Prof. Dr. Recep Demirci

Teknoloji Fakültesi > Bilgisayar Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Rahkar Farshi, T., Demirci, R., Feizi-Derakhshi, M.-R (2018). Image Clustering with Optimization Algorithms and Color Space. Entropy, 20(296).
 • M. O. İncetaş, R. Demirci, H. G. Yavuzcan (2014). Automatic Segmentation of Color Images with Transitive Closure . AEU International Journal of Electronics and Communications, 68(270-276).
 • C. Elmas, R. Demirci, U. Guvenc (2013). Fuzzy diffusion filter with extended neighborhood. Expert Systems with Applications,
 • R. Demirci (2010). Fuzzy Adaptive Anisotropic Filter For Medical Images. Expert Systems, 27(219-229).
 • U. Güvenç, R. Demirci, T. Karagül (2010). Light refraction based medical image segmentation. Scientific Research and Essays, 5(1127-1132).
 • R. Demirci (2007). Similarity relation matrix-based color edge detection. AEU International Journal of Electronics and Communications, 61,7(469-477.).
 • R. Demirci (2006). Rule-based automatic segmentation of color images. AEU International Journal of Electronics and Communications, 60,1(435- 442.).
 • Alper, M., Kavak, A., Parlak, A.H., R. Demirci, İ. Belenli (2004). Measurement of epidermal thickness in a patient with psoriasis by computer-supported image analysis. Braz J Med Biol Res, 37, 1(p.111-117.).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • E. Ozgan and R. Demirci (2008). Neural Networks Based Modelling of Traffic Accidents in Interurban Rural Highways, Duzce Sampling. Journal of Applied Sciences, 8,1(146-151).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ali Değirmenci, İlyas Çankaya, Recep Demirci (2018). Gradyan Anahtarlamalı Gauss Görüntü Filtresi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, DÜBİTED , 6-1(196 - 215 ).
 • MO İncetaş, E Veske, E Nesrin, R Demirci (2017). Automatic Cells Counting in Natt-Herrick Stained Fish Blood, . Yunus Araştırma Bülteni , 3(283-294).
 • Kılıçaslan Mahmut,Tanyeri Ufuk,İncetaş Mürsel Ozan,Yakışır Girgin Burcu,Demirci Recep,Atakan Cemal (2017). Farklı Boyutlarda Görüntülerde Uyarlamalı Yerel Pencere İle Benzerlik Ölçümü. . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, , 5( 609-614).
 • R. Demirci, U. Güvenç, H. T. Kahraman (2014). Görüntülerin renk uzayı yardımıyla ayrıştırılması. Düzce Üniversitesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 3(1-8).
 • O. E. Çeliknalça, R. Demirci, Ç. Elmas (2014). Renkli Görüntülerin üç boyutlu histogram yardımıyla ayrıştırılması. Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 3(38-44).
 • R. Demirci , M. T. Tuncay (2013). Çift Yanlı Doğru Akım Lineer Motor Tasarımı. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(42-54).
 • U. Güvenç, Ç, Elmas, R. Demirci (2008). Renkli görüntülerin otomatik ayrıştırılması. Politeknik Dergisi, 11,1(9-12).
 • Ç. Elmas, R. Demirci, U. Güvenç, (2008). Yön bağımsız yayınım filtresinin plaka görüntülerindeki gürültülerin temizlenmesindeki etkisi. politeknik Dergisi, 11,2(2008).
 • İ. Uygur, R. Demirci, H. Saruhan, A. Özkan, İ. Belenli (2006). Batı Karadeniz Bölgesindeki Dalga Enerjisi Potansiyelinin Araştırılması. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, 12,1(7-13).
 • R. Demirci (2000). Model Reference Adaptive position controller for a PM DC linear motor. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Üniversitesi, 4,2(11-19).
 • R. Demirci (2000). Adaptive position controller for a PM DC linear motor. Politeknik Dergisi, 3(31-38).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • İncetaş Mürsel Ozan,Tanyeri Ufuk,Kılıçaslan Mahmut,Yakışır Girgin Burcu,Demirci Recep , 2017. Eşik Seçiminin Benzerliğe Dayalı Kenar Belirlemeye Etkisi. , Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu ISMSIT 2017, Tokat
 • Kılıçaslan Mahmut,Tanyeri Ufuk,İncetaş Mürsel Ozan,Yakışır Girgin Burcu,Demirci , 2017. Eşikleme Tekniklerinin Renk Uzayı Tabanlı Kümeleme Yönteminin Başarısına Etkisi, Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu ISMSIT 2017, Tokat
 • Tanyeri Ufuk, İncetaş Mürsel Ozan,Demirci Recep , 2016. Benzeşime dayalı Yön Bağımlı Yayınım Filtresi. , 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları
 • Mehmet Taner Tuncay, Recep Demirci, 2015. DA Lineer Motor Parametrelerinin Deneysel Tespi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK'2015, Denizli
 • MO Incelas, R Demirci, HG Yavuzcan, U Tanyeri, E Veske, 2014. Natt-Herrick Boyalı Balık Kanı Hücrelerin Çekirdekli Bölge Genişletme Yaklaşımına Dayalı Belirlenmesi , IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU 2014. Trabzon
 • R. Demirci, 2013. Fuzzy Adaptive Gaussian Image Filter, 3rd International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS'13) İstanbul
