Doç. Dr. Meral Ebegil

Fen Fakültesi > İstatistik

YAYINLAR

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M. Ebegil, F. Gökpınar, M. Ekni, “A Simulation Study on Some Shrinkage Estimators”, Hacettepe Journal of mathematics and Statistics, 35(2): 213-226, 2006.

A2. M. Ebegil, “A Study to Examine Bülhmann-Straub Credibility Model in Generalized Linear Models”, Ankara University Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 55(2): 9-16, 2006.

A3. M. Ebegil, “An Examination of Some Shrinkage Estimators for Different Sample Sizes and Correlation Structures in the Linear Regression”, Ankara University Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 57(2): 1-24, 2008.

 

A4. B. Balabanlı, F. Bircan, E. Pala, N. Alem, M. Ebegil and Ş. Coşkun, “Ascorbic Acid Prevents Lipid Peroxidation by Sparing Nitric Oxide in Fibroblast Cells”, Asian Journal of Chemistry, 21(2): 1372-1376, 2009 (SCI).

 

A5. E.G. Güleç Peker, Ş. Coşkun, M. Ebegil and F. Acartürk, “Effect of Exogenous Epidermal Growth Factor (EGF) on Nonenzymatic Antioxidant Capacities and MPO Activity of Wound Tissue”, Medical Chemistry Research, 19(6): 533-540, 2010 (SCI).

 

A6. Ş. Özdemir, M. Ebegil, “ Klasik Pareto Dağılımının Şekil Parametresi İçin Shrinkage Tahmin Ediciler”,  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(1): 116-121, 2012.

 

A7. M. Ebegil, F. Gökpınar, “A Test Statistic to Choose Between Liu-Type and Least Squares Estimator Based on Mean Square Error Criteria”, Journal of Applied Statistics, 39(10):2081-2096, 2012 (SCI).

 

A8. M. Ebegil, F. Gökpınar, “Pareto Dağılımı Altında Bühlmann-Straub Kredibilite ve Karma Etki Modelinde Hasar Tutarı Modellemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(2): 191-203, 2012.

 

A9. F. Gökpınar, M. Ebegil, “A Comparative Study On Ridge Estimators In Regression Problems", Sains Malasiana, (Basım Aşamasında), 2014 (SCI).

 

A10. M. Ebegil, Ş. Özdemir, “Two Different Shrinkage Estimator Classes For The Shape Parameter Of Classical Pareto Distribution”, Hacettepe Journal of mathematics and Statistics,(Kabul Edildi), 2015 (SCI).

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

B1. M. Ebegil, F. Gökpınar, “Farklı Dağılımlar Altında Bühlmann-Straub ve Karma Etki Modelinde Prim Tahminlerinin İncelenmesi”, 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı 154, Denizli, Türkiye, Mayıs 2011.

 

B2. Ş. Özdemir, M. Ebegil, "A Shrinkage Estimator for the Scale Parameter of Laplace Distribution", 8th International Symposium of Statistics, Abstracts Book (8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı) 292-293, Eskişehir, Türkiye, Ekim 2012.

 

B3. M. Ebegil, F. Gökpınar, “Liu-Tipi Tahmin Edici İçin Hata Kareler Ortalamasına Dayalı Bir Test İstatistiği”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Abstracts Book (15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı) 146, Isparta, Türkiye, Mayıs 2014.

 

B4. Y. Özdemir, M. Ebegil, F. Gökpınar, “Median Ranked Set Samping for Ridge Regression Estimator”  XVIth Internatıonal Symposium  On Econometrics, Operations Research And Statistics, Abstracts Book (16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı) 294-296, Edirne, Türkiye, Mayıs 2015.

 

B5. M. Ebegil, E. Biçer, “Modelling Amount of Premium with Hachemeister Credibility Model”  XVIth Internatıonal Symposium  On Econometrics, Operations Research And Statistics, Abstracts Book (16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı) 118-120, Edirne, Türkiye, Mayıs 2015.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

S. Şengül, O. Doğru, F. Gökpınar, Y. A. Özdemir, M. Ebegil, G. Koru Yücekaya, A. Pusmaz, M. Kirişçi, S. Ercan, M. Terzi, Y. Sağlam, N. Manav, S. Bilgen, H. Uçar, A. Örnek, “Öğretmenlik Alan Bilgisi İlköğretim Matematik Konu Anlatımlı”, Nobel Yayınevi, ISBN: 9786059003018, Mayıs 2014. 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1. M. Ebegil, “Bayesci Yöntemin Kredibilite Teorisinde Kullanılması Üzerine Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat. Fakültesi Fen Dergisi, 28:1-12, 2006.

 

D2. M. Ebegil, ”Shrinkage Tahmin Ediciler Sınıfı Üzerine Bir Çalışma”, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 8(2): 53-58, 2006.

 

D3. M. Ebegil, “En Küçük Kareler Tahmin Edici İle Bir Shrinkage Tahmin Edicisinin Etkinlik Karşılaştırması”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1): 79-83, 2007.

 

D4. M. Ebegil, F. Gökpınar and M. Ekni, “Bülhmann Kredibilite Modeli Ve Rassal Etki Modelinde Prim Tahminleri”, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 9(1): 67-81, 2007.

 

D5. M. Ebegil, “Ridge Tahminine Dayalı Yanlı Tahmin Edici İçin Bir Test İstatistiği”, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 11(2): 1-14, 2009.

 

D6. A. Erdal, M. Ebegil, “Bühlmann-Straub Kredibilite Modelinde Kredibilite Faktörünün İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 15(2): 39-61, 2013.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  M. Demirel, M. Ekni,  “Bir Shrinkage Tahmin Edicisi veya En Küçük Kareler Tahmin Edicisinden Birini Seçmek İçin Bir Test İstatistiği”, Gazi Üniversitesi İstatistik Konferansı, Bildiriler Kitabı 225-236, Ankara,  Ekim 1998.

E2. Ş. Coşkun, K. Yılmazoğlu, M. Aktaş, B. Balabanlı, M. Ebegil, C. Babür, S. Kılıç, “Kistik Ekinokokoz Şüpheli Hastaların Serumlarında Immünopglobülin Düzeylerinin ve Oksidatif Stresin Araştırılması”, XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı 196-197, İzmir,  Eylül 2005.

E3. M. Ebegil, “Kredibilite Teorisinde Rassal Etki Modeli”, 4. İstatistik kongresi, Bildiriler Kitabı 619-624, Antalya, Mayıs 2005.

E4. M. Ebegil, M. Ekni, “Kredibilite Teorisinde Bayesci Yaklaşım, 4. İstatistik kongresi”, Bildiriler Kitabı 613-618, Antalya, Mayıs 2005.

E5. M. Ebegil, “Bühlmann-Straub Kredibilite Modeli ve Karma  Etki Modelinde Prim Tahminleri”, VI. İstatistik Günleri  Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 263-273, Samsun, Ağustos 2009.

E6. A. Erdal, M. Ebegil, “Klasik Kredibilite Modellerinde Kredibilite Faktörünün İncelenmesi”, 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya kongresi, Bildiriler Kitabı 455, Ankara, Haziran 2013.