Doç. Dr. Mürsel Erdal

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
Baykan, U. N., Erdal, M., Uğur, L. O., A fuzzy logic model for prediction of compressive strength of concrete by use of non-destructive test results, Revista Romana de Materiale/Romanian Journal of Materials, 47(1): 54-59 (2017).
 
Kanit, R., Erdal, M., Can, O., Assessing the experimental behaviour of load bearing masonry walls subjected to out-of-plane loading, Scientific Research and Essays, 5(20): 3336-3344 (2010).
 
Erdal, M.,Improving out-of-plane strength and ductility of unreinforced masonry walls in low-rise buildings by centrally applied FRP strip, International Journal of the Physical Sciences, 5(2): 116-131 (2010).
 
Erdal, M., Prediction of the compressive strength of vacuum processed concretes using artificial neural network and regression technique, Scientific Research and Essays, 4(10): 1057-1065 (2009).
 
Aruntaş, H.Y., Cemalgil, S., Şimşek, O., Durmuş, G., Erdal, M., Effects of super plasticizer and curing conditions on properties of concrete with and without fiber, Materials Letters, 62(19): 3441-3443 (2008).
 
Erdal, M., Kanit, R., Scheduling of construction projects under resource-constrained conditions with a specifically developed software using genetic algorithms, Economics and Management, (Hakem değerlendirmesinde).
 
Erdal, M., Erdal, H., Simsek, O., Erdal, H.I, Prediction of compressive strength of concrete using non-destructive test results, Computers and Concrete, 20(4): xxx-xxx (2017).(Hakem değerlendirmesinde).
 
Ugur, L.O., Kanit, R., Erdal, H., Namli, E., Erdal, H.I., Baykan, U. N., Erdal, M., Enhanced predictivite models for construction costs: A case study of Turkish mass housing sector, Computational Economics, 20(4): xxx-xxx (2017).(Hakem değerlendirmesinde).
 
Erdal, M., Isik, N.S., Kopraman, Y., Can, O., Analytical and experimental assessment of lateral strength of masonry walls with openings, Gradevinar, (Hakem değerlendirmesinde).
 
Ugur, L.O., Kanit, R., Erdal, H., Namli, E., Erdal, H.I., Baykan, U. N., Erdal, M., Construction cost prediction via machine learning regression models, Iranian Journal of Science & Technology, Transactions of Civil Engineering, (Hakem değerlendirmesinde).
 
Erdal, M., Simsek, O., Toklu, K., Investigation of the usability of Ignimbrite (Ahlat stone) powder as pozzolan in cement mortar, Journal of the Australian Ceramic Society(Hakem değerlendirmesinde).

 

EI ve Scopus İndeks Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erdal, M., Şimşek, O., “Bazı tahribatsız deney metotlarının vakum uygulanmış betonların basınç dayanımlarının belirlenmesindeki performanslarının incelenmesi”, G. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21 (1): 65-73 (2006). [SCOPUS and ENGINEERING INDEX (EI) tarafından taranmaktadır]. 
 
Şimşek, O., Erdal, M., Sancak, E., “Silis dumanının çelik lif ile birlikte kullanımının betonun özelliklerine etkisi”, G. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20  (2): 211-215 (2005). [SCOPUS and ENGINEERING INDEX (EI) tarafından taranmaktadır]. 
 
Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Tuncay, N., Effect of different seismic zones on rough building cost, Repozytorium CeOn, 12(4): xxx-xxx (2017).
 
Manav, T., Erdal, M., “Ceza infaz kurumu projelerinin maliyet-etkililik analizi ile değerlendirilmesi", TÜBAV Bilim Dergisi, 10 (3): 21-27  (2017). 
 
Yılmaz, M., Kanıt, R., Erdal, M., Yıldız, S., Bakış, A., “Bina bakım onarım ödeneklerinin etkin kullanımı maksadıyla ihale bedelini etkileyen faktörlerin yapay sinir ağları ve lineer regresyon yöntemleri ile belirlenmesi", Politeknik Dergisi, 19 (4): 461-470 (2016).
DOI: 10.2339/2016.19.4 461-470
 
Erdal, M., Şimşek, O., “Ahlat taşı (İgnimbrit) atıklarının taşunu olarak beton içinde kullanılabilirliğinin araştırılması", Politeknik Dergisi,  14 (3): 173-177 (2011).
DOI : 10.2339/2011.14.3, 173-177
 
Subaşı, S., Çullu, M., Bolat, H., Emiroğlu, M., Erdal, M., “Uçucu kül ikameli betonların mühendislik özelliklerinin tahribatsız test yöntemleriyle belirlenmesi", e-Journal of New World Sciences Academy, Engineering Sciences, 5 (3): 494-506 (2010). [EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır].
 
Kanıt, R., Erdal, M., “Kırşehir-Kültepe sulamasında sulama verimliliğinin artırılması", Politeknik Dergisi, 12 (3): 207-219 (2009).
DOI: 10.2339/2009.12.3, 207-219
 
Kanıt, R., Erdal, M., “Yapı projelerinin genetik algoritma ile programlanması”, e-Journal of New World Sciences Academy, Technological Applied Sciences, 4 (2): 77-97 (2009). [EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır]. 
 
Uğur, L. O., Erdal, M., “FIDIC inşaat işleri genel şartnamesinde sorumluluk ve risklerin işveren, mühendis ve yükleniciye dağılımının inşaat süresine etkisi", Selçuk-Teknik Dergisi, 7 (1): 18-33 (2008).
 
Şimşek, O., Sancak, E., Erdal, M., Bolat, H., “Bims agregası ile üretilen silis dumanı katkılı taşıyıcı hafif betonların konut üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması”, e-Journal of New World Sciences Academy, Natural and Applied Sciences, 2 (4): 295-304 (2007). [EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır]. 
 
Uğur, L. O., Erdal, M., Baykan, U. N., “Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde işveren ve yüklenicinin sorumluluk paylaşımının proje maliyetine etkisi”, Selçuk-Teknik Dergisi, 5 (3): 133-149 (2006).
 
Uğur, L. O., Baykan, U. N., Erdal, M., “FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi’nde sorumluluk ve risk dağılımının proje maliyetine etkisi”, Selçuk-Teknik Dergisi, 5 (3): 111-132 (2006).
 
Özkan, Ö., Erdal, M., Baykan, U. N., “Yapı projelerinin programlanmasında öncelik kuralları performansları”, Selçuk-Teknik Dergisi, 5(1): 10-18 (2006).
 
Dorum, A., Özkan, Ö., Erdal, M., “Farklı deprem bölgeleri ve farklı zemin sınıflarının kaba yapı maliyetine etkisi”, Selçuk-Teknik Dergisi, 5(1): 1-9 (2006).
 
Kanıt, R., Baykan, U. N., Erdal, M., “Kısıtlı kaynak koşullarının yapı maliyetine etkisinin incelenmesi”, Politeknik Dergisi, 8 (2): 209-221 (2005).
 
Dorum, A., Özkan, Ö., Erdal, M., “Project scheduling by a heuristic algorithm under limited resource in the construction investments”, Selçuk-Teknik Dergisi, 4 (2): 73-95 (2005).
 
Kanıt, R., Özkan, Ö., Erdal, M., “İnşaat yatırımlarında öncelik kuralları performanslarının incelenmesi”, Politeknik Dergisi, 8 (1): 101-109 (2005).
 
Şimşek, O., Erdal, M., “Ahlat taşının (ignimbrit) bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin araştırılması”, G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 17 (4): 71-78 (2004).
 
Şimşek, O., Bektaş, S., Erdal, M., “Vibrasyon süresinin betonun basınç dayanımına ve birim ağırlığına etkisi”, Politeknik Dergisi, 5 (2): 185-193 (2002).
 
Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Yayınlanan Makaleler
 
Ekinci, E., Erdal, M., Türkiye’de riskli yapı stokuna yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları: Sağlam Apartmanı örneği, I. International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, pp.xxx-xxx (December 07-10, 2017). 
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Uckardesler, A., Çatı kaplama malzemesi seçiminde vikor çok kriterli karar verme yönteminin uygulanması, International Engineering Research Symposium (UMAS 2017), Düzce, Turkey, pp.142 (September 11-13, 2017). (ÖZET)
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Diriklik, A. M., Benzer mimarideki ahşap karkas ve betonarme taşıyıcı sistemli yapıların maliyet analizi, International Engineering Research Symposium (UMAS 2017), Düzce, Turkey, pp.141 (September 11-13, 2017). (ÖZET)
 
Erdal, M., Işık, N.S., Fırat, S., Evaluation of occupational safety culture in construction sector in the context of sustainability, 3rd International Sustainable Building Symposium (ISBS 2017), Dubai, United Arab Emirates, xxx-xxx (March 15-17, 2017).
 
Fırat, S., Cömert, A.T., Yılmaz, G., Işık, N.S., Erdal, M., Bearing capasity and pH value of stabilized soils with class F fly ash and cement, 3rd International Sustainable Building Symposium (ISBS 2017), Dubai, United Arab Emirates, xxx-xxx (March 15-17, 2017).
 
