Prof. Dr. Mustafa SEVER

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hakîm Süleymân Ata-Hikmetler ve Kıssalar
Hakîm Süleymân Ata-Hikmetler ve Kıssalar
Dîvân-ı Kaygusuz Abdâl
Dîvân-ı Kaygusuz Abdâl
Pîr Sultân
Pîr Sultân
Mersin ve Yakın Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği
Mersin ve Yakın Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği
Türk İrfân ve Medeniyetinin Yazılı Kaynakları
Türk İrfân ve Medeniyetinin Yazılı Kaynakları
Kaygusuz Abdâl-Gülistân
Kaygusuz Abdâl-Gülistân
Kaygusuz Abdâl-Dîvân/Seçmeler
Kaygusuz Abdâl-Dîvân/Seçmeler
aşk Konulu Azerbaycan Halk Hikayelerinin Şiirsel Yapısı
aşk Konulu Azerbaycan Halk Hikayelerinin Şiirsel Yapısı
Bir Destan Şairi: Geycekli Âşık Hasan
Bir Destan Şairi: Geycekli Âşık Hasan
Hakîm Süleymân Ata-Hikmetler ve Kıssalar
Hakîm Süleymân Ata-Hikmetler ve Kıssalar
Türk Halk Şiiri
Türk Halk Şiiri