Doç. Dr. Mürsel Erdal

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Lisans

 • Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü (1994-1999).

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1999-2002).

Doktora

 • Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2002-2007).

İş Deneyimi

 • Gazi Üni. Teknik Eğt. Fak. Yapı Eğt. Böl. (Arş. Gör.) (04.07.2000 -26.01.2007)

  Gazi Üni. Teknik Eğt. Fak. Yapı Eğt. Böl. (Arş. Gör. Dr.) (27.01.2007 - 24.01.2011)

  Gazi Üni. Teknik Eğt. Fak. Yapı Eğt. Böl. (Doç. Dr. (Arş. Gör.) ) (25.01.2011 - 13.07.2011) .

  Gazi Üni. Teknoloji Fak. İnşaat Müh. Böl. (Doç. Dr. ) (14.07.2011 - Halen) .

Doğum Yeri

 • Ankara

Doğum Tarihi

 • 10.09.1972

Yabancı Diller

 • İngilizce

İlgi Alanları

 • İnşaat Projelerinin Yönetimi, Planlanması (Ms-Project), Yapı Maliyeti, Metraj ve Keşif, Hakediş (AMP, Oska), İnşaat Sözleşmeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yapay Zeka Uygulamaları