Prof. Dr. Mustafa SEVER

Güzel Sanatlar Fakültesi

Lisans

 • Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1986

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Erciyes Yöresi Masallarında Tipler 1995

Doktora

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Mersin ve Çevresi Halk İnançları ve Halk Hekimliği 2001

İş Deneyimi

 • 1986-1995 MEB (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği)

  1995- 2003 Mersin Üniversitesi (Rektörlük Türk Dili Böl. Okutmanlık, Fen-Ed. Fak. (Öğr. Gör.)

  2003-2006 Gazi Ün. Kırşehir Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl. Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.)

  2006- 2009 Gazi Ün. Fen-Ed. Fak. Türk Halkbilimi Böl. Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.)

  2009- 2012 Gazi Ün. Fen-Ed. Fak. Türk Halkbilimi Böl. Öğretim Üyesi (Doç. Dr.)

  2012-2014 Gazi Ün. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi (Doç. Dr.)

  2014-          Gazi Ün. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

Doğum Yeri

 • 28.3.1961

Yabancı Diller

 • İngilizce

İlgi Alanları

 • Türk halk kültürü, Türk mitolojisi, Halk İnançları ve Halk Hekimliği, Tasavvuf