Doç. Dr. Seher Nur Sülkü

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi > Ekonometri