Doç. Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Lisans

 • Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme / Muhasebe Bölümü 1985

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı 1988

Doktora

 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı 1997

İş Deneyimi

 • Muhasebe Elemanı, Aral Şarapçılık Ltd.Şti. 1986-1988

  • Maliyet Muhasebesi Uzmanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komptrolörlük (Mali İşler) D.Bşklığı 1990-1993
  • Araştırma Görevlisi, G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. 1993 - 1997
  • Misafir Öğretim Elemanı, Kırgızistan Celal-Abad Komersiyallık Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 26.11.1993 - 14.02.1994
  • Yardımcı Doçent, G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. 14.05.1997-07.10.2013
  • Bölüm Başkan Yardımcılığı, G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. İşletme Eğitimi Bl. 17.11.1997 - 30.11.2000
  • Misafir öğretim üyesi, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. 1997-1998
  • Misafir öğretim üyesi, Kara Harp Okulu 2001-devam ediyor
  • Misafir öğretim üyesi, Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F. 2001-2002
  • Misafir öğretim üyesi, Ankara Üniversitesi Başkent M.Y.O. 2002 - 2008
  • Misafir öğretim üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İ.İ.B.F. 2004-2005
  • Misafir öğretim üyesi, Ufuk Üniversitesi İ.İ.B.F. 2004 - 2011
  • Dekan Yardımcısı, G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğt. Fak. 09.11.2004 – 12.09.2005
  • Yönetim Kurulu Üyeliği, G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğt. Fak. 10.12.2004-10.12.2007
  • Müdür, Gazi Meslek Yüksekokulu, 13.09.2005-26.09.2008
  • Senato üyeliği, Gazi Üniversitesi Senatosu 13.09.2005-26.09.2008
  • Bölüm Başkanlığı, Gazi Üniv. Gazi Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bl. Mayıs 2007 - Eylül 2008
 • Misafir öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. 2012 - devam ediyor

Doğum Yeri

 • Ankara

Doğum Tarihi

 • 25 Nisan 1962

Yabancı Diller

 • İngilizce

İlgi Alanları

 • Maliyet Muhasebesi Yönetim Muhasebesi Finansal (Genel) Muhasebe Envanter Bilanço Muhasebe Denetimi Türkiye Muhasebe Standartları Enflasyon Muhasebesi