Prof. Dr. Metin ARSLAN

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Betonarme Perde Kalıpların, Bilgisayar Ortamında Tasarımı 3. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu
 • Kalıp Teknolojilerindeki Gelişmelerin Betonarme Elemanların Dayanıklılığına etkisi 3. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu
 • Mesleki Eğitim İstihdam ve Meslek Standartları Birinci Uluslar Arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi

Seminer

 • Betonda Sızıntı (Bleeding), G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi
 • Su Emici Astarlı ve Geçirgen Kalıpların Beton Yüzeyi Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, Beton Çimento ve Boya Semineri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • Betonarme Kalıpları H.Ü. Ankara Meslek Yüksek Okulu
 • Türkiye de Yaşanan Konut Sorununa Genel Bir Yaklaşım G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi
 • Betonarme Kalıp Maliyetlerinin Düşürülmesi Açısından Tasarımda Rasyonel Çözümler G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi
 • Betonarme Kalıplarında Su ,Emmenin Beton Yüzey Özellikleri Üzerine Etkileri G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • İnternational Sustainable Buildings Symposium G. Ü.Teknoloji Fakültesi(2010)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Bölüm Başkanı (2011)(21.11.2011 - )
 • Ana Bilim Dalı Bşk (1988)(1988 - )
 • Teknik Programlar Bölümü, ÇORUM, (1982)(1982 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Saniye Taban, Ermenek Havzası Çetinkalesi Tepe Civarı Kırmataşlarının Alkali Silika Reaksiyonu Açısından İncelenmesi, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (2007). (2011)
 • İlknur Bekem, Kalker Kırmataş ile Üretieln Betonların Yüksek Sıcaklık Etksine Dayanıklılığ, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (2010). (2010)
 • Murat Çavuş, Betonarme Yapı Sistem Analizinde Kullanılan İki Paket Programın Karşılaştırlması, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Kasım, (Ekim 2002). (2009)
 • Erengül Çalık, Alternatif Kalıp Yağlarının Betonun Bazı Yüzey Özelliklerine Etkileri, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (2009). (2009)
 • Çullu Mustafa, Antifiriz Katkısının Beton Dayanıklılığı Üzerine Etkileri, (Doktora Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Aralık 2009) (2009)
 • Durmuş Gökhan, Çimentolu Harçların Yüksek Sıcaklığa Etkisinin, Yapay Sinir Ağı İle Modellenmesi, (Doktora Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Şubat 2008). (2008)
 • Serkan Kırgız, Mermer Ve Tuğla Endüstrisi Atiklarinin Çimento Üretiminde Minerolojik Katki Olarak Kullanilmasi, (Doktora Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Şubat 2007). (2007)
 • Murat Özel, Tarihi Bankalar Caddesi Binaları ve Yapısal Özellikleri. (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Haziran 2006). (2006)
 • Serkan Subaşı, Farklı Yüzey Astarlı İle Kaplanmış Drenaj Özelliği Bulunan Kalıpların Betonun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, (Doktora Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Ekim 2005). (2005)
 • Hüseyin Yırgal, Seramik Tozununun Çimento Katkı malzemesi Olarak Kullanım İmkanları, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı, (Ocak 2004). (2004)
 • Mustafa Çullu, Ankara Yöresindeki Bazı Agrega Ocaklarının Alkali Silika Reaktivitesi Açısından İncelenmesi, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Ocak 2004). (2004)
 • Serap Badakol, Tarihi Samsun Evlerinin Yapısal Özellikleri, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Haziran 2003). (2003)
 • İlhami Demir, Kırşehir Yöresi Kırma Taş Agregalarının Mühendislik Özellikleri, (Doktora Terzi),GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Haziran 2003). (2003)
 • Serkan Kırgız, Kırşehir Kaman-Demirli Yöresi Mermerlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı (Haziran, 2002). (2002)
 • Gökhan Durmuş, Ahşap Betonarme Perde Kalıplarının Bilgisayar Ortamında Tasarımı, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Ağustos 2002). (2002)
 • Serkan Subaşı, Kalıp Yüzey Farklılıklarının Betonun Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri, (Yüksek Lisans Terzi), GÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı (Ocak 2001). (2001)
 • Selahattin Terzi, Beypazarı Evleri, G.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), (Aralık 2001). (2001)
 • Cesur Altuntaş, Ahşap Pencere Kanatlarında Birleşim Yerleri Problemleri ve Alternatif Çözümleri, (Yüksek Lisans Terzi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı, (Eylül 2000). (2000)
 • Zeynel Yetkin, Türkiye’ de Şehir İçi Kavşak Tasarım ve Uygulamalarının Trafik Kazalarına olan Etkileri, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalı, (Mart 2000) (2000)
 • Güven Gürbüz, Amasya Bölgesi Agrega Rezervlerinin Hazır Beton Agregası Olarak Kullanım İmkanlarının Araştırılması, (Yüksek Lisans Terzi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, (Mayıs 1998). (1998)
 • Cemil Güvendi, Karadeniz Bakır İşletmeleri Flatosyon Atıklarının Puzolanik Madde Olarak Kullanım İmkanlarının Araştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Terzi), Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı, (1998). (1998)

