Prof. Dr. Nurettin - Güz

İletişim Fakültesi > Gazetecilik

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Nurettin GÜZ Aida USLU. (2017). "The First Turskish Press in Bosnia", Communication & Media Researches. İletişim ve Medya Çalışmaları İngiltere. E-BWN.
 • Nurettin GÜZ Hayrullah YANIK Ceren YEGEN. (2017). "Media Reliability and Effects of Ideological Trends to Press Preferences", Communication & Media Researches. İletişim ve Medya Çalışmaları İngiltere. E-BWN.
 • Nurettin GÜZ. (2014). "Siyasi Kampanyalar: Altyapının Oluşturulması ve Hazırlık Süreci". Lobicilik ve Siyasal İletişim, Türkiye. Atatürk Üniversitesi Yayını.
 • Nurettin GÜZ. (2012). "Tarih ve İletişim Tarihi". İletişim Tarihi ve Sosyolojisi, Türkiye. Atatürk Üniversitesi Yayını.
 • Nurettin GÜZ. (2012). "Gazeteler ve Yazılı Basın Tarihi". İletişim Tarihi ve Sosyolojisi, Türkiye. Atatürk Üniversitesi Yayını.
 • Nurettin GÜZ. (2012). "Geleneksel Haberleşme Sistemleri ve Kitap". İletişim Tarih ve Sosyolojisi Türkiye. Atatürk Üniversitesi Yayını.
 • Nurettin GÜZ-Filiz ERDEMİR. (2012). "Görüntü Teknolojilerinin Gelişimi". İletişim Tarihi ve Sosyolojisi, Türkiye. Atatürk Üniversitesi Yayını.
 • Nurettin GÜZ-Filiz ERDEMİR. (2012). "Televizyon Yayıncılığının Tarihi". İletişim Tarihi ve Sosyolojisi, Türkiye. Atatürk Üniversitesi Yayını.
 • Nurettin GÜZ. (2008). Türkiye Basın İktidar İlişkileri (1920-1927). 1920-1927 döneminde Türkiye’deki basın iktidar ilişkilerini ele almaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu döneminde siyasal, sosyal kurumların oluşumu, bunlara basının bakışı ve basına uygulanan rejim incelenmektedir Türkiye. Turhan Kitabevi.
 • Nurettin GÜZ. (2008). "Kamuoyu Araştırmalarının Medyada Yayınlanmasının Etik İlkeleri". Medya ve Siyaset, Türkiye. Eğitim Kitabevi Yayını.
 • Nurettin GÜZ. (2008). "Kültür Ocakları Olarak Halkevleri ve Halkevleri Dergileri". Medya ve İletişim, Türkiye. Eğitim Kitabevi Yayını.
 • Celinda C. LAKE-Pat Callbek Harper (Çev. N. Güz). (2008). Kamuoyu Araştırmaları. Türkiye. Eğitim Akademi Yayınları.
 • Nurettin GÜZ. (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları . Haber konusu ele alınmakta ve habere konu olarak gündeme gelen kamuoyu araştırmaları incelenmektedir. Haber konusu olarak ele alınan kamuoyu araştırmalarının yapılışı, haber haline getirilişi ve yayınlanışı sırasındaki uyulması gereken ilkeler ve mevcut yapı incelenmektedir. Türkiye’deki kamuoyu araştırmalarının 2004 yılına kadar olan bölümleri analiz edilmektedir Türkiye. Nabel Yayınevi.
 • Nurettin GÜZ. (2001). "Halkevleri Dergilerinin Siyasal ve Kültürel Hayatımızdaki Yeri". Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, Türkiye. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını.
 • Nurettin GÜZ. (1995). Tek Parti İdeolojisinin Yayın Organları HALKEVLERİ DERGİLERİ . 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye’de düşünce ve basın hayatında önemli bir yer tutan Halkevlerinin yayınlamış oldukları dergiler incelenmektedir. Ülke sathında yayınlanan bütün halkevi dergileri çalışma içerisinde ele alınmaktadır Türkiye. Kariyer Matbaacılık.
 • Nurettin GÜZ. (1993). SCF Sonrası BASINDA MUHALEFET ve 1931 Matbuat Kanunu . Türkiye’de ikinci kere denenen çok partili siyasi hayattan sonra bir süre daha yayın hayatını devam ettiren 1930’lardaki muhalefet ve iktidar basını ele alınmakta, bu basın organları arasındaki çatışma ve sonrasında kabul edilen Basın Kanunu değerlendirilmektedir Türkiye. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını.
 • Nurettin GÜZ. (1988). Basında Yasalar Suç ve Cezalar . Basın organlarının hukuku konumunu ele almaktadır. Basın özgürlüğü, bu özgürlüğün sınırlandırılması, sınırların aşılması halinde oluşacak suçlar incelenmektedir Türkiye. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yayını .

Editörlük

 • (2011). İletişim Tarihi ve Sosyolojisi,

Atıf

 • (2015). Hayat Boyu Öğrenme Programı, Güz, Nurettin (2005) Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • (2015). SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, Güz N. Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Ankara: Nobel Yayınları. 2005
 • (2015). The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, Güz, N. (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Ankara: Nobel Yayınevi
 • (2015). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Güz, N. (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • (2015). Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, GÜZ, Nurettin (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Ankara: Nobel Yayıncılık
 • (2015). SASAM, Nurettin Güz, Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Nobel Yayınları, Ankara, 2005
 • (1960). Selçuk İletişim, Güz N (2005) Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Nobel

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Nurettin GÜZ Ceren YEGEN Hayrullah YANIK (2017). Haber ve bilgi alma aracı olarak yeni medya: Muş ili örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(4)(1404 - 1417).
 • Nurettin GÜZ Hayrullah YANIK Ceren YEGEN (2017). İletişim fakülteleri eğitim sistemine yönelik yeni bir yaklaşım . International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (5)(1546 - 1560).
 • Nurettin GÜZ Hayrullah YANIK (2017). Bilgi Açığı Hipotezi ve Yeni Medya. Yeni Medya, 2(1 - 14).
 • Nurettin GÜZ Hayrullah YANIK Ceren YEGEN Işkın ÖZBULDUK KILIÇ Mahmut BİNGÖL (2017). KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE MEDYAYA GÜVEN. ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 16(1-20).
 • Nurettin GÜZ, Hayrullah YANIK, Ozan KOCABAŞ, (2015). Gatekeeping and Online Journalism,. Contextual Approaches in Communication,, 1(453-463).
 • Nurettin GÜZ (2011). “Türkiye’de Medya ve Siyasi Partiler". Türrkiz Dergisi, 8(77-89).
 • Nurettin GÜZ (2011). “Seçimler, Kamuoyu Araştırmaları ve Medya”. Kamuda Sosyal Politika, 16(30-40).
 • Nurettin GÜZ (2010). “Demokrasilerde Basın Hürriyetine Müdahaleler ve Bunun Siyasi Sisteme Etkisi”. Türkiz Dergisi, 1(9-33).
 • Nurettin GÜZ, (2000). Basın ve Yeni Osmanlılar Cemiyeti. Selçuk İletişim, 2(1826).
 • Nurettin GÜZ, (2000). "Osmanlı Basını". Selçuk İletişim, 3(4057).
 • Nurettin GÜZ, (1999). Cumhuriyetin İlanına Basının Bakışı,. Selçuk İletişim, 1(312).
 • Nurettin GÜZ, (1998). Tek Partili Yönetimde Basın. Yeni Türkiye, 2324(26682776).
 • Nurettin GÜZ, (1997). Türk Basınında Kamuoyu Araştırmalarının Yönlendirme Aracı Olarak Kullanılması,. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4573).
 • Mehmet KÜÇÜKKURT, Nurettin GÜZ, Cengiz ANIK, (1996). The Role of Gender in Political NewsCommentary in Turkish Newspapers: The Case of Tansu Çiller. Gender and Media,, 126(200208).
 • Nurettin GÜZ, (1996). Türk Basınında Gündem Oluşturma. Yeni Türkiye, 12(982-997).
 • Nurettin GÜZ, (1995). Siyasal Tercihleri Belirlemede Kitle İletişim Araçlarının Rolü (Mart 1994 Seçimleri Ankara Örneği). Amme İdaresi Dergisi, 28(113128).
