Yrd. Doç. Dr. Nasrullah UZMAN

Edebiyat Fakültesi > Tarih

1- Büyük Hun Devleti (M.Ö. 204-M.S. 216)
1- Büyük Hun Devleti (M.Ö. 204-M.S. 216)
2- Batı Hun Devleti (M.S. 48-216)
2- Batı Hun Devleti (M.S. 48-216)
3- Avrupa Hun Devleti (M.S. 375-469)
3- Avrupa Hun Devleti (M.S. 375-469)
4- Ak Hun Devleti (M.S. 420-552)
4- Ak Hun Devleti (M.S. 420-552)
5- Göktürk Devleti (M.S. 552-745)
5- Göktürk Devleti (M.S. 552-745)
6- Avar Devleti (M.S. 565-835)
6- Avar Devleti (M.S. 565-835)
7- Hazar Devleti (M.S. 651-983)
7- Hazar Devleti (M.S. 651-983)
8- Uygur Devleti (M.S. 745-1368)
8- Uygur Devleti (M.S. 745-1368)
9- Karahanlılar (M.S. 940-1040)
9- Karahanlılar (M.S. 940-1040)
10- Gazneliler (M.S. 962-1183)
10- Gazneliler (M.S. 962-1183)
11- Büyük Selçuklu Devleti  (M.S. 1040-1157)
11- Büyük Selçuklu Devleti (M.S. 1040-1157)
12- Harzemşahlar (M.S. 1097-1231)
12- Harzemşahlar (M.S. 1097-1231)
13- Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502)
13- Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502)
14- Büyük Timur Devleti (M.S. 1368-1501)
14- Büyük Timur Devleti (M.S. 1368-1501)
15- Babür Devleti (M.S. 1526-1858)
15- Babür Devleti (M.S. 1526-1858)
16- Osmanlı Devleti (M.S. 1299-1922)
16- Osmanlı Devleti (M.S. 1299-1922)
17- Türkiye Cumhuriyeti
17- Türkiye Cumhuriyeti