Prof. Dr. Metin ARSLAN

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Güven Gürbüz,

Amasya Bölgesi Agrega Rezervlerinin Hazır Beton Agregası Olarak Kullanım İmkanlarının Araştırılması, (Yüksek Lisans Terzi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Mayıs 1998).

Cemil Güvendi,

Karadeniz Bakır İşletmeleri Flatosyon Atıklarının Puzolanik Madde Olarak Kullanım İmkanlarının Araştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Terzi), Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı, (1998).

Cesur Altuntaş,

Ahşap Pencere Kanatlarında Birleşim Yerleri Problemleri ve Alternatif Çözümleri, (Yüksek Lisans Terzi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı, (Eylül 2000).

Serkan Subaşı,

Kalıp Yüzey Farklılıklarının Betonun Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı (Ocak 2005).

Selahattin Terzi,

Beypazarı Evleri, G.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), (Aralık 2001).

Serkan Kırgız,

Kırşehir Kaman-Demirli Yöresi Mermerlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı (Haziran, 2002).

Murat Çavuş,

Betonarme Yapı Sistem Analizinde Kullanılan İki Paket Programın Karşılaştırlması, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Kasım, (Ekim 2002).

Gökhan Durmuş,

Ahşap Betonarme Pede Kalıplarının Bilgisayar Ortamında Tasarımı, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Ağustos 2002).

Serap Badakol,

Beton Yanal Basınçlarında Optimum Verilerin Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Yüksek Lisans).

Hüseyin Yırgal,

Seramik Tozununun Çimento Katkı malzemesi Olarak Kullanım İmkanları, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı, (Ocak 2004).

Mustafa Çullu,

Ankara Yöresindeki Bazı Agrega Ocaklarının Alkali Silika Reaktivitesi Açısından İncelenmesi, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Ocak 2004).

Zeynel Yetkin,

Türkiye’ de Şehir İçi Kavşak Tasarım ve Uygulamalarının Trafik Kazalarına olan Etkileri, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalı, (Mart 2000)

İlhami Demir,

Kırşehir Yöresi Kırma Taş Agregalarının Mühendislik Özellikleri, (Doktora Terzi),GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Haziran 2003).

Serkan Subaşı,

Farklı Yüzey Astarlı İle Kaplanmış Drenaj Özelliğiğ Bulunan Kalıpların Betonun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, (Doktora Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Ekim 2005).

Murat Özel,

Tarihi Bankalar Caddesi Binaları ve Yapısal Özellikleri. (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Haziran 2006).

Saniye Taban,

Ermenek Havzası Çetinkalesi Tepe Civarı Kırmataşlarının Alkali Silika Reaksiyonu Açısından İncelenmesi, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (2007).

Erengül Çalık

Alternatif Kalıp Yağlarının Betonun Bazı Yüzey Özelliklerine Etkileri, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (2009).

Zeynel Yetkin

Türkiye’ de Şehir İçi Kavşak Tasarım ve Uygulamalarının Trafik Kazalarına olan Etkileri, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalı, (Mart 2000)

İlhami Demir

Kırşehir Yöresi Kırma Taş Agregalarının Mühendislik Özellikleri, (Doktora Terzi),GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Haziran 2003).

Serkan Subaşı

Farklı Yüzey Astarlı İle Kaplanmış Drenaj Özelliği Bulunan Kalıpların Betonun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, (Doktora Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Ekim 2005).

Serkan Kırgız

Mermer Ve Tuğla Endüstrisi Atiklarinin Çimento Üretiminde Minerolojik Katki Olarak Kullanilmasi, (Doktora Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Şubat 2007).

Gökhan Durmuş

Çimentolu Harçların Yüksek Sıcaklığa Etkisinin, Yapay Sinir Ağı İle Modellenmesi, (Doktora Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Şubat 2008).

Mustafa Çullu

Antifiriz Katkısının Beton Dayanıklılığı Üzerine Etkileri, (Doktora Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Aralık 2009)