Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL

Turizm Fakültesi > Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • CEYHUN SEZGİN,Aybuke, BÜLBÜL,Sevil., 2017. Turizm Potansiyeli Açısından Erzurum İl'inin Tarihi Yapıları ve Mutfak Kültürü, 3.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bişkek/Kırgızistan
 • DÖNMEZ,Tayfun,BÜLBÜL,Sevil., 2017. Kültürel Miras ve İnanç Turizmi: Konya İl'indeki Dini Mekanlar, Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi 19-21 Mayıs Konya/Türkiye.
 • BÜLBÜL,Sevil,GÜRAL,Fulden Nuray, 2016. Niğde'deki Türk İslam Mimari Eserlerinin Niğde Turizmine Katkısı, Second Sarajevo İnternational Conference,EU İntegration & Balkan Countries Saraybosna/Bosna Hersek
 • ARSLANTÜRK Y. BÜLBÜL S. ve GÜRAL.N.F. , 2013. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Saklı Kalmış Değeri Kahramanmaraş:Bölgede Alternatif Bir Rota., Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu. Kahramanmaraş/Türkiye.
 • ARSLANTÜRK Y. ALTÜNOZ Ö. BÜLBÜL S. ve GÜRAL.N.F. , 2013. İnanç Turizmi ile İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi., İnternational Conference On Religious Tourism And Tolerance. Konya/Turkey.

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Farabi Bölüm Koordinatörlüğü (2017)(2012 - )
 • Bölüm Başkanı Yardımcılığı (2016)(2016 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Selçuklu Mimarisi ve Sanatı (Güz Dönemi)
 • Sanat Tarihi (Güz Dönemi)
 • Temel Sanat ve Estetik Bilgisi (Güz Dönemi)
 • Osmanlı Mimarisi ve Sanatı (Bahar Dönemi)
 • İslam Sanatı (Güz Dönemi)
 • Yunan ve Roma Mitolojisi (Bahar Dönemi)
 • Dünya Uygarlık Tarihi (Bahar Dönemi)

Yabancı Dil

 • 2004/Güz Dönemi / 70

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • BÜLBÜL, Sevil, KÜÇÜKERGİN, Fulden Nuray. (2017). Researches on Science and Art in 21st Century Turkey . Ankara From The Past To The Future Turkey. Gece Publishing.
 • ÖZTÜRK, Sevil.. (2007). Balkanlar El Kitabı,Cilt III.. Makedon Edebiyatının Gelişimi Türkiye. KaraM Araştırma ve Yayıncılık.
 • ÖZTÜRK, Sevil. . (2003). Birlik Yayımları. Makedonya Türk Dini Yapılarında Ahşap Süsleme Sanatı Makedonya. Birlik Gazetesi Yayınları.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • CEYHUN SEZGİN, Aybuke; BÜLBÜL, Sevil. (2017). Türk Sanatı ve Mutfak Kültüründe Buğday. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10 Sayı 54(1081-1091).
 • BÜLBÜL, Sevil, CEYHUN SEZGİN, Aybüke, KARA, Serpil. (2016). Osmanlı Mutfak Kültürü'nde Yemek Kapları: İznik Çok Renkli Seramik Örnekleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8)(2373-2389).
 • BÜLBÜL ,Sevil. (2015). Osmanlı Döneminde Makedonya'da Han ve Kervansaraylar ve Üsküp'teki Kurşunlu Han Yapısı. Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2,Sayı: 4(67-78).
 • BÜLBÜL, Sevil. (2015). Kalkandelen Harabati Baba - Sersem Ali Baba Bektaşi Külliyesi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 76(205-228).
 • BÜLBÜL, Sevil. (2013). Manastır Şehri'nde Günümüzde Ayakta Olmayan İki Camii. Karadeniz Araştırmaları Dergisi Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, 38(15-28).
 • BÜLBÜL, Sevil. (2012). İznik,Çok Renkli Seramikler ve Bu Grubun Makedonya’daki Tek Örneği. Hikmet İlmi Araştırma Dergisi, 20(130-139).
 • BÜLBÜL, Sevil. (2011). Üsküp -Faik Paşa Camisi Kapı Kanatları. Hikmet İlmi Araştırma Dergisi, 18(120-130).
 • BÜLBÜL, Sevil. (2007). Makedonya Osmanlı Yapılarındaki Ahşap Kapı Kanatlarından Bazı Örnekler . Hikmet İlmi Araştırma Dergisi , 10(115-126).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2014). Kırşehir İlindeki Camiler. Şehir ve Medeniyet, Cilt No:4,Sayı No:8(46-54).
 • (2013). “Bir Sanat Eseri Olan Rüstem Paşa Camii’nin Çini Süslemeleri”. Şehir ve Medeniyet Dergisi, Cilt /Vol: 4 Sayı /No: 7 (47-57).

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Sanat Faaliyetleri

 • Türkiye'den Kesitler - Uygarlıklar Beşiği Anadolu Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurmu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Anadolu'da Ana Tanrıça Kültü ve Yansımaları Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurmu (TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Hitit Uygarlığı ve Başkent Hattuşa Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Frig Uygarlığı ve Gordion Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Lidya Krallığı Karun Hazineleri ve Sardes Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Troya Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Efes (Ephesos) Ayasuluk Tepesi ve Artemision - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Efes Yakınlarında Yedi Uyuyanlar ve Meryem Ana Evi Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Aydın Nysa Antik Kenti Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Priene ve Aphrodisias Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Miletos ve Didima Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Pamukkale Hierapolis Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Bodrum Halikarnassos Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Antalya İl'indeki Turistik Yerler Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)
 • Türkiye'den Kesitler - Side Radyo Programı - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT WORLD) (2014)