Doç. Dr. Mürsel Erdal

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Erdal, H., Erdal, M., Simsek, O., Erdal, H.I., (2018). Prediction of concrete compressive strength using non-destructive test results. Computers and Concrete, 21(4):(407-417).
 • Baykan, U.N., Erdal, M., Ugur, L.O., (2017). A fuzzy logic model for prediction of compressive strength of concrete by use of non-destructive test results. Revista Romana de Materiale/Romanian Journal of Materials, 47 (1):(54-59).
 • Erdal, M (2010). Improving out-of-plane strength and ductility of unreinforced masonry walls in low-rise buildings by centrally applied FRP strip. International Journal of Physical Sciences, 5 (2):(116-131).
 • Kanit, R., Erdal, M., Can, O. (2010). Assessing the experimental behaviour of load bearing masonry walls subjected to out-of-plane loading. Scientific Research and Essays, 5(21):(3336-3344).
 • Erdal, M. (2009). Prediction of the compressive strength of vacuum processed concretes using artificial neural network and regression techniques. Scientific Research and Essay, 4 (10):(1057-1065).
 • Aruntaş, H.Y., Cemalgil, S., Şimşek, O., Durmuş, G., Erdal, M. (2008). Effects of super plasticizer and curing conditions on properties of concrete with and without fiber. Materials Letters, 62 (19):(3441-3443).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Subaşı, S., Çullu, M., Bolat, H., Emiroğlu, M., Erdal, M. (2010). Uçucu kül ikameli betonların mühendislik özelliklerinin tahribatsız test yöntemleri ile belirlenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 5 (3):(494-506).
 • Kanıt, R., Erdal, M. (2009). Yapı projelerinin genetik algoritma ile programlanması. eJournal of New World Sciences Academy, 4 (2):(77-97).
 • Şimşek, O., Sancak, E., Erdal, M., Bolat, H. (2007). Investigation of using the silica fume added structural ligthweight concrete produced with pumice aggregate in building constructions. e-Journal of New World Sciences Academy Natural and Applied Sciences, 2 (4):(295-304).
 • Erdal, M., Şimşek, O. (2006). Investigation of the performance of some non-destructive tests on the determination of compressive strength of vacuum-processed concrete. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 21 (1):(65-73).
 • Şimşek, O., Erdal, M., Sancak, E. (2005). The effect of silica fume usage to the flexural strength of concrete reinforced with steel fibres. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 20 (2):(211-215).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Manav, T., Erdal, M., (2017). Ceza infaz kurumu projelerinin maliyet-etkililik analizi ile değerlendirilmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10 (3):(21-27).
 • Yılmaz, M., Kanit, R., Erdal, M., Yıldız, S., Bakış, A., (2016). Bina bakım onarım ödeneklerinin etkin kullanımı maksadıyla ihale bedelini etkileyen faktörlerin yapay sinir ağları ve lineer regresyon yöntemleri ile belirlenmesi. Politeknik Dergisi, 19 (4):(461-470).
 • Erdal, M., Şimşek, O., (2011). Ahlat taşı (İgnimbrit) atıklarının taşunu olarak beton içinde kullanılabilirliğinin araştırılması. Politeknik Dergisi, 14 (3):(173-177).
 • Kanıt, R., Erdal, M., (2009). Kırşehir-Kültepe sulamasında sulama verimliliğinin artırılması. Politeknik Dergisi, 12 (3):(207-219).
 • Uğur, L. O., Erdal, M. (2008). FIDIC inşaat işleri genel şartnamesinde sorumluluk ve risklerin işveren, mühendis ve yükleniciye dağılımının inşaat süresine etkisi. Teknik-Online Dergi, 7 (1):(18-33).
 • Uğur, L. O., Baykan, U. N., Erdal, M. (2006). FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi"nde sorumluluk ve risk dağılımının proje maliyetine etkisi. Teknik-Online Dergi, 5 (3):(111-132).
 • Uğur, L. O., Erdal, M., Baykan, U. N. (2006). Yapım İşleri Genel Şartnamesi"nde işveren ve yüklenicinin sorumluluk paylaşımının proje maliyetine etkisi. Teknik-Online Dergi, 5 (3):(133-149).
 • Dorum, A., Özkan, Ö., Erdal, M. (2006). Farklı deprem bölgeleri ve farklı zemin sınıflarının kaba yapı maliyetine etkisi. Teknik-Online Dergi, 5 (1):(1-9).
 • Özkan, Ö., Erdal, M., Baykan, U. N. (2006). Yapı projelerinin programlanmasında öncelik kuralları performansları. Teknik-Online Dergi, 5 (1):(10-18).
 • Dorum, A., Özkan, Ö., Erdal, M. (2005). Project scheduling by a heuristic algorithm under limited resource in the construction investments. Teknik-Online Dergi, 4 (2):(73-95).
 • Kanıt, R., Baykan, U. N., Erdal, M. (2005). Kısıtlı kaynak koşullarının yapı maliyetine etkisinin incelenmesi. Politeknik Dergisi, 8 (2):(209-221).
 • Kanıt, R., Özkan, Ö., Erdal, M. (2005). İnşaat yatırımlarında öncelik kuralları performanslarının incelenmesi. Politeknik Dergisi, 8 (1):(101-109).
 • Şimşek, O., Erdal, M. (2004). Ahlat taşının (ignimbrit) bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin araştırılması. G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 17 (4):(71-78).
 • Şimşek, O., Bektaş, S., Erdal, M. (2002). Vibrasyon süresinin betonun basınç dayanımına ve birim ağırlığına etkisi. Politeknik Dergisi, 5 (2):(185-193).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Erdal, M., Isik, N. S., Can, O., Kopraman, Y., Buyukkaragoz, A., 2013. Lateral strength of masonry walls with openings: Analytical Approach, Application of Effecient & Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Construction, Ankara-Turkey
 • Şimşek O., Erdal M., Kalker ve andezit taşunlarının betonun basınç dayanımına etkisi, Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongre ve Sergisi Ankara
 • Kanıt, R., Erdal, M., Işık, N. S., Can, Ö., Yener, M. K., Serimer, G., Uğur, L. O., Atımtay, E., Depreme maruz yığma duvarın kırılması ve deprem yönetmeliğinin irdelenmesi (Deneysel Çalışma), Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi Antalya
 • Kanıt, R., Özkan, Ö., Erdal, M., Study performance of priority rules in the programming of road projects which have limited resources, Traffic and Road Safety Second International Congress & Exhibition Ankara, Turkey
 • Erdal, M., Şimşek, O., Investigation of usability of Ahlat stone (Ignimbrite) waste as stone powder in concrete, International Sustainable Buildings Symposium Ankara, Turkey
 • Kanıt, R., Erdal, M., Atımtay, E.,, Depreme maruz yığma duvarların düzlem dışı dayanım deneyleri, YOGS2006 Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu Denizli
 • Erdal, M., Şimşek O., Aruntaş, H. Y., High technology usage for the quality control of concrete, 3rd International Advanced Technologies Symposium Ankara, Turkey
 • Kanıt, R., Erdal, M., Işık, N. S., Can, Ö., Yener, M. K., Serimer, G., Uğur, L. O., Atımtay, E., Düzlem dışı yüklenen yığma yapıların deneysel davranışı, Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Artırılması Çalıştayı Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Application of Effecient & Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Construction Ankara - Türkiye(2013)
 • Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu Ankara - Türkiye(2010)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Tamer Manav, Ceza infaz kurumu projelerinin maliyet-etkililik analizi ile değerlendirilmesi, Gazi Üni. Fen Bil. Enst. İnşaat Müh. ABD., Yüksek Lisans Tezi, (2017)
 • Murat Sueri, Kanalizasyon hattı maliyetlerinin yapay sinir ağları ile tahmini, Gazi Üni. Fen Bil. Enst. İnşaat Müh. ABD., Yüksek Lisans Tezi, (2016)
 • Yavuz Karaahmetoğlu, Binalarda yakıt türlerine göre ısı yalıtım kaybı hesabı ve karşılaştırmalı maliyet analizi, Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Yapı Eğt. ABD., Yüksek Lisans Tezi, (2013)