Dersler

 • Yapı Teknolojisi-I (G.Ü.Teknoloji Fakültesi, İnş. Müh. Blm)
 • Yapı Teknolojisi-II (G. Ü. Teknoloi Fakültesi, İnş. Müh. Blm.)
 • İleri Yapı Bilgisi (G. Ü. Fen Bilimleri Enstirüsü)
 • Beton Davranışları (G. Ü. Fen Bilimleri Enstirüsü)

Yabancı Dil

 • 1995 / 70

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2008). YAPI TEKNOLOJİLERİ-1. TÜRKİYE. Seçkin.
 • (2008). YAPI TEKNOLOJİLERİ-II. TÜRKİYE. SEÇKİN.
 • (2001). BETON Dökümü, Kalıpları, Kusurları ve Dayanıklılığı. BETON Dökümü, Kalıpları, Kusurları ve Dayanıklılığı TÜRKİYE. ATLAS.
 • Arslan, M.,. (1983). Beton Teknolojisi. Türkiye. Çorum Meslek Yüksek Okulu Yayınları.
 • Arslan, M.,. (1983). Statik-1. Türkiye. Çorum Meslek Yüksek Okulu Yayınları.

Atıf

 • (2011). Construction and Building Materials, Arslan M., Simsek O., Subasi S.
 • (2011). Journal of Adhesion Science and Technology, Arslan M., Simsek O., Subasi S.
 • (2010). Journal of Construction Engineering and Management, Arslan M., Simsek O., Subasi S.
 • (2010). Construction and Building Materials, Arslan M., Simsek O., Subasi S.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Demir, İ., Arslan, M., (2013). The Mechanical and Microstructureal Properties of Li2So4, Li2CO3 and LiBr added Mortars Exposed to Alkali-Silica Reaktion. Construction and Building Materials, 42(64-77).
 • Mustafa Çullu, Metin Arslan (2013). The Effects of antifreze use on physical and mechanical properites of concrete produced in cold weather. Composites Part B, 50(202-209).
 • Durmuş, G., Arslan, M., (2010). Physical Properties Of Cement Mortars Exposed To High Temperature In Various Cooling Conditions, Journal of The. Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 1(1).
 • Subaşı, S., Arslan, M., and Durmuş, G., (2010). The Effects of Various Formwork Surfaces on The Corrosion Performance of Reinforcing Steel in Concrete. Materials and Corrosion, 61(1).
 • Arslan, M., Subaşı S., (2008). The Effects Of Controlled-Permeable Formworks On The Surface Hardness Of The Concrete. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 885(894).
 • Subaşı S., Arslan, M., (2008). The Effects of Formwork Surface Properties on Concrete Carbonation. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 913(921).
 • Arslan M., Şimşek O., Subaşı S., (2005). Effects of Formwork Surface Materials on Concrete Lateral Pressure,. Construction and Building Materials, 319(325).
 • Arslan M., (2002). Effects of Drainer Formworks on Concrete Lateral Pressure. Construction and Building Materials, 253(259).
 • Arslan M., (2001). The Effects of Permeable Formworks with Sucker Liner on the Physical Properties of Concrete Surface. Construction and Building Materials, 149(156).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Arslan, M., Durmuş, G., (2007). Betonarme Duvar Kalıpların Üç Boyutlu Parametrik Tasarımı. G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 287(294).
 • Arslan, M., Subaşı S., Altuntaş, C., (2007). Ahşap Pencere Kanatlarında Birleşim Yerleri Mekanik Özellikleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1(10).
 • Arslan M., Demir İ., (2006). Kırşehir Yöresi Kırmataşlarının Beton Ağregası Olarak Kullanılabilirliği. G. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, -(-).
 • Arslan, M., Çullu, M., (2006). Ankara Yöresindeki Bazı Agrega Ocaklarının Alkali Silika Reaktivitesi Açısından İncelenmesi. G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi,, 265(273).
 • Arslan M., Demir İ., (2005). Kırşehir Yöresi Kırmataş Agregalarının Mühendislik Özellikleri. G. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1(10).
 • Arslan M., (1999). Su Emici Astarlı ve Drenaj Özelliği Bulunan Kalıpların Beton Yüzey özellikleri Üzerine Etkileri. TÜBİTAK Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, 1(10).
