Prof. Dr. Mehmet Taşpınar

Eğitim Bilimleri > Eğitim Programları ve Öğretim

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • 7. Laboratuvar Kontrol Sistemine Göre Tasarlanmış Öğrenme Ortamının Öğrenci Başarısına ve Öğrencilerin Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Tutumlarına Etkisi. - Fatma GÖZALAN - Yüksek Lİsans Tezi (2009)
 • 2. “Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Polisin Eğitimi” - Çetin GÜMÜŞ - Doktora Tezi (2008)
 • 1. “Elektronik Devreler Dersinin Sanal Ortamda Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemine Göre Sunulmasının Öğrenci Başarısı ve Görüşlerine Etkisi” - Murat TUNCER - Doktora Tezi (2007)
 • 4. Kavram Haritaları Yönteminin Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi (Seçil TÜMEN) - Yüksek Lisans Tezi (2005)
 • 6. Bilgisayar Destekli Eğitim Kapsamında Bir Uygulama İntel Gelecek İçin Eğitim Projesi (Elazığ İli Örneği) - Sena TUNÇ ER - Yüksek Lisans Tezi (2005)
 • 5. İş Çevrelerinin Çıraklık Eğitimden Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyinin Belirlenmesi (Elazığ, Malatya ve Diyarbakır Örneği) - Rahim ALADAĞ - Yüksek Lisans Tezi (2004)
 • 1. Mesleki ve Teknik Eğitimde Meslek Standartları ve Avrupa Birliğine Uyum Sürecindeki Yeri ve Önemi (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) - Murat TUNCER - Yüksek lisans Tezi (2002)
 • 2. İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi ve Eğitim Amaçlı Kullanımının Teşviki - Çetin GÜMÜŞ - Yüksek Lisans Tezi (2002)
 • 3. İlköğretim İkinci Kademede Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Laboratuar Uygulamalarındaki Yeterlikleri ve Uygulamalar Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar (Özer AKDEMİR) - Yüksek Lisans Tezi (2002)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2012). Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri.. Eğitimde Program Geliştirme Öğretim ilke ve yöntemleri uygulamaları öğrenme - öğretme yaklaşımları Öğretimde plan hazırlama Türkiye. Elhan Yayınevi- Ankara.
 • (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme kitabında Test ve Madde Analizi bölümü.. Testlerin istatistiksel analizi Türkiye. Üniversite Kitabevi.
 • Akmatali ALİMBEKOV. (2003). Okutuunun Calpı Metodtoru - Genel Öğretim Metodları. Öğretim ilke yöntemlerini genel olarak tanıtmaktadır. Kırgızistan. Kırgızistan Türkiye Manas Ün. Matbaası..
 • (1999). Soru Sorma ve Hazırlama Teknikleri Özel Yönergesi. Test hazırlama test ve madde analizi Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Türkiye. K.K.K. Çok Prog. Astsb. Hzlm. Okulu Matbaası..
 • (1993). Elazığ ve Malatyada Çıraklık Eğitimi ve Sorunları. (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).. Yüksek Lisans tezi kapsamında yapılan araştırmadır. Türkiye. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü.

Editörlük

 • (2012). Eğitim Bilimine Giriş,

Atıf

 • (2006). Öğretmenlik Mesleği kitabı (Mehmet ŞİŞMAN), Öğretmenlik Mesleği kitabında Eğitim ve Ekonomi bölümü

