Prof. Dr. Ningur NOYANALPAN

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Ningur NOYANALPAN, Bilge İREN (1977). D Homosteroid Yapısının Sentezi ve Yapı Aydınlatması Üzerinde Çalışmalar. Synthesis of D Homosteroid and Studies on the Structure.. Ankara Ecz. Fak. Derg., 7(2),(196-213,).
  • Ningur NOYANALPAN, Hakverdi DEMİR (1977). Antitümör Etkili Ozların Yapı Değişimleri ile Yeni Türevlerin Sentezi Üzerinde Araştırmalar. Studies on the Synthesis of New Derivatives by Structure Variations of Antitumor Active Sugars.. Ankara Ecz. Fak. Derg., 7(1), 77-95, 1977., 7(1),(77-95,).
  • Ningur NOYANALPAN, Tuncel ÖZDEN (1977). Aspirin, Fenasetin, Kafein ve Karışımlarının NMR Spektrometri ile Yeni Bir Nicel Saptama Yöntemi. A New Quantitative Determination Method for Aspirin, Phenacetin, Caffein and Their Mixtures Using NMR Spectrometer.. Ankara Ecz. Fak. Derg. 7(1), 96-103, 1977., 7(1),(96-103).
  • Ningur NOYANALPAN, Seçkin ÖZDEN, Tuncel ÖZDEN (1977). Triazen Türevleri I. Sülfaguanidin Molekülünde Sübstitüe Triazen Yapılarının Oluşturulması. Triazene Derivatives I. Sulfaguanidine as a Carrier for Substituted Triazeno Group.. Ankara Ecz. Fak. Derg., , 1977., 7(1),(104-110).
  • Ningur NOYANALPAN, Tuncel ÖZDEN (1977). Quantitative Determination of Meprobamate by NMR in Commercial Preparations Marketed in Turkey. Türkiyede Satılan İlaçlarda NMR ile Meprobamat Miktar Tayini.. Ankara Ecz. Fak. Derg., 7(2),(189-195,).
  • Ningur NOYANALPAN, Hakverdi DEMİR (1977). Glikozaminin Mono ve di(2-bromoetil)amin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Aydınlatması Üzerinde Çalışmalar. Studies on the Synthesis and Structure Elucidation of mono and di(2-bromoethyl)amino Derivatives of Glucosamine.. Ankara Ecz. Fak. Derg., 1977., 7(2),(226-231,).