 • R. Demirci , U. Tanyeri, 2012. Anisotropic Diffusion Filter Using Haar Wavelet, 16th International Conference on System Theory, Control and Computing, 12 - 14 October, Sinaia, Romania
 • R. Demirci, U. Güvenç, U. Tanyeri, 2012. Anisotropic Diffusion Filter without Conductivity Parameters, 16th International Conference on System Theory, Control and Computing, Sinaia, Romania
 • R.Demirci, H. G.Yavuzcan, O. İncetaş, U. Tanyeri, 2012. Automatic Background Extraction for Prostate Biopsy Images, 16th International Conference on System Theory, Control and Computing, 12 - 14 October Sinaia, Romania
 • Elmas, C., Demirci, R., Guvenc, U., , 2011. Fuzzy Anisotropic Filter without Diffusivity Functions, 2nd international fuzzy systems Symposium Ankara
 • R. Demirci, 2010. Renkli Görüntülerde Kenar Algılaması İçin Uyarlamalı Eşik Seçimi, 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU 2010, Diyarbakır
 • R. Demirci , Ugur Güvenç, 2009. Fuzzy filter for color images";, 1st international fuzzy systems Symposium Ankara
 • U. Güvenç, C. Elmas, R. Demirci, 2008. Işığın kırılma kanuna bağlı yeni bir kenar belirleyici, IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,SİU 2008 Didim
 • R. Demirci, F. Katırcıoğlu,, 2007. Renkli görüntülerin bağıntı matrisine dayalı ayrıştırılması, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU 2007 Eskişehir.
 • R. Demirci, 2006. Automatic segmentation of image with geometrical shapes, Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems Sakarya
 • R. Demirci, 2006. Fuzzy Canny edge detector, Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems Sakarya
 • U. Hasırcı, R. Demirci, 2004. Bulanık mantık ile sabit mıknatıslı doğru akım motorunun PC ve mikrodenetleyici destekli kontrolü, ASYU-INISTA 2004: Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi
 • R. Demirci, 2002. Adaptive fuzzy controller for double armature brushless DC linear motor, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing Gaziantep
 • R. Demirci and N. Tutkun, 2001. Design and test of moving armature PM DC linear motor, ACEMP 2001, IEEE International Aegean Conference On Electrical Machines and Power Electronics Kuşadası
 • A. F. Flores Filho, A. A. Susin, M.A. da Silveira and R. Demirci, 2001. Electromagnetic Analysis of a bi-directional slotless multiphase planar actuator, ACEMP 2001,IEEEInternational Aegean Conference On Electrical Machines and Power Electronics Kuşadası
 • N. Tutkun, R. Demirci and O. Telli, 2001. Localized flux density and power loss measurements under PWM excitation in a typical induction motor stator core, ACEMP 2001, IEEEInternational Aegean Conference On Electrical Machines and Power Electronics Kuşadası
 • R. Demirci, 2001. Identification of double armature brushless DC linear motor based on Neural Networks, 3rd InternationalSymposium on Intelligent Manufacturing Sakarya
 • R. Demirci, 2000. DC lineer motor için adapte edilebilen hız denetleyicisi tasarımı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası,Elektrik-Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği sempozyumu, ELECO";2000 Bursa
 • N. Tutkun ,H. Kockar and R.Demirci, 2000. Investigation of iron loss under PWM voltage excitation in various sizes strip-wound toroidal cores, ICEM,2000, International Conference On Electrical Machines, Proceedings Espoo, Finland
 • R. Demirci and M. Dursun, 2000. Adaptive position controller for double armature brushless DC linear motor, ICEM,2000,International Conference On Electrical Machines Espoo, Finland
 • H. Kockar, R.Demirci and N. Tutkun, 1998. Magnetic and Structural Anlaysis of Iron Films produced by a novel Rotating Cryostat (RC) Technique, proceedings of The Fifth International Symposium on Magnetic Material,Processes and Device Boston, USA
 • R. Demirci, N. Tutkun and H. Kockar, 1998. Adaptive position controller for PM DC linear motor, ICEM,98, International Conference On Electrical Machines İstanbul
 • S. Yıldırım, R. Demirci, M.F. Sukkar and V. Aslantas, 1997. Force Control of a robot using RHN, Proceeding of the second International ICSC Symposium on Fuzzy Logic and Applications (ISFL-97 ) Zurich, Switzerland
 • Basak, A., and Demirci, R.,, 1996. Real-time model reference (MRAC ) adaptive velocity controller for a PM DC linear motor, UPEC-96, Universities Power Engineering Conference Iraklo, Greece,
 • S. Yıldırım, M.F. Sukkar, R. Demirci and V. Aslantas,, 1996. Desing of adaptive NNs-Robust- PID controller for a robot control, IEEE Int. Symposium on Intelligent Control (ISIC-96), Dearborn, Michigan, USA
 • Basak, A., and Demirci, R.,, 1996. Adjustable position controller for PM DC linear motor, UPEC,97 Universities Power Engineering Conference Manchester, UK
 • S. Yıldırım, R. Demirci, M.F. Sukkar and V. Aslantas, Adaptive Robust control using BP-SMENs, IEEE Int. Symposium on Industrial Technology (ICIT-96) Shanghai, China

