Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk

İletişim Fakültesi > Radyo Televizyon ve Sinema

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 1, 2012. Türkiye’de Iraklı Sığınmacıların Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma, 10. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Akmescit/Kırım-UKRAYNA
 • M. Sezai TÜRK, Bülent Bostan, Demet Özerbaş, 2011. Anadolu Türk Kültürü Tükenmişlik İlişkisi, 9.Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bakü/Azerbaycan

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Ofset Baskı Makinelerinde Kullanılan Kimyasalların Çalışan Sağlığına Etkisi Ankara
 • İçsel Motivasyonun İş Doyumu Üzerindeki Etkisi Ankara
 • Yerel Medya Eğitimi Trabzon-Novaotel
 • aile içi iletişim çankırı akm
 • Etkili Gazete Sayfa Tasarımında Okur Davranışlarının Önemi Ankara
 • Gazete Sayfa Tasarımında Boyut Değişim ve Yazılı Basının Geleceği, Ankara
 • Matbaada Kullanılan Kimyasalların Çalışan Sağlığına Etkisi Ankara
 • Yeni İletişim Teknikleri Trobzon

Seminer

 • Acil Eylem Planı ve Kriz Yönetimi BOTAŞ Tekirdağ,Dörtyol,Ceyhan
 • Örgüt Kültürü Erciyes Üni. Tıp Fak
 • Halkla ilişkiler ve örgüt kültürü DDY
 • Motivasyon ve Stres Yönetimi Kızılırmak Kaymakamlığı
 • Acil eylem planı ve kriz yönetimi BOTAŞ Ankara Genel Müd.
 • Aile içi iletişim Çankırı-AKM
 • Yerel Medya Eğitimi Trabzon

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Proje Tabanlı Beceri Yarışması Ankara-MEB

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Gazi MYO (2011)(2008 - )
 • (2011)(2011 - )
 • Matbaa Eğitimi (2004)(2004 - )
 • GÜTEF., Fakülte Kurulu Üyeliği
 • LLP- Erasmus Koordinatörü
 • Yönetim kurulu üyeliği

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Matbaa Kimyasalları ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi
 • Alt kimliklerin Halkla İlişkiler bağlamında üst kimlik olarak Türk kimliğine katkıları
 • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Kurum İmajına Etkisi Üzerine Bir Çalışma
 • Dijital Fotoğrafın Baskı Kalitesine Olan Etkisi
 • Belediye Basın Bültenlerinin Yazılı Basında Yer Alışı ve Haber Seçme Kriterleri
 • Örgütsel Bağlılığın İçsel Motivasyon Üzerindeki Etkisi

Dersler

 • Yüksek Baskı Teknikleri (2010-2011)
 • Örgütsel İletişim (2009-2010)
 • görüntü işleme teknikleri (2009-2010)
 • Halkla İlişkiler Politikaları (2010-2011)
 • Masaüstü Yayıncılık (2010-2011)
 • Halkla ilişkiler (2009-2010)
 • Üretim ve Organizasyon (2010-2011)
 • Halkla ilişkiler ve Reklamcılık (2009-2010)

Yabancı Dil

 • 2009 / 80

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • M. Sezai TÜRK, Ahmet Bıyık. (2009). Haber Tasarımı. İyi haber nasıl yazılır, gazete tasarımında boyut değişim ve haberde objektiflik kavramları bulunmaktadır Türkiye. Eğitim Akademi.
 • M. Sezai TÜRK, Gürkan Arslan. (2009). Dünden Bugüne Halkla İlişkiler. İnteraktif pazarlama ve halkla ilişkiler konusu üzerinde durulmuştur Türkiye. Eğitim Kitapevi.
 • M. Sezai Türk, Ahmet Bıyık, Ahmet Güven. (2009). Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim. Medya ve iletişim ile ilgili konular makaleler yoluyla açıklanmıştır Türkiye. Eğitim Kitapevi.
 • M. Sezai TÜRK, Ahmet Bıyık. (2009). Dünden Bugüne Halkla İlişkiler. Geçmişten günümüze kadar halkla ilişkiler ile ilgili tüm kavramlar makaleler yoluyla açıklanmıştır türkiye. Eğitim Kitapevi.
 • M. Sezai TÜRK, Enver AYDOĞAN. (2008). Yöneticinin El Kitabı. İşletme Yöneticilerinin ve yönetim alanında çalışanların yararlanabileceği 8 bölümden oluşmuş bir kitaptır. Türkiye. Eğitim Kitapevi.
 • M.Sezai Türk,Enver Aydoğan. (2008). çağdaş yönetim ve örgütsel başarım. Kişilerarası iletişim ve empati üzerinde durulmuştur Türkiye. Eğitim Kitapevi.
 • Mehmet Sezai TÜRK, Ahmet GÜVEN. (2007). Yeni Başlayanlar İçin Halkla İlişkiler. Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramlar ve stratejik halkla ilişkiler ile ilgili bilgiler verilmektedir Türkiye. gazi kitabevi.
 • M. Sezai TÜRK. (2007). Örgüt Kültürü ve İş tatmini. Örgüt kültürü ve iştatmini kavramları açıklanmış ve iki kavramın ilişkileri belirtilmiştir Türkiye. gazi kitabevi.
 • Mehmet Sezai TÜRK. (2007). Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Halkla İlişkiler her yönüyle makalelerle açıklanmış Türkiye. Eğitim Kitapevi.
 • M. Sezai Türk, Niyazi Kansu, Bünyamin Ciylan. (2007). Masaüstü Yayıncılıkta Baskı Öncesi Hazırlık ve Photoshop Uygulamaları. Masaüstü yayıncılık ve baskı öncesiyle ilgili temel bilgiler verilmektedır. Ayrıca ençok kullanılan photoshop uygulamaları ile matbaacı ve grafikerlere baskı öncesi püf noktaları gösterilmektedir Türkiye. gazi kitabevi.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Işık, M.,Akdağ, M., Türk, M. S. (2010). Türk Toplumunda Haci Bektaş Veli Algisi Üzerine Bir Çalişma,. Türk Kültürü Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi, 55(173-192).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Türk, Mehmet Sezai, Bıyık, Ahmet, Güven, Ahmet, İşi, Ayşe; (2013). Türk Gazetecilerin Haber Değeri Algısına Yönelik Bir Araştırma (A Research On The News Value Perceptıon Of Turkısh Journalısts ). jasss, , Volume 6 Issue 5(, p. 739-754).
 • Türk, M. Sezai; Bıyık, Ahmet; Güven, Ahmet; İşi, Ayşe (2013). Türk Gazetecilerin Haber Yayınlama Kriterlerine Yönelik Bir Araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 4C0171(321-331).
 • Türk, Mehmet Sezai, Güven, Ahmet, İşi, Ayşe (2012). Çubuk Yöresi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma. Alevilik-Bektaşilik Araştırma Dergisi, 6(20-42).
 • Muharrem Tuna, Mehmet Sezai TÜRK, (2006). Kamu ve Özel Sektör Matbaa İşletmelerinde Çalışanların İçsel Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması,. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27(619, 632).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M.Sezai TÜRK Habibe AKÇAY (2010). Yerel Yönetimlerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurum imajına etkisi üzerine bir çalışma: Trabzon Belediyesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 31(141).
 • M. Sezai TÜRK, Muharrem Tuna (2006). Kamu ve Özel Sektör Matbaa İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ücüncü Sektör Kooperatifçilik, 4(93-104).
 • M. Sezai Türk, Bülent Dursun (2006). MEB tarafından ortaöğretim kurumlarında okutulan ders kitaplarının biçimsel açıdan değerlendirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(20-36).
 • Mehmet Sezai TÜRK, Ahmet Bıyık (2004). Ekrandan Yansıyan Şiddet ve Televizyon Yayınlarının Çocuklara Etkileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8/1(177-202).
 • Mehmet Sezai TÜRK (2003). Örgüt Kültürünün İş Doyumu Üzerindeki Etkisinin Matbaacılık Alanında Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Sektöre Ait İki işletmede araştırılması. Kooperatifçilik, 141(59-74).
 • Ahmet Güven, M. Sezai Türk (2001). Kriz Yönetimi ve 17 Ağustos-12 Kasım Gölyaka,. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(225-251).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2011)
 • Yayın Teşvik (2010)

Proje

 • Türkiyede Mülteci Sorunu (2011) Gazi Üniversitesi
 • Transnationality of Vocational Education in Small and Medium-Sized Enterprises (2010) Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Ulusal Ajans
 • Baskı Kontrol Cihazlarıyla Basım Sürecinin İyileştirilmesi, (2009) Gazi Üniversitesi
 • Bilgisayara Dayalı Eğitim Teknolojilerinin Mesleki Eğitimde Kullanımı (2006) Turkiye Ulasal Ajansı
 • Latest Development In Prıntıng Manufacturıng (2005) Türkiye Ulusal Ajansı
 • Elektronik/Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimi Üzerine En Son Gelişmeler (2005) Türkiye Ulusal Ajans
 • Latest Development In Prıntıng Manufacturıng, (For Students) (2005) Türk Ulusal Ajans