Yrd. Doç. Dr. Özden DEMIRKAN

Eğitim Bilimleri > Eğitim Programları ve Öğretim

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Emel Bayraktutar, Özden Özkahveci, Öğretmenlerin Eğitim Teknolojisi ile İlgili Bilişsel, Devinsel Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri ve Bu Konuda Karşılaştıkları Sorunlar, II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Çanakkale

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen Yetiştirmede Yaşanan Sorunlar G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara
 • Popüler Dergiler ve Eğitim G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara
 • Kozmetoloji Dergileri ve Eğitim Sürecindeki Yeri G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara
 • Örgün ve Yaygın Eğitimde Kadın Samsun

Seminer

 • Fakülte Okul İşbirliği Kapsamında Öğretmenlik Uygulama Çalışmaları Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Ankara
 • Öğrenci Merkezli Öğrenme G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara
 • Yeterliliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara
 • Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Derslerinin Uygulama Okullarındaki Çalışmalarının Niteliğini Geliştirme Aliye Yahşi Kız Meslek Lisesi, Ankara
 • Öğretmenlerin Özel Alan Yeterliklerinin Belirlenmesi Yunus Emre Kız Meslek Lisesi, Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Özel Öğretim Yöntemleri II (2009-2010)
 • Okul Deneyimi II (2009-2010)
 • Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (2010-2011)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2010-2011)
 • Sınıf Yönetimi (2006-2007)
 • İnsan İlişkileri ve İletişim (2007-2008)
 • Okul Deneyimi II (2007-2008)
 • Okul Deneyimi I (2007-2008)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2007-2008)
 • Özel Öğretim Yöntemleri I (2007-2008)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2008-2009)
 • Özel Öğretim Yöntemleri II (2008-2009)
 • Özel Öğretim Yöntemleri I (2008-2009)
 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (2008-2009)
 • Genel Dokuma ve Örme Teknolojileri (2006-2007)
 • İnsan İlişkileri (2006-2007)
 • Süsleme Teknikleri (2006-2007)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2006-2007)
 • Özel Öğretim Yöntemleri I (2006-2007)
 • Okul Deneyimi II (2008-2009)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2008-2009)
 • İnsan İlişkileri (2007-2008)
 • Özel Öğretim Yöntemleri I (2009-2010)
 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş (2008-2009)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2009-2010)
 • Okul Deneyimi II (2010-2011)
 • Özel Öğretim Yöntemleri I (2010-2011)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2010-2011)
 • Eğitim Bilimine Giriş (2009-2010)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2007-2008)
 • İnsan İlişkileri ve İletişim (2006-2007)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2009-2010)
 • Eğitim Bilimine Giriş (2010-2011)
 • Sınıf Yönetimi (2009-2010)

Yabancı Dil

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Özden Demirkan (2007). Bağlaşık Öğretimde Bağlam Çokluğu ve Bilişsel Stilin Transfer ve Bağlamsızlaştırmaya Etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 12(3-23).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özden Demirkan (2008). Yapılandırmacı Yaklaşımda Kullanılan Bir Yöntem: Bağlaşık Öğretim. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(77-90).
 • Özden Demirkan (2007). Üst Düzey Düşünme Becerilerinde Bağlamsızlaştırma. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(264-272).
 • Özden Demirkan (2005). Yapılandırmacı Öğrenme Çevreleri ve Öğrencinin Rolü. Mesleki Eğitim Dergisi, 14(17-30).
 • Şener Büyüköztürk, Özcan Erkan Akgün, Özden Özkahveci, Funda Demirel (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve GÜvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(207-239).
 • Özden Özkahveci, Ayten Ulusoy (2002). Mesleki Açıköğretim Programı ve Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Başarılarının Karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(67-77).