 • Arslan M., (1999). Su Emici Astarlı - Drenajlı Düşey Kalıp Yüzeylerinin Beton Kabuğu Fiziksel Özellikleri ve Donatı Korozyonu Üzerine Etkileri. Teknik Dergi, 1(10).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arslan, M., Taban, S., (2009). Ermenek Havzası Çetinkalesi Tepe Civarı Kırmataşlarının Alkali Silika Reaksiyonu Açısından İncelenmesi. Politeknik Dergisi, 185(189).
 • Arslan, M., Subaşı,S., Durmuş, G., (2002). Kalıp Yüzeylerinin Beton Kabuğunun Kapileritesi ve Dona Dayanıklılığı Üzerine Etkileri. Hazır Beton Dergisi, 9(50).
 • Arslan, M., (2002). Meslek Standartları Sınav ve Değerlendirme Sistemine Bir Bakış. TİSK, 24(27).
 • Arslan, M., Güvendi C, (2000). Bakır Cürufu Katkısının Portland Çimentosu Mukavemetine Etkileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(4).
 • Arslan, M., (2000). Betonda Kusmanın Nedenleri Etkileri ve Kontrolüne İlişkin Bir Araştırma. Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, Teknoloji, 3(1).
 • Arslan, M., (1999). Kalıp Tasarımında Ahşap Malzeme Seçimine İlişkin Temel Kriterler. Niğde Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(11).
 • Arslan, M., Güvendi C, (1999). Karadeniz Bakır İşletmeleri Bakır Cürufunun Çimento Üretiminde Puzolanik Malzeme Olarak Kullanım İmkanlarının Araştırılması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(2).
 • Arslan, M., (1998). Karakavak Kerestesinin Betonarme Kalıplarında Kullanım İmkanları,. Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, 1(1).
 • Arslan, M., (1998). Su Emici Astarlı-Geçirgen Kalıpların Beton Yüzeyi Fiziksel Özelliklerine Etkileri. Niğde Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(2).
 • Arslan, M., (1996). Betonarme Yapı Elemanı Tasarımında Dayanıklılık Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 615(630).
 • Arslan, M., (1996). Yapı Tasarımına Genel Bir Yaklaşım. Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).
 • Arslan, M., (1996). Betonarme (Brüt Betonlu) Yapı Elemanı Tasarımında Dikkate Alınması Gereken Beton Yüzey Kusurları. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, -(-).
 • Arslan, M., (1995). Konut Sorununa Genel Bir Bakış. Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).
 • Arslan, M., (1995). Betonarme Kalıp Maliyetlerinin Düşürülmesi Açısından Tasarıma Rasyonel Bir Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2).
 • Utkutuğ Z., Arslan, M., (1990). Teknoloji Transferi ve Sorunlarına Genel Bir bakış. Teknik Eğitim Vakfı Dergis, 1(2).
 • Utkutuğ, Z., Arslan, M., (1990). Geleneksel Beton Kalıp Yapım Yöntemlerinin Rasyonalizasyonu Konusunda Bir Araştırma. Teknik Eğitim Vakfı Dergisi, 5(7).
 • Kılıç R., Arslan, M., (1989). Tuğla Kiremit Hammaddesi Araştırmaları: Sazköy (ÇORUM). Gazi Üniversitesi Mühendislik8211;Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1(2).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Beton Yol Kaplamalarında Alternatif Beton ve Yapım Yöntemi Araştırmaları, (2008) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Mermer ve Tuğla Endüstrisi Atıklarının Çimentoda Üretiminde Kullanılabilirliği (2007) TÜBİTAK
 • Betonarme Perde Kalıplarının Bilgisayar Destekli Parametrik Tasarımları Ve Deneysel Uygulaması (2004) DPT
 • Mermer ve Tuğla Fabrikaları Atıklarının Mineralojik Katkı Olarak Kullanımının Araştırılması, Beton Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi (2004) TÜBİTAK
 • Alternatif Kalıp Yüzeylerinin Taze Beton Hidrostatik Basıncı Üzerine Etkileri (2003) GÜ. Araştırma Fonu
 • Kalıp Yüzeylerinin Sulanmasının Beton Hidrostatik Basıncı ve Betonarme Eleman Dayanıklılığı Üzerine Etkileri (1998) GÜ. Araştırma Fon Saymanlığı
 • Ahşap Kalıp Yüzey Malzemesinin Performansını Belirlemeye Yönelik Kriterlerin Saptanması ve Geleneksel Yapım Çerçevesinde Karakavak Kerestesinin Kalıp Yüzey Malzemesi Olarak Kullanım Sınırlarının Belirlenmesi, (1994) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje