Doç. Dr. Mürsel Erdal

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Yüksek Lisans Tezi:

Tez Konusu: Beton basınç dayanımının bazı tahribatsız test yöntemleriyle belirlenmesi

Doktora Tezi

Tez Konusu: Kısıtlı kaynak koşullarında yapı projelerinin genetik algoritma ile programlanması