Dersler

 • 5881317 / İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ (2011-2012 BAHAR)
 • KAL-402 / KALİTE VE GÜVENİLİRLİK (2011-2012 BAHAR)
 • YAP-400 / MEZUNİYET TEZİ (2011-2012 BAHAR)
 • İSG-202 / İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2011-2012 BAHAR)
 • TİL-401 / TEKNİK İLETİŞİM (2009-2010 GÜZ)
 • TİL-401 / TEKNİK İLETİŞİM (2012-2013/GÜZ)
 • 5091332 / İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ (2012-2013/GÜZ)
 • 5511317 / İHALE STRATEJİLERİ (2012-2013/GÜZ)
 • İSG-202 / İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2012-2013/BAHAR)
 • KAL-402 / KALİTE VE GÜVENİLİRLİK (2012-2013/BAHAR)
 • YAP-400 / MEZUNİYET TEZİ (2012-2013/BAHAR)
 • 5881317 / İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ (2012-2013/BAHAR)
 • 5201332 / İHALE STRATEJİLERİ (2012-2013/BAHAR)
 • YAP-214 / KALIP TEKNOLOJİLERİ (2009-2010 BAHAR)
 • TİL-401 / TEKNİK İLETİŞİM (2010-2011 GÜZ)
 • TİL-401 / TEKNİK İLETİŞİM (2011-2012 GÜZ)
 • YAP-415 / MESLEKİ BİLGİSAYAR (2011-2012 GÜZ)
 • YAP-403 / YAPI MALİYETİ (2012-2013 GÜZ)
 • İNM-401 / İŞYERİ EĞİTİMİ (2013-2014/GÜZ)
 • İNM-404 / YAPI MALİYETİ (2013-2014/GÜZ)

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • The British University - Dubai (ISBS-2017) Best Paper Award Certificate (2017)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2008)

Proje

 • İnşaat Mühendisliğinde Uygulamalı Eğitime Yönelik Altyapı ve Laboratuvar İmkanlarının Geliştirilmesi (2017) Gazi Ünversitesi
 • Değişik Perde Desenli Tünel Kalıpların Deprem Davranışı (2014) Gazi Üniversitesi
 • Boşluklu Yığma Duvarların Deprem Etkisi Altındaki Davranışlarının Deneysel ve Sayısal Olarak Belirlenmesi (2014) Gazi Üniversitesi
 • Kırşehir kültepe sulamasında sulama verimliliğinin artırılması (2008) Gazi Üniversitesi
 • Yapı malzemelerinin çevresel etkileri kapsamında yaşam döngüsü değerlendirme yönteminin incelenmesi (2008) Leonardo da Vinci Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Hareketlilik Projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu
 • Depremde hasar görmüş yapıların onarımı ve hasarsız mevcut yapıların güçlendirilmesi: Dış perde duvar uygulaması, (2007) DPT
 • Silis dumanı ve süper akışkanlaştırıcı katkılı lifli betonların özellikleri (2006) Gazi Üniversitesi
 • Hafif betonlarda donatı korozyonu ve aderans özelliklerinin belirlenmesi (2005) Gazi Üniversitesi
 • Vakum uygulamasının betonun özelliklerine etkisi (2004) Gazi Üniversitesi