Yrd. Doç. Dr. Sevil Bülbül

Turizm Fakültesi > Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Arslantürk Y. Bülbül S. ve Güral.N.F. , 2013. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Saklı Kalmış Değeri Kahramanmaraş:Bölgede Alternatif Bir Rota., Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu. Kahramanmaraş/Türkiye.
 • Arslantürk Y. Altünoz Ö. Bülbül S. ve Güral.N.F. , 2013. İnanç Turizmi ile İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi., İnternational Conference On Religious Tourism And Tolerance. Konya/Turkey.

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Yunan ve Roma Mitolojisi
 • Dünya Uygarlık Tarihi
 • Türk ve Anadolu Mitolojisi

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2007). "Makedon Edebiyatının Gelişimi“, Balkanlar El Kitabı,Cilt III.. Türkiye. Vadi Yayınları.
 • (2003). "Makedonya Türk Dini Yapılarında Ahşap Süsleme Sanatı". Makedonya. Birlik Gazetesi Yayınları.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2015). Kalkandelen Harabati Baba-Sersem Ali Baba Külliyesi. Türk Kültürü ve HACI BEKTAŞ VELİ Araştırma Dergisi, 76(205-228).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2015). Osmanlı Döneminde Makedonya'da Han ve Kervansaraylar ve Üsküp'teki Kurşunlu Han Yapısı. Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2,Sayı: 4(67-78).
 • (2012). „İznik,Çok Renkli Seramikler ve Bu Grubun Makedonya’daki Tek Örneği“. Hikmet İlmi Araştırma Dergisi, 20(130-139).
 • (2011). „Üsküp -Faik Paşa Camisi Kapı Kanatları“. Hikmet İlmi Araştırma Dergisi, 18(120-130).
 • (2007). „Makedonya Osmanlı Yapılarındaki Ahşap Kapı Kanatlarından Bazı Örnekler“ . Hikmet İlmi Araştırma Dergisi , 10(115-126).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2014). Kırşehir İlindeki Camiler. Şehir ve Medeniyet, Cilt No:4,Sayı No:8(46-54).
 • (2013). “Makedonya’daki Geleneksel Türk Evlerinde Ahşap Tavanlar”. TÜRKBİLİM Dergisi, 11(165-176).
 • (2013). „Manastır Şehri‘nde Günümüzde Ayakta Olmayan İki Camii“. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 38(15-28).
 • (2013). “Bir Sanat Eseri Olan Rüstem Paşa Camii’nin Çini Süslemeleri”. Şehir ve Medeniyet Dergisi, Cilt /Vol: 4 Sayı /No: 7 (47-57).