarının Saptanması. (2000) Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu
 • "Hafif Agregaların Yarı Taşıyıcı Hafif Beton Olarak Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması" (1998) TÜBITAK