Araştırmacı Kimyager Dr. Neslihan - Gürbüz

Tıp Fakültesi

Lisans

  • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü (1982- 1986)

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü İşçi Sağlığı İş Güvenliği Anabilim Dalı (1989- 1991)

Doktora

  • Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı (1994- 2000)

İş Deneyimi

  • 1986 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümün'den mezun olmuştur, 1988 yılında Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfın'da çalışmaya başlamıştır, 1989 yılında Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü İşçi Sağlığı İş Güvenliği Anabilim Dalın'da Yüksek Lisans eğitimine başlamış, 1991 yılında yüksek lisansını tamamlayarak "İşçi Sağlığı İş Güvenliği" Uzmanı derecesine sahip olmuştur. 1991 yılında Aynı Enstitü''ye İşçi Sağlığı İş Güvenliği Anabilim Dalı'na "Araştırma görevlisi" olarak atanmıştır, 1994 yılın'da Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalın'da Doktora Eğitimine başlamıştır. Aynı yıl Araştırma görevlisi olarak görev yaptığı Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü'nün lav edilmesi üzerine akademik kadrodan ayrılmak zorunda kalarak, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Biyokimya Laboratuvarına idari kadroya geçmek durumunda kalmıştır. 2000 yılın'da Doktora eğitimini bitirerek "Toksikoloji Doktoru" derecesine sahip olmuştur. 2005 yılında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezin'de Cihaz Sorumlusu olarak" idari kadroda" ataması yapılmış, bulunduğu idari kadrodaki görevini yaperken, bilimsel çalışmalarını da kesintisiz olarak sürdürmüştür. 2014 yılı haziran ayında Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezin'deki 13/b Görevlendirilme'sinin Rektörlük tarafından iptal edilmesi üzerine, kadrosunun bulunduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında görev yapmaya başlamış, aynı zamanda bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir.

Yabancı Diller

  • İngilizce ( ÜDS 65 )

İlgi Alanları

  • Genetik Toksikoloji, Klinik Toksikoloji, Adli Toksikloji, İş Sağlığı İş Güvenliği