Prof. Dr. Reşat Kasap, UNESCO Türkiye Komisyonu Temel Bilimler Komitesi Üyesi

Fen Fakültesi > İstatistik

Lisans

 • İstatistik Bölümü, 1980-1984, Gazi Üniversitesi, Ankara

Yüksek Lisans

 • İstatistik, 1985-1987, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Doktora

 • İstatistik, 1989-1993, Wales Üniversitesi, İngiltere (UK)

İş Deneyimi

 •       Şubat 2004 : Profesör, Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara

  1998 - 2004 : Doçent, Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara

  1993 - 1998 : Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara

  2000 - 2001 : Part-Time Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi, İİBF, Ankara

  1999 - 2001 : Part-Time Öğretim Üyesi, Sağlık Bakanlığı, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, Ankara                                                              1999 - 2000 : Part-Time Öğretim Üyesi, Selçuk Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Konya

  1997 - 1998 : Part-Time Öğretim Üyesi, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezi, Ankara

  1995 - 1996 : Part-Time Öğretim Üyesi, ODTÜ, İstatistik Bölümü, Ankara

  1995 - 1996 : Part-Time Öğretim Üyesi,Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü, Ankara

  1986 - 1993 : Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara                                                                                                          1984 - 1986 : İstatistikçi, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara     

Doğum Yeri

 • Rize, 12 Haziran 1961

Yabancı Diller

 • İngilizce

İlgi Alanları

 • *Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi

  *İstatistiksel Analiz

  *Kestirim (Geleceği Tahmin-Forecasting) ve Düzgünleştirme Yöntemleri

  *Araştırma Yöntemleri

  *Çok değişkenli Zaman Serileri (Dizileri) Analizi, Modelleme ve Simülasyonu

  *Spektral Analiz

  *Kaos Analizi

  *Uygulamalı İstatistik (Endüstri, Ekonomi, Eğitim, Planlama, İş, Sağlık ve Fen Bilimleri, Mühendislik, İklim, Deprem ve diğer konularda)

  *Uygulamalı Zaman Serileri (GSYİH, İMKB, İş İstatistikleri, Fiyat Endeks ve İstatistikleri, Kayıt Dışı Ekonomi, Dış Ticaret,

                         Sanayii ve Kapasite Kullanımı, Eğitim, Çevre, İklim ve diğer konularda)

  *Avrupa Birliği Yüksek Öğretim (Erasamus) ve AKTS/ECTS-DE/DS

  *Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları

  *Günümüzde Proje Kültürü ve AB Projeleri

  *BOLOGNA Süreci (Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılması) -Kalite Güvencesi, Yeterlikler, Öğrenme Çıktıları, Tanınma, Derece Sistemi