Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Halk Sağlığı

Tarihçe

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuş olup, 2016 yılına kadar 104 kişi Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı unvanını almıştır. Anabilim Dalının kurulduğu dönemden 2013 yılına kadar Prof.Dr. Remzi AYGÜN Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış ve 2013 yılında Anabilim Dalı Başkanlığına Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN atanmıştır.

Amaç

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim uzmanları yetiştirmektir.

Öğrenci Kabulü

Programdan bugüne kadar uzman ve pratisyen hekim, hemşire, mühendis, mimar, teknik eleman, hukuk, işletme, iktisat, fen fakültesi mezunları yüksek lisans derecesi almış olmuş olup, İş Sağlığı ve Güvenliğinin sektörler üstü kapsayıcılığı nedeni ile farklı lisans programından mezun kişiler kabul edilebilmektedir.

İstihdam

Mezunlar lisans alanları ve mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi, İş Güvenliği Uzmanı (B grubu) olarak Kamu ve Özel Kuruluşlarda görev yapabilmekte, bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Meslek odaları, Sendikalarda ve Eğitim Kurumlarında uzman ve eğitici olarak görev alabilmektedir.

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dersleri

Zorunlu Dersler 

İş Sağlığı-----Prof.Dr.Mustafa Necmi İLHAN (GÜ Tıp Fakültesi, Halk SağlığıAD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)

Meslek Hastalıkları-----Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN (GÜ Tıp Fakültesi, Halk SağlığıAD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)  

İş Kazaları ve Korunma----Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN (GÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)

İş Hukuku-----Prof.Dr. Kadir ARICI (GÜ Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku AD)

İş Güvenliği-----Prof.Dr. Mustafa KURT (GÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü)

İş Hijyeni-----Prof.Dr. Bensu KARAHALİL (GÜ Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji AD)

Saha Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler-----Prof.Dr.Mustafa Necmi İLHAN (GU Tıp Fakultesi Halk Sağlığı AD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)

İş Sağlığı Epidemiyolojisi----Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN (GÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)

İlk Yardım-----Öğr.Gör.Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN (GÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD)

Seminer

Seçmeli Dersler

İşyeri Denetimi-----Prof.Dr. Sefer AYCAN (GÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD)

Endüstri ve Çevre Sağlığı-----Prof.Dr. F.Nur BARAN AKSAKAL (GÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD)

İşyerinde Sağlık Eğitimi----Prof.Dr. Seçil ÖZKAN (GÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD)

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sosyal Güvenlik-----Doç.Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN (GÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)