Prof. Dr. Murat Ekici

Fen Fakültesi > Biyoloji

Bilim Dünyasına Kazandırdığı

Yeni Seksiyonlar                                                       Yayınladığı Dergiler

 

Astragalus L. sek. Davisiana Podlech & M. Ekici         Feddes Reportorium

Astragalus L. sek. Woronowia Podlech & M. Ekici      Feddes Reportorium

 

 Yeni Taksonlar                                                         Yayınladığı Dergiler

 

Sideritis akmanii Z. Aytaç, M. Ekici & A. Dönmez      Flora Mediterranae

Astragalus dumanii M. Ekici & Aytaç                         Ann. Bot. Fennici

Astragalus yilmazii Aytaç & M. Ekici                          Bot. J. Lin. Soc.

Astragalus nigdeanus Podlech & Ekici                        Sendtnera

Astragalus longivexillatus Podlech & Ekici                 Sendtnera

Astragalus yildirimlii Aytaç & M. Ekici                       Nordic J. Of Bot.

Astragalus xerophiloides Podlech & Ekici                   Sendtnera

Astragalus bahcesarayensis H.Akan, M.Fırat&M.Ekici   Bot. J. Lin. Soc.

Astragalus trabzonicus M. Ekici & H. Akan& Aytaç   Bot. J. Lin. Soc.

Astragalus nigropedunculatus Podlech & M. Ekici     Feddes Reportorium

Astragalus suserianus Podlech & M. Ekici                  Feddes Reportorium

Astragalus darendensis Podlech & M. Ekici                Feddes Reportorium

Astragalus adiyamanesis Podlech & M. Ekici             Feddes Reportorium

Astragalus aladagensis Podlech & M. Ekici                Feddes Reportorium 

Astragalus calverstii Podlech & M. Ekici                    Feddes Reportorium 

Astragalus helbaekii Podlech & M. Ekici                    Feddes Reportorium 

Astragalus pseudovegetus Podlech & M. Ekici           Feddes Reportorium 

Astragalus rausianus Podlech & M. Ekici                   Feddes Reportorium 

Astragalus tunceliensis Podlech & M. Ekici                Feddes Reportorium 

Astragalus mugliensis Podlech & M. Ekici                  Feddes Reportorium

Marrubium sivasense Aytaç, Akgül & Ekici                   Turk J Bot