Prof. Dr. Murat Ekici

Fen Fakültesi > Biyoloji

Asartepe Baraj Gölü (Ankara) Kıyı Bölgesi Bacillariophyta Dışındaki Alglerinin Kalitatif ve Kantitatif Yönden İncelenmesi

Gazi Üniversitesi, Ocak 2005. (ikili danışman, tamamlandı).

Yanartaş Dağı (Antalya-Burdur) Florası

Palaz, F.Gazi Üniversitesi (tez aşaması, devam ediyor).