Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Halk Sağlığı

Tarihçe

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuş olup, 2013 yılına kadar 85 kişi Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı unvanını almıştır. Anabilim Dalının kurulduğu dönemden 2013 yılına kadar Prof.Dr. Remzi AYGÜN Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış ve 2013 yılında Anabilim Dalı Başkanlığına Doç.Dr. Mustafa Necmi İLHAN atanmıştır.

Amaç

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim uzmanları yetiştirmektir.

Öğrenci Kabulü

Programdan bugüne kadar uzman ve pratisyen hekim, hemşire, mühendis, teknik eleman, hukuk, işletme, iktisat mezunları yüksek lisans derecesi almış olmuş olup, İş Sağlığı ve Güvenliğinin sektörler üstü kapsayıcılığı nedeni ile farklı lisans programından mezun kişiler kabul edilebilmektedir.

İstihdam

Mezunlar lisans alanları ve mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi, İş Güvenliği Uzmanı (B grubu) olarak Kamu ve Özel Kuruluşlarda görev yapabilmekte, bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Meslek odaları, Sendikalarda ve Eğitim Kurumlarında uzman ve eğitici olarak görev alabilmektedir.

 

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Dersleri

Zorunlu Dersler 

İş Sağlığı-----Doç.Dr.Mustafa N. İLHAN (GÜ Tıp Fakültesi, Halk SağlığıAD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)

Meslek Hastalıkları-----Doç.Dr. Mustafa N. İLHAN (GÜ Tıp Fakültesi, Halk SağlığıAD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)  

İş Hukuku-----Prof.Dr. Kadir ARICI (GÜ İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüsri İlişkileri)

İş Güvenliği-----Prof.Dr. Mustafa KURT (GÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği)

İş Hijyeni-----Prof.Dr. Ali Esat KARAKAYA (GÜ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Bilimleri)

İş Kazaları ve Korunma-----Doç.Dr. Mustafa N. İLHAN (GÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)

Saha Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler-----Doç.Dr.Mustafa N. İLHAN (GU Tıp Fakultesi Halk Sağlığı AD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)

İş Sağlığı Epidemiyolojisi----Doç.Dr. Mustafa N. İLHAN (GÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)

İlk Yardım-----Öğr.Gör.Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN (GÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD)

Seminer

Seçmeli Dersler

İşyeri Denetimi-----Doç.Dr. Mustafa N. İLHAN (GÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD/İş ve Meslek Hastalıkları BD)

Endüstri ve Çevre Sağlığı-----Doç.Dr. F.Nur AKSAKAL(GÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı