Doç. Dr. Mehmet Akif Ocak

Gazi Eğitim Fakültesi > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ocak, M. A., Baltaci-Goktalay S. (2005), The features of designing an online course: What a good online course should look likeIn A. Isman, F. Dabaj (Eds.)(pp. 794-798), Proceedings of 5th International Educational Technology Conference Sakarya, Turkey: Sakarya University.
 • Ocak, M.A., Üstün, A.B., Apaydın, S. M. F. (2010), Harmanlanmış öğrenme ortamlarında etkileşimsel ilişkinin akademik başarıya etkisi: Alanyazın incelemesi.Şahin, İ. Sünbül, A.M. (eds). (pp. 793-796)., Procedings of 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium. Selçuk Üniversitesi: Konya, TURKEY.
 • Ocak, M. A., Ciftci, S. (2010), The importance of knowledge transfer in ill-structured knowledge domains for an undergraduate course. In Akpinar, Y. (Ed.)(pp. 1522-1525), Proceedings of 10th International Educational Technology Conference İstanbul, Turkey: Boğaziçi University
 • Ocak, M. A., Uluyol, C. (2009), The effect of project based learning on colloge students intrinsic motivation. In P. Askar, B. Akkoyunlu,A. Altun, M. Erdem, S. Seferoglu, Y. Usluel, H. Tuzun, A. Ozkok, H.Yurdagul (Eds.)(pp. 616-621), Proceedings of 9th International Educational Technology Conference Ankara, Turkey: Hacettepe University.
 • Ocak, M. A. (2006), Affect and Problem Solving in Mathematics EducationIn Newman. J., Ozdogru. A.A. (Eds.).(pp. 27-34), Proceedings of 5th Annual Educational Psychology and Methodology Research Poster Session Albany, NY: University at Albany.
 • Ocak, M. A. (2006, Faculty Adoption of Online Technology in Higher Education: A Literature Review. In M. Bose, D. A. Chapin (Eds.)(pp. 316-320), Proceedings of the twentieth annual Edward F. Kelly evaluation conference Scotia, NY: Evaluation Consortium.
 • Ocak, M. A. (2005).In A. Isman, F. Dabaj (Eds.)(pp. 105-121, Exploration of an adult learner";s perspectives of using the computers., Proceedings of 5th International Educational Technology Conference. Sakarya, Turkey: Sakarya University.
 • Ocak, M. A. (2004), Adult learners"; attitudes toward the computers: A case study., Proceedings of the Sixteenth Annual Conference on Ethnographic and Qualitative Research in Education. Albany, NY: University at Albany.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Ocak, M. A. (2006, June). Paper presented at 18th Annual Ethnographic and Qualitative Research in Education Conference (EQRE) Cedarville, Ohio.
 • Ocak, M. A. (2006, April). Faculty adoption of online technology in higher education: A literature review. Paper presented at the twentieth annual Edward F. Kelly evaluation conference, Scotia, NY: Evaluation Consortium. Scotia, NY: Evaluation Consortium.
 • Ocak, M. A. (2006, April). College students"; attitudes and prior knowledge about the graphing calculators. Paper presented at 38th Annual Meeting of the New England Educational Research Organization, Portsmouth, NH: NEERO. Portsmouth, NH: NEERO.
 • Ocak, M. A. (2005, September). Exploration of an adult learner";s perspectives of using the computers.Paper presented at 5th International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey. Sakarya, Turkey.
 • Ocak, M. A. (2005, June). Connecting literature and mathematics: A case study exploring two mathematics teachers"; beliefs about word problems. Paper presented at 17th Annual Ethnographic and Qualitative Research in Education Conference (EQRE), Cedarvi Cedarville, Ohio.
 • Ocak, M. A. (2004, June). Adult learners attitudes"; toward the computers, Paper presented at Sixteenth Annual Conference on Ethnographic and Qualitative Research in Education, Albany, New York. Albany, New York.
 • Ocak, M. A. (2006, March). Students"; representations of negative numbers. Poster presented at the 2nd annual conference of the Turkish American Scientists and Scholars Association, Philadelphia, PA. Philadelphia, PA.
 • Ocak, M. A., Baltaci-Goktalay S. (2005, September). The features of designing an online course: What a good online course should lookPaper presented at 5th International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey. Sakarya, Turkey.
 • Ocak, M. A. (2004, November). Integration of graphing calculators on college algebra classes: A pilot study, Paper presented at IV. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Turkey. Sakarya, Turkey.

Seminer

 • Tekrar Kullanılabilir Öğrenme Nesnelerinin Eğitimdeki Önemi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE
 • Yüksek Öğretimde Öğretim Elemanlarının Online Teknolojileri Benimseme Durumu Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Farabi programı

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersinde Webquest aracı kullanaran oluşturulan eğitim ortamının akademik başarı ve derse karşı olan tutuma etkisi.
 • Üstün, A. G. (2010). İnternet destekli araştırma etkinliklerinin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin internet okur-yazarlık düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi.

