FAKÜLTE SEKRETERİ Hüseyin Öztürk

Gazi Eğitim Fakültesi