Doç. Dr. Meral Ebegil

Fen Fakültesi > İstatistik

F2. Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

F2.1 Ş. ÖZDEMİR, “Shrinkage Tahmin Ediciler Sınıfı Üzerine Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

F2.2 A. ERDAL, “Klasik Kredibilite Modellerinde Kredibilite Faktörünün İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.

F2.3  E. BİÇER, “Hachemeister Kredibilite Modeli ve Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.