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2006). The Effect On Interactive Small Group Study Method On Democratic Attitudes And Self-Expression Ability. Social Behavior and Personality, 1115(1126).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Mesude AYAN (2009). “From OKS* to SBS**, New Approach in Secondary Education Transition System in Turkey” . Procedia Social and Behavioral Sciences , 1(2696–2700).
 • Seçil TÜMEN (2007). The Effects of Concept Mapping on Students; Achievements in Language Teaching,. 7Th International Educational Technology Conference. (ERIC 8211; Journals indexed in ERIC 8211; ED500143), 375(382).
 • (2007). The Cooperative Learning Method in Teacher Training. International Journal of Educational Reform, Vol. 16, No.1(54-70).
 • (2006). Restructuring the Turkish Vocational Technical Secondary Education System towards EU Membership. International Journal of Training Research, 4(2)(72-91).
 • Fred Beven (2006). The European Union Membership of Turkey: Apprenticeship Training and Child labor. Avustralian Vocational Education Review, Vol. 13, No 1,(6-16).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Murat TUNCER (2008). Sanal Ortamda Eğitim ve Öğretimin Geleceği ve Olası Sorunlar.. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., 125(144).
 • Çetin GÜMÜŞ (2005). İnternet Kafelerin Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 7/1(77-96).
 • Çetin GÜMÜŞ (2005). Ülkemizde İnternet Kafelerin Ortam ve Kullanıcı Profili. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, 4(14).
 • Murat TUNCER (2004). Meslek Standartları ve Çeşitli Mesleki Sınıflandırma Sistemleri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2/3(1-10).
 • Çetin GÜMÜŞ (2003). İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Eğitim Amaçlı Kullanımı. Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, (2003)., 1(1)(219-236.).
 • Murat TUNCER (2002). Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Türkiye.. Standart Dergisi, 39(45).
 • İsmail TÜRKBAY (2002). Mesleki ve Teknik Eğitimde Döner Sermaye Etkinlikleri.. (İsmail TÜRKBAY ile) Mesleki Eğitim Dergisi, 3(6), 53-70, 53(70).
 • Aydın DİKİCİ (2002). Resim Öğretmenlerinin Yaratıcı Niteliklerini Belirleyen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi,. Eğitim ve Bilim., 23(30).
 • Bünyamin ATICI (2002). Öğretim Model, Strateji, Yöntem ve Becerileri/Teknikleri: Kavramsal Boyut,. Eğitim Araştırmaları, 207(215).
 • (2001). Ergonomi, Verimlilik, Toplam Kalite Modeli ve Eğitim Boyutu,. Mesleki Eğitim Dergisi, 3(5), 31 8211; 46. (2001)., 31(46).
 • (1998). Modüler Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi,. Eğitim ve Bilim, 45(52).
 • Prof. Dr. Mehmet KÜLAHÇI (1996). Mesleki Eğitimde Kalite Çemberlerinin Uygulanabilirliği,. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 85(96).
 • (1996). Amerika Birleşik Devletleri";nden İzlenimler,. Çağdaş Eğitim,, 38(42).
 • (1995). Ülkemizde Yükseköğretim Sisteminin Finansman Sorunu ve Öğrenim Maliyetlerinin Paylaşımı.. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 255(261).
 • Doç.Dr. Mehmet KÜLAHÇI (1994). Okul Endüstri İşbirliğinde Koordinatör Öğretmenin Yeri ve Önemi.. Çağdaş Eğitim,, 16(20).
 • Doç.Dr. Mehmet KÜLAHÇI (1993). Elazığ ve Malatyada Çıraklık Eğitimi ve Sorunları, Sayı: 2, 71-94. (1993).. Verimlilik Dergisi,, 71(94).
 • (1993). İstihdam ve Verimlilik Açısından Çıraklık Eğitimi.. Anahtar Dergisi,, 7(7).
 • Şadiye KÜLAHÇI (1993). (Doç.Dr. Şadiye G. KÜLAHÇI ile). Modüler Öğretim Yaklaşımı ve Fırat Üniversitesi";nde Yapılan Çalışmalar.. Eğitim ve Bilim,, 24(34).
 • Doç.Dr. Mehmet KÜLAHÇI (1993). Mesleki Eğitim Sisteminde Okul Endüstri İşbirliği ve Ülkemizde Yapılan Uygulamalar.. Çağdaş Eğitim,, 3(5).
 • (1990). AT - Türkiye İlişkileri.. TEKEV - Teknik Eğitim Vakfı Dergisi., 25(26).