Taş, Ş., Erdal, M., Aruntaş, H. Y., Problem of refugee in Turkey and evaluation in the context of sustainability, 3rd International Sustainable Building Symposium (ISBS 2017), Dubai, United Arab Emirates, xxx-xxx (March 15-17, 2017).
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Tuncay, N., Effect of different seismic zones on rough building cost, Third International Conference “Education across Borders” Education and Research across Time and Space, Bitola, Macedonia, 936-941 (October 6-7, 2016).
 
Erdal, M., Risk assessment, Gazi University English Language Institute Multidisciplinary Symposium, Gainesville-Florida,USA, pp.18 (August 29, 2016). (ÖZET)
 
Yılmaz, M., Kanıt, R., Erdal, M., Yıldız, S., Bakış, A., Occupational health safety inspection of public construction projects, 8th International Conference on Occupational Safety & Health, İstanbul-Turkey, pp.445 (May 08-11, 2016). (ÖZET)
 
Gülgör, M., Kanıt, R., Erdal, M., Determination of company risks associated with occupational healty and safety using the fuzzy dematel method, 1st International Congress on Occupational Safety and Security, Kocaeli-Turkey, 446-458 (May 06-07, 2016).
 
Yılmaz, M., Kanıt, R., Erdal, M., Yıldız, S., Bakış, A., Building Inspectors' effects on occupational healty safety inspection of public construction projects, 1st International Congress on Occupational Safety and Security, Kocaeli-Turkey, 570-579 (May 06-07, 2016).
 
Taş, Ş., Erdal, M., Sustainability in disaster management, 2nd International Sustainable Building Symposium, Ankara-Turkey, 1072-1078 (May 28-30, 2015). 
 
Isik, N. S., Erdal, M., Comparisons of slope stability analyses under earthquake loading conditions, III. International Workshop on Earthquake and Sustainable Materials, Eskişehir-Turkey, 84-94 (June 24, 2014). 
 
Erdal, M., Isik, N. S., Can, O., Kopraman, Y., Buyukkaragoz, A., Lateral strength of masonry walls with openings: Analytical Approach, Application of Effecient & Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Construction, Ankara-Turkey, 110-120 (September 16-18, 2013). 
 
Erdal, M., Şimşek, O., “Investigation of usability of Ahlat Stone (ignimbrite) waste as stone powder in concrete”, International Sustainable Building Symposium, Ankara-Turkey, 203-206 (May 26-28, 2010).
 
Kanıt, R.,  Özkan, Ö.,  Erdal, M.,  “Study performance of priority rules in the programming of road projects which have limited resources”, 2nd Traffic and Road Safety International Congress, Ankara-Turkey, 337-345 (May 5-7, 2004).
 
Erdal, M., Şimşek O., Aruntaş, H. Y., “High technology usage for the quality control of concrete”, 3rd International Advanced Technologies Symposium, Ankara-Turkey, 342-354 (August 18-20, 2003).
 
Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Yayınlanan Makaleler
 
Yüksekova, U., Erdal, M., “6645 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Kanunu'nda meydane gelen değişiklikler, 5. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İzmir, 207-214 (5-6 Kasım 2015).
 
Kanıt, R., Erdal, M., Gülgör, M., “İş sağlığı ve güvenliğinde denetim önceliğinin belirlenmesine yönelik bir yöntem önerisi, 5. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İzmir, 197-206 (5-6 Kasım 2015).
 
Kanıt, R., Erdal, M., Atımtay, E., “Depreme maruz yığma duvarların düzlem dışı dayanım  deneyleri”, YOGS2006 Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, 500-506 (2006).
 
Kanıt, R., Erdal, M., Işık, N. S., Can, Ö., Yener, M. K., Serimer, G., Uğur, L. O., Atımtay, E., “Depreme maruz yığma duvarın kırılması ve deprem yönetmeliğinin irdelenmesi (Deneysel Çalışma)” Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 232-240 (2005).
 
Kanıt, R., Erdal, M., Işık, N. S., Can, Ö., Yener, M. K., Serimer, G., Uğur, L. O., Atımtay, E., “Düzlem dışı yüklenen yığma yapıların deneysel davranışı” Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Artırılması Çalıştayı, Ankara, 67-74 (2005).
 
Şimşek O., Erdal, M., “Kalker ve andezit taşunlarının betonun basınç dayanımına etkisi”, Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongre ve Sergisi, Ankara, 206-217 (2001).