 • Mehmet Küçükkurt, Nurettin GÜZ (1994). Yazılı Kitle İletişim Araçlarının Kurlanım Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma (Gaziantep ve Sinop Pilot Bölgesi). Kooperatifçilik Dergisi, 105(91104).
 • Mehmet Küçükkurt, Nurettin GÜZ, (1994). 18-22 Yaş Grubu Gençlerin Kitle İletişim Araçlarını Kullanım Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Amme İdaresi Dergisi, 27(117140).
 • Nurettin GÜZ, (1991). Yazılı Basın Aile İlişkileri. Türk Aile Ansiklopedisi, 2(629635).
 • Nurettin GÜZ, (1991). Harf İnkılabının Basına Etkileri. G.Ü. BYYO Dergisi, 10(89119).
 • Nurettin GÜZ, (1989). Türkiyede Matbaanın Kurulması. G.Ü. BYYO Dergisi, 8(149169).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Nurettin Güz, 2017. UÇAK KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNÜN TÜRK VE KAZAK BASININDA ELE ALINIŞI, ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTAN FORUMU III «Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği» Kazakistan - Türkistan
 • Nurettin GÜZ, Hayrullah YANIK, Mirzahan BAIBOLOV, Ceren YEGEN, 2017. UÇAK KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNÜN TÜRK VE KAZAK BASININDA ELE ALINIŞI, ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTAN FORUMU III «Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği» Kazakistan - Türkistan
 • Nurettin Güz, 2017. Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Haberin Dönüşümü, 2. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (İNES – 2017) Alanya, Antalya
 • Nurettin Güz, Ceren YEGEN, Hayrullah YANIK, 2017. New Media as News and Information Source: Sample of Muş Province, 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research Rome - Italy
 • Nurettin GÜZ, Hayrullah YANIK, Ceren YEGEN, 2017. A new approach to the education system of communication faculties , International Journal of Social Sciences and Education Research Rome - Italy
 • Nurettin GÜZ - Hayrullah YANIK-Ceren YEĞİN, 2015. Türk Yazılı Basınında “Başkanlık Sistemi” Tartışmaları, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı Antalya TÜRKİYE
 • Nurettin GÜZ, Ceren Yeğin, Hayrullah Yanık, 2015. “New Media and Journalism in Turkey: A Comparative Analysis on Twitter Usage Practices of Yeni Şafak and Sözcü Newspapers”, (Türkiye’de Yeni Medya ve Gazetecilik: Yeni Şafak ve Sözcü Gazeteleri’nin Twitter Kullanım Pratikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz), Shaping the Future of News Media, The International Conference on Integrated Journalism Education Research and Innovation Barcelona, Spain
 • Nurettin GÜZ - Hayrullah YANIK, 2014. Knoledge Gap Hypothesis And New Media, Bilgi Açığı Hipotezi ve Yeni Medya St Petersburg Rusya
 • Nurettin GÜZ - Hayrullah YANIK - Ozan KOCABAŞ, 2014. Teknolojik Gelişmeler ve Haberde Etik Sorunlar, V. Eurapean Congerence on Social and Behavioral Sciences St Petersburg Rusya
 • Nurettin GÜZ, 2012. “Kamuoyu Araştırmaları, İzleme/Rating Ölçümleri ve Etik İlkeler", New Communication Technologies and Social Transformation (Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm), II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2-4 Mayıs, s. 759-766 Bkz. (http://manas.kg/iletisim.sempozyum/semp.pdf) Bişkek Kırgızistan
 • Nurettin GÜZ, 2012. “Teknolojik Gelişmeler ve Haberde Etik Sorunlar", New Communication Technologies and Social Transformation (Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm), II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2-4 Mayıs, s. 16-24 Bkz. (http://manas.kg/iletisim.sempozyum/semp.pdf) Bişkek Kırgızistan
