Doç. Dr. Meral Ebegil

Fen Fakültesi > İstatistik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Y. Özdemir, M. Ebegil, F. Gökpınar, 2015. Median Ranked Set Samping for Ridge Regression Estimator, XVIth Internatıonal Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics Edirne, Türkiye
 • M. Ebegil, E. Biçer,, 2015. Modelling Amount of Premium with Hachemeister Credibility Model, XVIth Internatıonal Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics, Edirne, Türkiye
 • Meral EBEGİL, Fikri GÖKPINAR, 2011. FARKLI DAĞILIMLAR ALTINDA BÜHLMANN-STRAUB VE KARMA ETKİ MODELİNDE PRİM TAHMİNLERİNİN İNCELENMESİ, 12. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH DENİZLİ
 • COŞKUN Ş., YILMAZOĞLU K., AKTAŞ M., BALABANLI B. EBEGİL M., BABÜR C., KILIÇ S., Kistik Ekinokokoz Şüpheli Hastaların Serumlarında Immünopglobülin Düzeylerinin ve Oksidatif Stresin Araştırılması, XIV. Ulusal Parazitoloji kongresi İzmir
 • EBEGİL M., Bühlmann-Straub Kredibilite Modeli ve Karma Etki Modelinde Prim Tahminleri, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Samsun
 • EBEGİL M., Kredibilite Teorisinde Rassal Etki Modeli, 4. İstatistik kongresi Antalya
 • EBEGİL M., EKNİ M., Kredibilite Teorisinde Bayesci Yaklaşım, 4. İstatistik kongresi Antalya
 • DEMİREL M. EKNİ M., Bir Shrinkage Tahmin Edicisi veya En Küçük Kareler Tahmin Edicisinden Birini Seçmek İçin Bir Test İstatistiği, Gazi Ün. İstatistik Konferansı Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Hachemeister Kredibilite Modeli ve Bir Uygulama (2015)
 • KLASİK KREDİBİLİTE MODELLERİNDE KREDİBİLİTE FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ (2013)
 • SHRINKAGE TAHMİN EDİCİLER SINIFI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (2012)

Dersler

 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-I (2009-2010/güz)
 • İSTATİSTİK (2009-2010/güz)
 • TEMEL BİLG.BİL.VE BASIC PROG.DİLİ (2009-2010/bahar)
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-I (2010-2011/güz)
 • İSTATİSTİK (2010-2011/güz)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I (2009-2010/güz)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I (2010-2011/güz)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ II (2009-2010/bahar)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ II (2010-2011/bahar)
 • TEMEL BİLG.BİL. VE BASİC PROG. DİLİ (2010-2011/bahar)
 • MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I (2010-2011/yaz)
 • TEMEL BİLG.BİL. VE BASİC PROG. DİLİ (2010-2011/yaz)
 • MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I (2011-2012/güz)
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (2011-2012/güz)
 • İSTATİSTİK (2011-2012/güz)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I (2011-2012/güz)

Yabancı Dil

 • 2009 / 71.25

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • M. Ebegil, Ş. Özdemir (2015). Two Different Shrinkage Estimator Classes For The Shape Parameter Of Classical Pareto Distribution. Hacettepe Journal of mathematics and Statistics,
 • F. Gökpınar, M. Ebegil (2014). A Comparative Study On Ridge Estimators In Regression Problems. Sains Malasiana,
 • Meral Ebegil, Fikri Gökpınar (2012). A test statistic to choose between Liu-type and least-squares estimator based on mean square error criteria. Journal of Applied Statistics, 39(10), (2081-2096).
 • Emine Gülçeri Güleç Peker, Şule Coşkun, Meral Ebegil and Füsun Acartürk (2010). Effect of exogenous epidermal growth factor (EGF) on nonenzymatic antioxidant capacities and MPO activity of wound tissue. Medicinal Chemistry Research, 19(6),(533-540).
 • BALABANLI B., BIRCAN F., PALA E., ALEM N., EBEGİL M. and COSKUN S. (2009). Ascorbic Acid Prevents Lipid Peroxidation by Sparing Nitric Oxide in Fibroblast Cells. Asian Journal of Chemistry, 21,(1372-1376).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • ÖZDEMİR Ş., EBEGİL M. (2012). Klasik Pareto Dağılımının Şekil Parametresi İçin Shrinkage Tahmin Ediciler. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, 16(1)(166-121).
 • EBEGİL M., GÖKPINAR F., (2012). Modelling of Premium Estimations in the Bühlmann-Straub Credibility and Mixed Effects Models under Pareto Distribution. SDU JOURNAL of NATURAL and APPLIED SCIENCES, 16(2)(191-203).
 • EBEGİL M., (2008). An Examination of Some Shrinkage Estimators for Different Sample Sizes and Correlation Structures in the Linear Regression. Ankara University Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 57(2)(1-24).
 • EBEGİL M., (2006). A Study to Examine Bülhmann-Straub Credibility Model in Generalized Linear Models. Ankara University Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 55(2)(9-16).
 • EBEGİL M., GÖKPINAR F., EKNİ M., (2006). A Simulation Study on Some Shrinkage Estimators. Hacettepe Journal of mathematics and Statistics, 35(2)(213-226).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Meral EBEGİL (2009). RIDGE TAHMİNİNE DAYALI YANLI TAHMİN EDİCİ İÇİN BİR TEST İSTATİSTİĞİ. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, vol.11 S.2(14).
 • EBEGİL M., GÖKPINAR F. and EKNİ M. (2007). Bülhmann Kredibilite Modeli Ve Rassal Etki Modelinde Prim Tahminleri. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 9(1)(67-81).
 • EBEGİL M. (2007). En Küçük Kareler Tahmin Edici İle Bir Shrinkage Tahmin Edicisinin Etkinlik Karşılaştırması. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1)(79-83).
 • EBEGİL M. (2006). Shrinkage Tahmin Ediciler Sınıfı Üzerine Bir Çalışma. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 8(2)(53-58).
 • Meral Ebegil (2006). Bayesci Yöntemin Kredibilite Teorisinde Kullanılması Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat. Fakültesi Fen dergisi, 28(1-12).