Prof. Dr. SELÇUK ASLAN www.drselcukaslan.com

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • PSEKON 2009 (PSİKİYATRİDE SÜREKLİ EĞİTİM KONGRESİ) 25-28 Haziran 2009 İstanbul

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Major depresyonlu hastalarda mizaç özellikleri :klinik özellikler ve a Gazi Üniversitesi Ankara 2006
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ GÖLBAŞI ALKOL SERVİSİ";NDE, YATARAK TEDAVİYE İLK KEZ VE TEKRARLAYAN KERELER BAŞVURAN, ALKOL BAĞIMLISI ERKEK HASTALARIN BİLİŞSEL MODELE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Dersler

 • Tıpta İletişim becerileri (2006, 2007, 2008, 2009)
 • Uyku Bozuklukları (2000, 20001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
 • Duygudurum Bozuklukları Tedavisi (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
 • Akılcı İLaç Stajı (2006, 2007, 2008, 2009)
 • Anksiyete Bozuklukları Tedavisi (2006, 2007, 2008, 2009)
 • Akılcı İlaç Stajı (2006, 2007, 2008, 2009)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2010). uykusuzluk tedavi kılavuzu . hyb 2010.

Editörlük

 • (2009). Depresyon ve Anksiyete bozuklukarında tedavi planları ve girişimleri,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Erdoğan S, Aslan S, Utku Ç, Karapıçak ÖK, Çapraz İ, Karabacak N. (2011). Kafa travması sonrası gelişen bellek bozukluğu ve epilepsi: Bir olgu sunumu . Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011; 12(3), 12 -6( 233-236).
 • Selcuk Aslan, Meral Yirmibes Karaoguz, , Hale Yapici Eser, Derya Kan Karaer. (2010). Comparison of DRD2 rs1800497 (TaqIA) polymorphism between schizophrenic patients and healthy controls: Lack of association in a Turkish sample. . International Journal of Psychiatry in Clinical Practice,, 14(257–261).
 • Deger SM, Ozturk MA, Demirag MD, Aslan S, Goker B, Haznedaroglu S, Onat AM. (2010). Health-related quality of life and its associations with mood condition in familial Mediterranean fever patients. . Rheumatol Int., 5.
 • Dogruman-Al F, Aslan S, Yalcin S, Kustimur S, Turk S. (2009). A possible relationship between Toxoplasma gondii and schizophrenia: A seroprevalence study. . International journal of psychiatry ın clinical practice. 2009; 13(1) : 82-87. ,
 • Sayin A, Kuruoğlu AC, Yazici Güleç M, Aslan S. (2007). Relation of temperament and character properties with clinical presentation of bipolar disorder.. Compr Psychiatry. 2007 Sep-Oct;48(5), 446(451).
 • Kokturk N., Ekim N., S. Aslan, Kanbay A., Acar A.T., (2006). A Rare Cause of Hemoptysis: Factitious Disorder,. Southern Medical Journal, 99(2)186(187).
 • S. Aslan, Gulcat, Z., Albayrak, F.S., Maral, I., Yetkin, S., Sutcigil, L., Aycan, S., Aydin, H., (2006). Prevalence of insomnia symptoms: results an urban district in Ankara, Turkey, 2006. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 10 (1) 52-(58).
 • S. Aslan, Ersoy, R., Cepik- Kuruoglu, A., Karakoc A., Cakır, N. (2005). Psychiatric symptoms and diagnoses in thyroid disorders: a crossectional study, (2005). International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 9 (3),187-(192).
 • Aslıhan, S., S. Aslan (2005). Duygudurum Bozuklukları İle Huy, Karakter ve Kişilik İlişkisi, (2005).. Türk Psikiyatri Dergisi, 16 (4)276-(283).
 • Kadioglu, E., Sardas, S., S. Aslan, Isik, E., Esat -Karakaya, A., (2004). ";Detection of oxidative DNA damage in lymphocytes of patients with Alzheimers disease,"; ,. Biomarkers, 9(2), 203-(2004).
 • Aslan S., Işık, E., Coşar, B (2002). 1. Aslan S., Işık, E., Coşar, B., ";Effects of Mirtazapine on Sleep: A Double Blind, Placebo Controlled Polysomnographic Study on Young Healthy Volunteers,"; Sleep, 25 (6), (2002).. Sleep, 677-9(679).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Ç Etik, E Taner, S Aslan, E Işık (2007). Panik Bozukluğu: Solunumsal Alt Tipler, Yakın ve Geçmiş Yaşam Olaylarının Rolü. Yeni Symposium (2007)45,3, 128(133).
 • S Aslan, N Yüksel (2006). Anksiyete Bozukluklarında İlaç Tedavileri. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2006; 2(12):, 68-(80).
 • S. Aslan, Türkçapar, H., Güney, E., Eren, N., Akkoca, Y., Uğurlu, M., Karakaş, G., (2006). Klinik psikiyatri Dergisi, 8(4) (2005). ";Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması";,, 186-(196).
 • MK Doksat, S Aslan Tekrarlanan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (rTMS) ve Depresyon Tedavisi 44(2). Yeni Symposium 2006, 92-(99).
 • Aslan S, AÇ Kuruoğlu, S Işıklı, AH Rush, E Taner, E Işık Depresif Belirti Envanteri - Klinisyen Formu (DBE-K30) ve Özbildirim Formu (DBE-Ö30)";nun Majör Depresyonlu Hastalarda Geçerlik ve Güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006; 16(1), 1(14).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2012). ÖK Karapıçak, S Aslan, Ç Utku. Panik Bozukluğu, Somatizasyon Bozukluğu ve Hipokondriaziste Sağlık Kaygısı. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2012; 1(1):43-51. .
 • (2012). ÖK Karapıçak, K Aktaş, S Aslan. Panik Bozukluğunda Sağlık Kaygısı Envanteri (Haftalık Kısa Form) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi 2012; 15(1):41-48. .
 • Selçuk Aslan, Ercan Altınöz (2011). İçgörü Kavramı ve Şizofreni . Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP) 2011; 4(1-2):23-32. ,
 • (2008). Selçuk Aslan. İnsomniya Tanı Sınıflandırma ve İlaç Dışı Tedaviler. Diagnosis, Classification and Non-Pharmacological Treatment of Insomnia. Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics 2008;1(1):23-33. .
 • (2008). Aslan S, EY Demir. Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluğu Olan Hastaların Kişilik ve Affektif Mizaç Özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi 2008; 11(2):61-71.
 • S. Aslan, Türkçapar, H., Güney, E., Eren, N., Akkoca, Y., Uğurlu, M., Karakaş, G. (2005). S. Aslan, Türkçapar, H., Güney, E., Eren, N., Akkoca, Y., Uğurlu, M., Karakaş, G., ";Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması.. Klinik psikiyatri Dergisi, 8(4)186-(196).
 • S. Aslan, Yetkin, S, Albayrak, F.S., Gülçat, Z., Maral, I., Aycan, S., Sütcigil L., Özgen, F., Aydın, H., (2005). ";Hipersomnia ile İlgili Belirtilerin Ankara";nın Kentsel bir Bölgesinde Yaygınlığı";,. Klinik psikiyatri Dergisi, 8(4)172(-179).