Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

E-Posta

  • orkurt@gazi.edu.tr
  • orkurt2@gmail.com

Telefon

  • 0312 2021356

Adres

  • Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Teknikokullar/Ankara