Prof. Dr. Murat Ekici

Fen Fakültesi > Biyoloji

“Türkiye’ nin Endemik Bitkileri”, TÜBİTAK-DPT Projesi, TBAG-DPT Ç.SEK 4-C

Yardımcı araştırıcı, 1998

“Türkiye’ nin Hololeuce Bunge ve Acmothrix Bunge (Astragalus L.) seksiyonlarının revizyonu”, TÜBİTAK Projesi, TBAG 1471

Yardımcı araştırıcı, 2000. (Doktora tezi)

“Türkiye’ nin Astragalus L. cinsine ait Onobrychium Boiss. seksiyonunun revizyonu”,TÜBİTAK Projesi, TBAG-1959

Proje yöneticisi, 2005

“Türkiye Trigonella L. larının revizyonu”, TÜBİTAK Projesi, TBAG 2099

Yardımcı araştırıcı, 2006

Gazi Ün.Bilimsel Araştırma Projesi

“Türkiye’ nin Astragalus L. cinsine ait Euodmus Bunge, Ornithopodium Bunge ve Onobrychium Boiss. seksiyonlarının tohum yüzeylerinin SEM’ de incelenmesi”, Gazi Ün. Bilimsel Araştırma Projesi, 05-2003/14, Proje yöneticisi, 2006.

Türkiye’ nin Astragalus L. (Leguminosae) Cinsine ait Proselius Bunge, Hypoglottidei

TÜBİTAK Projesi, 106T284 “Türkiye’ nin Astragalus L. (Leguminosae) Cinsine ait Proselius Bunge, Hypoglottidei DC. ve Xiphidium Bunge Seksiyonlarının Revizyonu” TÜBİTAK Projesi, 106T284, Proje Yürütücüsü, 2009.