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanlığı (2016)(2016-2018 - )
 • Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2015)( 2015-2016 - )
 • Gazi üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2013)(2013-2014 - )
 • Erasmus koordinatörlüğü (2008)(2008-2012 - )
 • Düzce Üniversitesi, Teknik Eğitim fakültesi,Elektrik Eğitimi Bölüm Başkanlığı (2006)(2006-2008 - )
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Teknik Eğitim fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölüm Başkanlığı (2000)(2000-2006 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Sabit mıknatıslı doğru akım lineer motor tasarımı ve denetimi (2016)
 • Renkli Görüntülerin Histogram yardımıyla Ayrıştırılması (2016)
 • Tıbbi görüntülerin uyarlamalı bölge genişletme algoritması ile analizi (2014)
 • Dalgacık dönüşümüne dayalı yayınım filtresi tasarımı (2014)
 • Görüntü işleme tabanlı konum denetimi (2010)
 • Retina görüntülerin ayrıştırılması (2009)
 • Uyarlanabilir Görüntü Filtre Tasarımı (2008)
 • Renkli görüntülerin bağıntı matrisine dayalı ayrıştırılması ve kenar algılama (2007)

Dersler

 • BULANIK MANTIK TABANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME (2012-2017)
 • İLERİ BİLGİSAYAR GRAFİK UYGULAMALARI (2012-2017)
 • AYRIK MATEMATİK (2012-2017)
 • BİÇİMSEL DİLLER VE OTOMATA (2013-2017)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Yüksek Öğretim Kurumu yurt dışı doktora bursu, University of Wales Cardiff, Electrical Engineering, (1993) - (1998)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2013). Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi Editör Yardımcılığı,

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Güneş Paneli Tasarım Alternatiflerine Yönelik Bütünleşik Akıllı Sistem Yazılımı Geliştirilmesi, (2012) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SAN-TEZ Projesi: 00424.STZ.2009-2
 • EUROPGAP Odaklı Organik-Bodur Elma Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılmasında Güneş Enerjili Akıllı Damla Sulama Sistemi Tasarımlı Sürdürülebilir Entegre Yöntemlerin Geliştirilmesi ve Farklı Çeşitlerin Adaptasyonu, (2008) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
 • Modern meyve (bodur kiraz) yetiştiriciliğinde güneş enerjili akıllı damla sulama sistemi tasarımı, (2008) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 00228.STZ.2008-1
 • Senkron jeneratör uç geriliminin bulanık mantık yöntemleri kullanılarak uyarmalı denetimi (2005) Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
 • Karadeniz Sahillerinde(Akçakoca Civarı) Deniz Dalgalarından Elektrik Enerjisi Üretimi için Fizibilite Araştırması (2004) Abant izzet Baysal Üniversitesi