Doç. Dr. Mürsel Erdal

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Değişik perde desenleri olan tünel kalıp birimlerin deprem davranışı

Kanıt, R., Erdal, M., Can, Ö., “Değişik perde desenleri olan tünel kalıp birimlerin deprem davranışı”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:07/2004-21, Ankara (2014).

Kırşehir kültepe sulamasında sulama verimliliğinin artırılması

Kanıt, R., Erdal, M., “Kırşehir kültepe sulamasında sulama verimliliğinin artırılması”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:07/2003-44, Ankara (2007).

Silis dumanı ve süper akışkanlaştırıcı katkılı lifli betonların özellikleri

Aruntaş, H. Y., Şimşek, O., Halilov, S., Durmuş, G., Erdal, M., “Silis dumanı ve süper akışkanlaştırıcı katkılı lifli betonların özellikleri”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 07/2002-39, Ankara (2006).

Hafif betonlarda donatı korozyonu ve aderans özelliklerinin belirlenmesi

Şimşek, O., Sancak, E., Erdal, M., Bolat, H., “Hafif betonlarda donatı korozyonu ve aderans özelliklerinin belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 07/2002-36, Ankara (2005).

Vakum uygulamasının betonun özelliklerine etkisi

Şimşek, O., Bolat, H., Erdal, M., Sancak, E., Durmuş, G., “Vakum uygulamasının betonun özelliklerine etkisi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 07/2001-12, Ankara (2004).

Yapı malzemelerinin çevresel etkileri kapsamında yaşam döngüsü değerlendirme yönteminin incelenmesi

Gültekin, A. B., Arslan, M., Çelebi, G., Dorum, A., Aruntaş, H. Y., Şimşek, O., Durmuş, G., Can, Ö., Erdal, M., Yıldız, K., "Yapı malzemelerinin çevresel etkileri kapsamında yaşam döngüsü değerlendirme yönteminin incelenmesi", Leonardo da Vinci Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Hareketlilik Projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu (2007).

Depremde hasar görmüş yapıların onarımı ve hasarsız mevcut yapıların güçlendirilmesi: Dış perde duvar uygulaması

Depremde hasar görmüş yapıların onarımı ve hasarsız mevcut yapıların güçlendirilmesi: Dış perde duvar uygulaması, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ergin ATIMTAY, Proje Kodu: BAP-08-11-DPT.2004 K 120760, Ankara (2008).

Boşluklu yığma duvarların deprem etkisi altındaki davranışlarının deneysel ve sayısal olarak belirlenmesi

Erdal, M., Işık, N. S., Can, Ö., “Boşluklu yığma duvarların deprem etkisi altındaki davranışlarının deneysel ve sayısal olarak belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 07/2010-49, Ankara (2014).