 • Nurettin GÜZ, 2011. “Türk Fikir Dergiciliğinde Uluslar Arasılıktan Milliğe Türk Yurdu’nden Halkevleri Dergileri’ne”, Türkiye’de Düşünce Dergiciliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi- Türk Ocakları, 30 Kasım Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ - Hanife GÜZ, 2009. “Üniversitelerin Halkla İlişkilerinde Öğrenci Odaklı İletişimde Çağdaş Teknolojilerin Kullanımı Üzerine Bir Analiz”, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi –Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa, 15-17 Nisan, KKTC, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu: Bildiri Kitabı, C. 2. Akdeniz Üniversitesi Yayını, ISBN: 975766698X, 9789757666981 Lefkoşa Kıbrıs
 • Nurettin GÜZ, 2009. “Halkla İlişkilerin Başarısında Etkin Bir Faktör Olarak Kamuoyu Araştırmaları”, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi –Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa, 15-17 Nisan, KKTC, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu: Bildiri Kitabı, C. 2. Akdeniz Üniversitesi Yayını, ISBN: 975766698X, 9789757666981 Lefkoşa Kıbrıs
 • Nurettin GÜZ, 2006. “Medyanın Yeni Yönlendirme Aracı Olarak Kamuoyu Araştırmaları: Türkiye 2004 Seçimleri Örneği”, Küreselleşme ve Yeni Medya Politikaları Uluslar arası İletişim Sempozyumu, Girne Amerikan University, Girne/Kıbrıs, 4-5 Mayıs Girne Kıbrıs
 • Nurettin GÜZ, 2006. “Şiddetin Önlenmesinde Medyanın Rolü”, Çocuk ve Ergene Yönelik Şiddetin Önlenmesi Sempozyumu, Ankara Emniyet Müdürlüğü – Sağlık Bakanlığı, 15-16 Mayıs, s.37-52 Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 2006. “İzleyici Araştırmalarında Bütünün Temsili Sorunu: Örneklem”, Yaklaşımlar, Eğilimler ve Sorunlar, Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu – Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, 31 Ekim, s.114-121 Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 2004. “Cumhuriyet Türkiye’sinde İletişim”, Cumhuriyetin 80. Yılında Türkiye Sempozyumu, Türk Ocakları, 17-18 Ekim 2003, Ankara, 2004, s.180-196 Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 2000. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Basın Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğü Tartışmaları”, Ulusal İletişim Sempozyumu No.1, A.Ü. İletişim Fakültesi - G.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, 3-5 Mayıs Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 1999. “Şinasi ve Namık Kemal’in Osmanlı Fikir ve Basın Hayatına Katkıları”, Osmanlı Basın Hayatı Sempozyumu, Kültür Bakanlığı – G.Ü. İletişim Fakültesi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Ankara, 6-7 Aralık, s.83-97 Ankara Türkiye
 • Mehmet Küçükkurt, Nurettin GÜZ, 1992. “Türkiye'nin Turizm Varlıklarını Avrupa Ülkelerinde Tanıtma Stratejileri”, 3. Ulusal Turizm Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.-Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, 25-27 Kasım Kuşaadası TÜRKİYE
 • Nurettin GÜZ, 1989. Atatürk ve Basın, Atatürk’ün 50. Ölüm Yılı Anma Konferansları, Gazi Üniversitesi Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 1989. “Türkiye’nin Tanıtılmasında Basına Düşen Görevler”, Türkiye Tanıtma Sempozyumu, Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Ankara, 15-17 Mayıs, s. 148-153 Ankara Türkiye

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, 16.04.2009 tarihli 09 8211; 12 saatlerindeki ";Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler"; Başlıklı Oturumun Oturum Başkanı, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi 8211;Akdeniz Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Lefkoşa, KKTC
 • Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 05.05.2009 tarihli 11.15-12.00 saatlerindeki II. Oturumun Oturum Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 04.06 Mayıs 2009 Ankara
 • Medyanın Siyasete Etkisi Elbistan
 • İstatistik Araştırma Sempozyumu Ankara
 • Radyo: Yüzyıl Önce Yüzyıl Sonra Ankara
 • Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri Ankara
 • Cumhuriyettin Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği Ankara
 • Medya ve Polis Ankara
 • Ulusal Televizyon Yayınları Türkiye Geneli Kamuoyu Araştırması Ankara
 • Cumhuriyetin 80. Yılı Sempozyumu Ankara
 • Türkiye İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler Zirvesi Ankara
 • Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri KOSGEB ANKARA
 • Kamuoyu ve Medya TODİE ANKARA
 • Medya ve Toplam Kalite Yönetimi Hava Kuvvetleri Komutanlığı ANKARA
 • Rekabet Edilebilirlik Sürecinde İletişim Yönetimi Ankara Halkla İlişkiler Derneği ANKARA
 • Medyada Polis İmajı ve Polis Radyosu Radyo Televizyon Üst Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü ANKARA
 • Yönetimde İnsan İlişkileri Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Karşılaştırılmalı Basın Tarihi TİKA ANKARA
 • Cumhuriyet Döneminde İletişim Gazi Üniversitesi ANKARA

Seminer

 • “Basın Kanunu ve Basın Kanunundaki Yenilikler”, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (2011) Alanya TÜRKİYE
 • “Yüz Yüze İletişim”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Hizmet İçi Eğitim Semineri (2010) Antalya TÜRKİYE
 • “Yönetim Medya İlişkileri”, Emniyet Genel Müdürlüğü (2010) Ankara Türkiye
 • “Bülten Hazırlığı ve Editörlük”, Türkiye İstatistik Kurumu (2010) Kastamonu TÜRKİYE
 • “Kamuoyu ve Medya”, TODAİE Kamu Diplomasisi Eğitimi Semineri (2009) Ankara Türkiye
 • “Medyanın Siyasete Etkisi”, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, Elbis-tan (2006) Elbistan TÜRKİYE
 • “Medya ve Toplam Kalite Yönetimi”, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (2004) Ankara Türkiye
 • “Rekabet Edilebilirlik Sürecinde İletişim Yönetimi”, Türkiye İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler Zirvesi-I, Ankara Halkla İlişkiler Derneği (2003) Ankara Türkiye
 • “Medyada Polis İmajı ve Polis Radyosu”, Polis ve Medya Paneli, Radyo Televizyon Üst Kurulu- Emniyet Genel Müdürlüğü (2003) Ankara Türkiye
 • “Yönetimde İnsan İlişkileri”, Emniyet Genel Müdürlüğü Yöneticilik Eğitim Semineri (2003) Ankara Türkiye
 • “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri”, KOSGEB (2002) Ankara Türkiye
 • “Karşılaştırmalı Basın Tarihi”, Balkanlarda Türkçe Basın Eğitim Se-mineri, Başkent Üniversitesi – Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) (2001) Ankara Türkiye

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Osmanlı Basın Hayatı Sempozyumu Gazi Üniversitesi Ankara TÜRKİYE(1999)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Gazetecilik Bölüm Başkanlığı (2001)(01.05.2001 - )
 • Dekanlık (2001)(18.09.2001 - )
 • Gazetecilik Bölm Başkanlığı (1996)(15.05.1996 - )
 • Dekanlık (1996)(15.05.1996 - )
 • Bölüm Başkanlığı (1991)
 • Gazetecilik Bölüm Başkanlığı (1960)(03.03.2011 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • “Zafer ve Ulus Gazetelerinde Yer Alan Tefrika Romanlarda Kimlik İnşası (Batıcılık, Antikomünizm, Antifaşizm”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 23.08.2017 (2017)
 • Hayrullah YANIK, "Bilgi Açığı Hipotezi ve Yeni Medya: 2014 Yıl Ses Kayıtları Örneği", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015)
 • Ayça MUTLU, “Kadına Şiddet Olaylarının Medyaya Yansıması: Milliyet, Zaman ve Yeni Akit Gazetelerinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015)
 • Pınar BAŞTUĞ, "Yurttaş Gazeteciliğinin Türkiye'deki Uygulamaları ve Etik Sorunları", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015)
 • Aida USLU, "Srebrenica Soykırımının Türk Basınında Söylemsel İnşası", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2014)
 • Neslihan KILIÇ, "Osmanlı Kadın Dergilerine Bir Örnek: Mürüvvet Dergisi" Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2014)
 • Özlem BAKACAK, "Köşe Yazarlarının Kamuoyu Üzerindeki Etkisinin Vatan Gazetesi Yazarı Ruhat Mengi, Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan ve Zaman Gazetesi Yazarı Bülent Korucu’nun Yazılarından Yola Çıkılarak Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2014)
 • Haluk Ölçekçi, “Türkiye’deki Milliyetçi Fikir Hareketlerinin Dönüşümü (Milliyetçi Basın Üzerine Bir İnceleme” Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2013)
 • Gülden Aydın PINARCI, "Harf İnkılabının Çıkış Süreci ve Yayılmasında Basının Rolü: Türkçe Gazete ve Cumhuriyet Gazetesi Örnekleri", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2012)
 • Hatice ERTÜRK, "Referandum Sürecinde Yazılı Basının Kamuoyunu Oluşturma İşlevi (Yeni Şafak- Radikal Gazeteleri)", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2012)
 • Yasemin AKTAŞ, "Çok Partili Sistemin İlk Dönemlerinde Basın Ve Basın Özgürlüğü: 1946-1954", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2012)
 • Ceyda DİNÇBAKIR, "Çok Partili Döneme Geçişe Yerel Basının Bakışı Yeni Asır Gazetesi Örneği (1949-1951)", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2012)
 • Şebnem KADIOĞLU, "Pembe Dizilerin Kadınlar Üzerindeki Etkisi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2010)
 • Filiz ERDEMİR, Özel Televizyon Yayıncılığına Geçiş Sürecinde TRT’nin Yazılı Basında Konumlandırılışı (1990-2007), (2009)
 • Hüseyin ÇELİK, "Televizyonda Yayınlanan Magazin Programlarında Tüketim Kültürü Olgusu", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2009)
 • Mustafa Egemen PEKER, "Basın Organlarının İktidar Ve Muhalefet Partilerine Yaklaşımı Radikal-Hürriyet-Zaman Örneği, Aralık 2005 Dönemi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2009)
 • Mehmet Mesut BALLI, "Türkiye’de Muhalefet Basını; Yarın Gazetesi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2008)
 • Betül ARI, "Atatürk Basın ve Minber Gazetesi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2008)
 • Tuba Soylu KARAHAN, "Basının Manşetlerin Sosyo-Politik Gerçekliği Yansıtma Düzeyi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2007)
 • Şevket NASIR, "İnternetin İdeolojik Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Çin Halk Cumhuriyeti Örneği", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2006)
 • Hasan METİN, "Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk",Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2006)
 • Hülya YILDIZ, "Medya ve Sağlık: Türk Basınında Sağlık İçerikli Ha-berlerin Bilgilendirme Potansiyeli", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2006)
 • Emrah Alpaslan KONUKMAN, "Medya ve Kültür: Son Dönem Televizyon Dizilerinin Gündelik Yaşam Tarzı Üzerindeki İmgeleri", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2006)
 • Murat DERELE, "İnternet Gazeteciliğinin Gazete Tirajlarına Etkisi (2002-2005)", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2006)
 • Gülzade KALEYEVA, "Haber Değeri Açısından Televizyon Haberlerinde Magazin Unsuru: Türk ve Kazak Televizyonları Üzerine Bir Karşılaştırma", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2006)
 • Erdem TAŞDEMİR, "Kamu Çalışanları-Vatandaş İlişkisini Etkileyen Faktörler: Kişilerarası İletişim Unsurlarını Kullanım Biçimlerinin İlişki Üzerindeki Etkisi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2005)
 • Neslişah YAŞAR, "Gazeteci Şinasi’nin Dönemin Olaylarına Bakışı 1862-1864", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2005)
 • Çiğdem YARAMIŞ, "II. Meşrutiyet Sonrası Basın Özgürlüğü ve Basına Getirilen Kısıtlamalar", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2005)
 • Ahmet Hicabi ERDİNÇ, "Havacılık Kazalarının Önlenmesinde Telekomünikasyonun Yeri ve Önemi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005)
 • Mustafa ÜNVER, "Denizcilik Kazalarının Önlenmesinde Telekomünikasyonun Yeri ve Önemi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005)
 • Kürşat Melih SARIASLAN, "Rusya’da Türk Basını", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2003)
 • Cem Koray KILIÇKAYA, "Lozan Antlaşması Çerçevesinde Türkiye’de Azınlık Medyası", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2003)
 • Gökçer TAHİNCİOĞLU, "Askeri Darbeler Öncesi ve Sonrası Medya Özgürlüğü", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2003)
 • Zülfikar DAMLAPINAR, "Kitle İletişim Araçlarında Rıza Üretimi ve İktidar", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2002)
 • Basri BARUT, "Siyasal Reklamcılık ve Genel Siyasal İletişim Kanalıyla Kitlelerin Siyasal Tutumlarının Oluşmasında ‘Slogan, Sembol ve Vaatlerin’ Yeri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2002)
 • İrfan NEZİR, "Sivil Hayata Askeri Müdahalelere Basının Yaklaşımı (1950-1980)", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2002)
 • Metin IŞIK, "Kitle İletişim Araçlarının Denetlenmesi Türkiye ve Avrupa Örneği", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2001)
 • Suat KARABIYIK, "Basın Etiği Kapsamında Gizli Kamera Kullanımı ve Habercilik", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2001)
 • M. Salih GÜRAN, "Mini DV Kameraların Sinema, Belgesel, Habercilik Alanlarında Ortaya Çıkardığı Değişiklikler", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2001)
 • Basının Kamuoyunu Oluşturma Fonksiyonu Doğrultusunda Siyasal Partilere Yaklaşımı (1995 ve 1999 Genel Seçimleri Örneği) (2000)
 • Mustafa ŞEKER, "Televizyon Haberlerinin İmge Üretme ve Anlam Yitirme Sorunu", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1999)
 • Ömer BEYHAN, "Halkla İlişkilerin Toplam Kaliteye Etkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1999)
 • Zülfikar DAMLAPINAR, "Basının Seçmen Davranışını Etkileme Süreci", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1999)
 • Banu TERKAN, "Kadın Konulu Toplumsallaşmada Yazılı Basının Rolü ve Yazılı Basındaki Kadın İmajı", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1999)
 • Metin IŞIK, "Basının Kamuoyunu Oluşturma Fonksiyonu Bir Örnek Olay Olarak 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri Sonrasında ANAP-RP Koalisyon Görüşmelerine Basının Yaklaşımı", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1998)
 • Zübeyde SÜLLÜ, "1994 Yerel Seçimlerinde Refah Partisinin Mesaj Stratejileri", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1998)
 • Nurullah TERKAN, "Siyasal Sistemler ve Halkla İlişkiler", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1998)
 • Kadir CANÖZ, "Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Başarıya Etkisi Örnek Kuruluş Bayındır Tıp Merkezi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1998)
 • Ahmet GÜVEN, "Sayfa Düzeninin Okuyucuya Etkisi, Örnek Olarak Zaman Gazetesinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1997)
 • İhsan AKBAŞ, "Siyasal İletişimde Fotoğrafın Rolü", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1997)
 • Berrin BALAY, "Kadınların Siyasal Katılma Davranışları", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1996)
 • Cansel YARAR, "1970-1972 Yılları Arası Dönemde Cumhuriyet Gazetesi İçin Yayın Politikası", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1996)
 • Aytül GÜRTAŞ, "Haber Metinlerinin Söylemsel Analizi Üzerine Bir Çalışma", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1995)
 • Gülsen KESKİN, "Türkiye Radyoları İçinde TRT FM’in Yeri ve Yayın Politikası", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1995)
 • E. Alparslan ULU, "Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 1990-1993 Yılları Arasındaki Halkla İlişkiler Çalışmaları Örnek Olayı", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1994)
 • Sebahattin NAL, "Türkiye’de Siyasal Reklamcılığın Yazılı Basında Gelişimi (Bir Örnek Olay: 29 Kasım 1987 Seçimlerinde ANAP ve SHP Siyasal Reklamlarının Karşılaştırmalı İncelemesi)", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1994)
 • Nuray YILDIZ, "Halkla İlişkiler Araçlarında Kullanılan Araçlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1991)
 • Ahmet KALENDER, "1991 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Mesaj Stratejileri", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1991)

Dersler

 • Türk İletişim Tarihi (2006-2007)
 • 19. Yüzyıl Türk Basını (2007-2008)
 • İletişim Tarihi (2014 Sonbahar)
 • İletişim Tarihi (2105 Sonbahar)
 • Medya Çalışmaları (2014 Sonbahar)
 • Medya Çalışmaları (2105 Sonbahar)
 • Medya Etkisi ve Alıcı Araştırmaları (2014 İlkbahar)
 • Medye Etkisi ve Alıcı Araştırmaları (2004-2005)
 • 19. Yüzyıl Basını (2014 Sonbahar)
 • Siyasal İletişim (2004-2005)
 • Medyada Yeni Yaklaşımlar (2015 İlbahar)
 • Basın Tarihi (2007-2008)
 • Medyada Yeni Yaklaşımlar (2014 İlkbahar)
 • İletişim Tarihi (2008-2009)
 • Medya Siyasal İletişim ve Paradigmalar (2014 İlkbahar)
 • Seminer I (2003-2004)
 • Seminer (20082009)
 • İletişim Tarihi (2001-2004)
 • Medya ve Siyasal İletişim (20042005)
 • Kamuoyu Araştırmaları (20032004)
 • İletişim Tarihi (20062007)
 • Basın ve Halkla İlişkiler Tarihi (20052006)
 • Seminer II (20042005)
 • Gazeteciliğe Giriş II (20032004)
 • Seminer II (20032004)
 • Gazeteciliğe Giriş I (20022003)
 • Gazeteciliğe Giriş II (20022003)
 • İletişim Sistemleri (20042005)
 • Siyasal İletişim (20032004)
 • İletişim Tarihi (20072008)
 • Gazeteciliğe Giriş (20042005)
 • İletişim Tarihi (20052006)
 • İletişim Tarihi (20002001)
 • Medya ve Siyasal İletişim Paradigmaları (20052006)
 • Basının Güncel Sorunları (20042005)
 • Basın Tarihi (20082009)
 • İletişim Tarihi (20042005)
 • Türk İletişim Tarihi (20042005)
 • Gazeteciliğe Giriş I (20032004)
 • Türk Siyasi Hayatında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorunları (1993)
 • Türkiyede Basın İktidar İlişkileri (1993)
 • İletişim Ahlakı (1994)
 • Türk Basın Tarihi (1995)
 • İletişim Sistemleri (1991)
 • Türk Basın Tarihi (1995)
 • Türk Basın Tarihi (1995)
 • Türk Siyasi Hayatında Halkla İlişkiler (1990)
 • Gazeteciliğe Giriş II (20042005)
 • İletişim Sistemleri (1993)
 • Türk Siyasi Hayatında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorunları (1994)
 • Türkiyede Basın İktidar İlişkileri (1991)
 • Türk Basın Tarihi (1993)
 • Siyasal İletişim ve Siyasal Partiler (Sonbahar 2015)
 • Yeni Medya ve Etik (Sonbahar 2015)
 • Yeni Medya ve Siyasal İletişim (İlkbahar 2015)
 • Medyada Yeni Yaklaşımlar (İlkbahar 2015)
 • Medya Siyasal İletişim ve Paradigmalar (İlkbahar 2015)
 • Medya Etkisi ve Alıcı Araştırmaları (İlkbahar 2015)

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • "İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Başarısına Televizyon Yayıncılığının Etkisi" (2012) Gazi Üniversitesi
 • Türkiye'deki Temel Eğitimi Destekleme Projesi (2007) Avrupa Birliği
 • 2002 Genel Seçimlerinden Sonra Kitle İletişim Araçlarının Gündem Koyma Etkisinin Test Edilmesi Projesi (2003) Gazi Üniversitesi
 • Kitle İletişimin Sosyolojik İşlevlerinden Olan Medyanın Gündem Kurma Etkisinin Test Edilmesi (2003) Gazi Üniversitesi
 • Dünden Bugüne Türk Denizciliği Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Gelişen Denizciliğimiz Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Türk Boğazları Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Yüzyıllar Boyu Türk Denizciliği Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Türkiye'nin İmajı Araştırma Projesi (1991) Turizm Bakanlığı - Gazi Üniversitesi