Doç. Dr. Mürsel Erdal

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

SCI - SCI Expanded - SSCI ve ESCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
Ugur, L.O., Kanit, R., Erdal, H., Namli, E., Erdal, H.I., Baykan, U. N., Erdal, M., Enhanced predictivite models for construction costs: A case study of Turkish mass housing sector, Computational Economics, xx(x): 1-17 (2018). (SSCI & SCI-Expanded).
https://doi.org/10.1007/s10614-018-9814-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10614-018-9814-9
 
Ozyurek, I., Erdal, M., Assessment of qualification criteria described in public procurement law code 4734 in construction works by analytic hierarchy process (AHP), Gazi University Journal of Science, 31 (2): xxx-xxx (2018). (ESCI) (Kabul edildi).
 
Erdal, H., Erdal, M., Simsek, O., Erdal, H.I, Prediction of concrete compressive strength using non-destructive test results, Computers and Concrete, 21(4): 407-417 (2018). (SCI-Expanded)
http://dx.doi.org/10.12989/cac.2018.21.4.407 
file:///C:/Users/mye/Downloads/cac2104006.pdf
 
Baykan, U. N., Erdal, M., Uğur, L. O., A fuzzy logic model for prediction of compressive strength of concrete by use of non-destructive test results, Revista Romana de Materiale/Romanian Journal of Materials, 47(1): 54-59 (2017). (SCI-Expanded) 
http://solacolu.chim.upb.ro/p54-59.pdf
 
Kanit, R., Erdal, M., Can, O., Assessing the experimental behaviour of load bearing masonry walls subjected to out-of-plane loading, Scientific Research and Essays, 5(21): 3336-3344 (2010). (SCI-Expanded) 
http://www.academicjournals.org/journal/SRE/article-full-text-pdf/90C0C1D18780
 
Erdal, M.,Improving out-of-plane strength and ductility of unreinforced masonry walls in low-rise buildings by centrally applied FRP strip, International Journal of the Physical Sciences, 5(2): 116-131 (2010). (SCI-Expanded) 
http://www.academicjournals.org/journal/IJPS/article-full-text-pdf/83CCECB22897
 
Erdal, M., Prediction of the compressive strength of vacuum processed concretes using artificial neural network and regression technique, Scientific Research and Essays, 4(10): 1057-1065 (2009). (SCI-Expanded) 
http://www.academicjournals.org/journal/SRE/article-full-text-pdf/08162EA18527 
 
Aruntaş, H.Y., Cemalgil, S., Şimşek, O., Durmuş, G., Erdal, M., Effects of super plasticizer and curing conditions on properties of concrete with and without fiber, Materials Letters, 62(19): 3441-3443 (2008). (SCI & SCI-Expanded) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erdal, M., Kanit, R., Scheduling of construction projects under resource-constrained conditions with a specifically developed software using genetic algorithms, Economics and Management, (Hakem değerlendirmesinde).
 
Erdal, M., Isik, N.S., Kopraman, Y., Can, O., Analytical and experimental assessment of lateral strength of masonry walls with openings, Periodica Polytechnica Civil Engineering, (Hakem değerlendirmesinde).
 
Ugur, L.O., Kanit, R., Erdal, H., Namli, E., Erdal, H.I., Baykan, U. N., Erdal, M., Construction cost prediction via machine learning regression models, Iranian Journal of Science & Technology, Transactions of Civil Engineering, (Hakem değerlendirmesinde).
 
Erdal, M., Simsek, O., Toklu, K., Investigation of the usability of Ignimbrite (Ahlat stone) powder as pozzolan in cement mortar, Journal of the Australian Ceramic Society(Hakem değerlendirmesinde).
 
Ozyurek, I., Erdal, M., Comparison of AHP and Fuzzy AHP in assessment of qualification criteria described in Turkish public procurement law code 4734 in construction works, International Journal of Project Management, (Hakem değerlendirmesinde).
 
EI ve SCOPUS İndeks Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
Erdal, M., Şimşek, O., Bazı tahribatsız deney metotlarının vakum uygulanmış betonların basınç dayanımlarının belirlenmesindeki performanslarının incelenmesi, G. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21 (1): 65-73 (2006).
 
Şimşek, O., Erdal, M., Sancak, E., Silis dumanının çelik lif ile birlikte kullanımının betonun özelliklerine etkisi, G. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20  (2): 211-215 (2005). 
 
Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Diriklik, A. M., Benzer mimarideki ahşap karkas ve betonarme taşıyıcı sistemli yapıların maliyet analizi, 
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 12(4): xxx-xxx (2018).
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Üçkardesler, A., Çatı kaplama malzemesi seçiminde VIKOR çok kriterli karar verme yönteminin uygulanması, 
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 12(4): xxx-xxx (2018).
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Tuncay, N., Effect of different seismic zones on rough building cost, [in:] Journal of Current Construction Issues. CIVIL ENGINEERING PRESENT PROBLEMS, INNOVATIVE SOLUTIONS - Optimization in Business and Engineering, 
ed. Jaroslaw Gorecki, BGJ Consulting, 253-259 (2017).
 
Manav, T., Erdal, M., Ceza infaz kurumu projelerinin maliyet-etkililik analizi ile değerlendirilmesi, TÜBAV Bilim Dergisi, 10 (3): 21-27  (2017). 
 
Yılmaz, M., Kanıt, R., Erdal, M., Yıldız, S., Bakış, A., Bina bakım onarım ödeneklerinin etkin kullanımı maksadıyla ihale bedelini etkileyen faktörlerin yapay sinir ağları ve lineer regresyon yöntemleri ile belirlenmesi, Politeknik Dergisi, 19 (4): 461-470 (2016).
DOI: 10.2339/2016.19.4 461-470
 
Erdal, M., Şimşek, O., Ahlat taşı (İgnimbrit) atıklarının taşunu olarak beton içinde kullanılabilirliğinin araştırılması, Politeknik Dergisi,  
14 (3): 173-177 (2011).
DOI : 10.2339/2011.14.3, 173-177
 
Subaşı, S., Çullu, M., Bolat, H., Emiroğlu, M., Erdal, M., Uçucu kül ikameli betonların mühendislik özelliklerinin tahribatsız test yöntemleriyle belirlenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, Engineering Sciences, 5 (3): 494-506 (2010).
[EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır].
 
Kanıt, R., Erdal, M., Kırşehir-Kültepe sulamasında sulama verimliliğinin artırılması, Politeknik Dergisi, 12 (3): 207-219 (2009).
DOI: 10.2339/2009.12.3, 207-219
 
Kanıt, R., Erdal, M., Yapı projelerinin genetik algoritma ile programlanması, e-Journal of New World Sciences Academy, Technological Applied Sciences, 4 (2): 77-97 (2009). [EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır]. 
 
Uğur, L. O., Erdal, M., FIDIC inşaat işleri genel şartnamesinde sorumluluk ve risklerin işveren, mühendis ve yükleniciye dağılımının inşaat süresine etkisi, Selçuk-Teknik Dergisi, 7 (1): 18-33 (2008).
 
Şimşek, O., Sancak, E., Erdal, M., Bolat, H., Bims agregası ile üretilen silis dumanı katkılı taşıyıcı hafif betonların konut üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması, e-Journal of New World Sciences Academy, Natural and Applied Sciences, 2 (4): 295-304 (2007).
[EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır]. 
 
Uğur, L. O., Erdal, M., Baykan, U. N., Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde işveren ve yüklenicinin sorumluluk paylaşımının proje maliyetine etkisi, Selçuk-Teknik Dergisi, 5 (3): 133-149 (2006).
 
Uğur, L. O., Baykan, U. N., Erdal, M., FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi’nde sorumluluk ve risk dağılımının proje maliyetine etkisi, Selçuk-Teknik Dergisi, 5 (3): 111-132 (2006).
 
Özkan, Ö., Erdal, M., Baykan, U. N., Yapı projelerinin programlanmasında öncelik kuralları performansları, Selçuk-Teknik Dergisi,
5(1): 10-18 (2006).
 
Dorum, A., Özkan, Ö., Erdal, M., Farklı deprem bölgeleri ve farklı zemin sınıflarının kaba yapı maliyetine etkisi, Selçuk-Teknik Dergisi, 5(1): 1-9 (2006).
 
Kanıt, R., Baykan, U. N., Erdal, M., Kısıtlı kaynak koşullarının yapı maliyetine etkisinin incelenmesi, Politeknik Dergisi,
8 (2): 209-221 (2005).
 
Dorum, A., Özkan, Ö., Erdal, M., Project scheduling by a heuristic algorithm under limited resource in the construction investments, Selçuk-Teknik Dergisi, 4 (2): 73-95 (2005).
 
Kanıt, R., Özkan, Ö., Erdal, M., İnşaat yatırımlarında öncelik kuralları performanslarının incelenmesi, Politeknik Dergisi,
8 (1): 101-109 (2005).
 
Şimşek, O., Erdal, M., Ahlat taşının (ignimbrit) bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin araştırılması, G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi,
17 (4): 71-78 (2004).
 
Şimşek, O., Bektaş, S., Erdal, M., Vibrasyon süresinin betonun basınç dayanımına ve birim ağırlığına etkisi, Politeknik Dergisi,
5 (2): 185-193 (2002).
 
Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Yayınlanan Makaleler
 
Uğur, L. O., Erdal, M., The impact of the use of different slab types on the rough construction cost of the same architectural reinforced concrete buildings, 2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI-2018), Proceedings Book, Budapest, Hungary, xxx-xxx (March 07-11, 2018). 
 
Uğur, L. O., Yüksel, E., Erdal, M., Selection of reinforced concrete formwork system with MOORA multi criteria decision making method, 2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI-2018), Proceedings Book, Budapest, Hungary, xxx-xxx (March 07-11, 2018).
 
Erdal, M., Karaahmetoğlu, Y., Calculation of heat loss according to fuel types in buildings and its comparative cost analysis,                   
1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Abstracts Book, Antalya, Turkey, pp.112-113 (December 07-10, 2017). (ÖZET)
 
Ekinci, E., Erdal, M., Studies of urban transformation on risky construction stocks in Turkey: Sağlam Apartment example, 1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Proceedings Book, Antalya, Turkey, 437-445 (December 07-10, 2017). 
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Üçkardesler, A., Çatı kaplama malzemesi seçiminde VIKOR çok kriterli karar verme yönteminin uygulanması, International Engineering Research Symposium (UMAS-2017), Abstracts Book, Düzce, Turkey, pp.142 (September 11-13, 2017). (ÖZET)
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Diriklik, A. M., Benzer mimarideki ahşap karkas ve betonarme taşıyıcı sistemli yapıların maliyet analizi, International Engineering Research Symposium (UMAS-2017), Abstracts Book, Düzce, Turkey, pp.141 (September 11-13, 2017). (ÖZET)
 
Ugur, L. O., Erdal, M., Tuncay, N., Effect of different seismic zones on rough building cost, The 3rd CEPPIS International Scientific Conference on Civil Engineering: Present Problems, Innovative Solution (CEPPIS-2017), Abstracts Book, Bydgoszcz, Poland,
253-259 (May 31, 2017).
 
Erdal, M., Işık, N.S., Fırat, S., Evaluation of occupational safety culture in construction sector in the context of sustainability, Proceedings of 3rd International Sustainable Building Symposium (ISBS-2017), Proceedings Book, Dubai, United Arab Emirates, Vol. 2., 361-365 (March 15-17, 2017).
 
Taş, Ş., Erdal, M., Aruntaş, H. Y., Problem of refugee in Turkey and evaluation in the context of sustainability, Proceedings of 3rd International Sustainable Building Symposium (ISBS-2017), Proceedings Book, Dubai, United Arab Emirates, Vol. 2.,  306-320 (March 15-17, 2017).
 
Fırat, S., Cömert, A.T., Yılmaz, G., Işık, N.S., Erdal, M., Bearing capasity and pH value of stabilized soils with class F fly ash and cement, Proceedings of 3rd International Sustainable Building Symposium (ISBS-2017), Proceedings Book, Dubai, United Arab Emirates, Vol. 1., 918-927 (March 15-17, 2017).
 
Erdal, M., Risk assessment, Gazi University English Language Institute Multidisciplinary Symposium, Gainesville-Florida,USA, pp.18 (August 29, 2016). (ÖZET)
 
Yılmaz, M., Kanıt, R., Erdal, M., Yıldız, S., Bakış, A., Occupational health safety inspection of public construction projects, 8th International Conference on Occupational Safety & Health, Abstract Book, İstanbul, Turkey, pp.445 (May 08-11, 2016). (ÖZET)
 
Gülgör, M., Kanıt, R., Erdal, M., Determination of company risks associated with occupational healty and safety using the fuzzy dematel method, 1st International Congress on Occupational Safety and Security, Proceedings Book, Kocaeli, Turkey, 446-458 (May 06-07, 2016).
 
Yılmaz, M., Kanıt, R., Erdal, M., Yıldız, S., Bakış, A., Building Inspectors' effects on occupational healty safety inspection of public construction projects, 1st International Congress on Occupational Safety and Security, Proceedings Book, Kocaeli, Turkey, 570-579 (May 06-07, 2016).
 
Taş, Ş., Erdal, M., Sustainability in disaster management, 2nd International Sustainable Building Symposium (ISBS-2015), Proceedings Book, Ankara, Turkey, 1072-1078 (May 28-30, 2015). 
 
Isik, N. S., Erdal, M., Comparisons of slope stability analyses under earthquake loading conditions,  3rd International Workshop on Earthquake and Sustainable Materials, Proceedings Book, Eskişehir, Turkey, 84-94 (June 24, 2014). 
 
Erdal, M., Isik, N. S., Can, O., Kopraman, Y., Buyukkaragoz, A., Lateral strength of masonry walls with openings: Analytical Approach, Application of Effecient & Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Construction, Proceedings Book, Ankara, Turkey, 110-120 (September 16-18, 2013). 
 
Erdal, M., Şimşek, O., “Investigation of usability of Ahlat Stone (ignimbrite) waste as stone powder in concrete”, International Sustainable Building Symposium (ISBS-2010), Proceedings Book, Ankara, Turkey, 203-206 (May 26-28, 2010).
 
Kanıt, R.,  Özkan, Ö.,  Erdal, M.,  “Study performance of priority rules in the programming of road projects which have limited resources”, 2nd Traffic and Road Safety International Congress, Proceedings Book, Ankara, Turkey, 337-345 (May 5-7, 2004).
 
Erdal, M., Şimşek O., Aruntaş, H. Y., “High technology usage for the quality control of concrete”, 3rd International Advanced Technologies Symposium, Proceedings Book, Ankara, Turkey, 342-354 (August 18-20, 2003).
 
Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Yayınlanan Makaleler
 
Yüksekova, U., Erdal, M., 6645 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Kanunu'nda meydane gelen değişiklikler, 5. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İzmir, 207-214 (5-6 Kasım 2015).
 
Kanıt, R., Erdal, M., Gülgör, M., İş sağlığı ve güvenliğinde denetim önceliğinin belirlenmesine yönelik bir yöntem önerisi, 5. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İzmir, 197-206 (5-6 Kasım 2015).
 
Kanıt, R., Erdal, M., Atımtay, E., Depreme maruz yığma duvarların düzlem dışı dayanım  deneyleri, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu (YOGS2006 ), Denizli, 500-506 (2006).
 
Kanıt, R., Erdal, M., Işık, N. S., Can, Ö., Yener, M. K., Serimer, G., Uğur, L. O., Atımtay, E., Depreme maruz yığma duvarın kırılması ve deprem yönetmeliğinin irdelenmesi (Deneysel Çalışma), Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 232-240 (2005).
 
Kanıt, R., Erdal, M., Işık, N. S., Can, Ö., Yener, M. K., Serimer, G., Uğur, L. O., Atımtay, E., Düzlem dışı yüklenen yığma yapıların deneysel davranışı, Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Artırılması Çalıştayı, Ankara, 67-74 (2005).
 
Şimşek O., Erdal, M., Kalker ve andezit taşunlarının betonun basınç dayanımına etkisi, Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongre ve Sergisi, Ankara, 206-217 (2001).