Doç. Dr. C. Nakış Karamağaralı

Mimarlık

Lisans

  • Hacettepe Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü

Yüksek Lisans

  • Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Bölümü

Doktora

  • Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Bölümü

İş Deneyimi

  • 1991: T.C. Kültür Bakanlığı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri\'ne Müze Araştırmacısı olarak atandı. 1991 : G.Ü.M.M.F. Mimarlık Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002 : G.Ü.M.M.F. Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevliliğine atandı. 2006 : Doçent ünvanını aldı. 1990-…...:Halen G.Ü. Müh.-Mim.Fak., Mimarlık Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Doğum Yeri

  • Ankara / 1967

Yabancı Diller

  • İngilizce (Çok iyi), Fransızca (Orta)

İlgi Alanları

  • İslam Mimarisi ve Sanatı Türk (Selçuklu ve Osmanlı) Mimarisi ve Sanatı Selçuklu, Osmanlı ve Yakın Doğuda Sırlı Kaplama Kullanımı Selçuklu ve Yakın Doğu Ortaçağ Seramikleri Dinler/İnançlar ile Mimarlık ve Sanat Arasındaki İlişkiler İkonografik ve Kozmik Elemanların Selçuklu ve Osmanlı Mimarisinde Kullanımı İslam Öncesi İnanç ve Geleneklerin Türk ve İslam Sanatına Etkileri Ortaçağ Arkeolojisi