Dersler

 • SEÇMELİ-II (YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK) (2009-2010 Bahar)
 • SEÇMELİ-I(WEB TASARIMI) (20009-2010 Güz)
 • SEÇMELİ-IV (EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU TASARIMI) (2009-2010 Bahar)
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2009-2010 Bahar)
 • BİLGİSAYAR DONANIMI (2008-2009 Güz)
 • BİLGİSAYAR-I (2008-2009 Güz)
 • ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE SEMİNER (2007-2008 Bahar)
 • SEÇMELİ-V (BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA) (2007-2008 Bahar)
 • Uyarlanmış Öğrenme Ortamları (2008-2009 Güz)
 • Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Kullanma (Alan Eğitimi) (2007-2008 Bahar)
 • Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar (Z) (2008-2009 Güz)
 • EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI (2009-2010 Güz)
 • WEB TASARIMI (2009-2010 Yaz)
 • EĞİTİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II (2008-2009 Bahar)
 • SINIF YÖNETİMİ (2008-2009 Güz)
 • İNTERNET ORTAMINDA YAZARLIK DİL.UYG. (2007-2008 Bahar)
 • BİLGİSAYAR-II (2007-2008 Bahar)
 • Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları: Kuram, Tasarım ve Değerlendirme (2010-2011 Güz)
 • Öğretim Teknolojisinde Seminer (Z) (2008-2009 Bahar)
 • BT Destekli Harmanlanmış Öğrenme Ortamları (2009-2010 Bahar)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Ocak, M.A.(2010). (2010). Alanyazın İncelemesi. Bu kitabın amacı, okuyucuya yayımlanmış ya da yayımlanmamış çalışmaların nasıl belirleneceğini, analiz edileceğini ve yorumlanacağını öğretmektir. Bundan da önemlisi, incelenen çalışmalardan ortaya nasıl bir sentez konulacağının belirlenmesi kitabın dayanak noktasını oluşturmaktadır. Özellikle, çalışmaların kalitesinin ve geçerliliğinin sorgulanması için izlenecek sistematik ve anlaşılır yöntemlerin sunulması alanyazın incelemesinin daha sağlıklı ve güvenilir yapılmasını sağlayacaktır. Kitapta, ";araştırma için yapılması gerekli ilk iş, geniş kapsamlı bir alanyazın incelemesi olacaktır"; sorusuna ayrıntılı şekilde cevap verilmiştir. Bundan dolayı, bilimsel proje, lisansüstü tez ya da araştırma ödevi vb. gibi alanyazın incelemesinin yapılması zorunlu olduğu durumlarda, kitabın oynayacağı rol kendini daha çok göstermektedir. Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ocak, M.A., Topal, A. D (2010).. (2010). Öğretimde yeni yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi. S. Şahin(Ed.)., Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II(s.138-172).. Kitabımız, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri müfredatında yer almakta olan Özel Öğretim Yöntemleri I ve II derslerinde ders kitabı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üniversitelerimizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümleri, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev almak üzere bilgisayar ve bilişim teknolojileri öğretmenleri ile eğitici formatör öğretmenlerini yetiştirmektedir. Kitabımız, bölüm mezunu öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları, öğretim yöntemleri ile diğer öğretim öğelerinin alana özgü olarak incelendiği ve sunulduğu bir çalışmadır. Kitabımızda, derslerin kuramsal işlenişinde kullanılmak üzere sunulara; uygulama saatlerinde kullanılmak üzere uygulama etkinliklerine ve ölçme ve değerlendirmede kullanılmak üzere bölüm sonu testleri ve ödevlerine yer verilmiştir. Her bölümden sonra ek bilgi ve araştırma için kaynaklara yer verilmiştir. Kitabın sonunda yine derslerin işlenişinde ihtiyaç duyulabilecek eklere de yer verilmiştir. Kitabın Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümleri ve bölüm mezunu öğretmenlerimize katkı sağlayacağı inancındayız. Türkiye. PegemA.
 • Ocak, M.A.(2008). (2008). İnternet, Telif Hakları ve Etik. H. İ. Yalın (Ed.), İnternet Temelli Eğitim (s. 271-293). İnternet teknolojileri ile birlikte insanlar her şeyi, her yerde istediği zaman öğrenmeye ve bildiklerini başkalarıyla paylaşmaya başlamışlardır. Buna bağlı olarak da birçok meslek alanı ortaya çıkmış; birçok mesleğin de yapısı ve icrası ile çalışanlarının rolleri değişmiştir. Elbette, bu değişimden eğitim sisteminin, öğretme-öğrenme anlayışının, öğretmen ve öğrenci rollerinin etkilenmemesi mümkün değildir. Günümüzde özelde web, genelde ise internet bir öğrenme ve öğretme ortamı olarak ilk, orta, yüksek öğretimin bütün kademelerinde kullanılmakta; birçok eğitimci, öğrencilerine yardımcı olmak için web ortamında ders materyalleri yayımlamaktadır. Bu kitap, bilgisayar becerisi sınırlı dahi olsa, interneti öğretme-öğrenme sürecinde etkili kullanmak isteyen bütün eğitimciler için hazırlanmıştır. On bölümden oluşan kitapta; temel kavramlar ve kuramsal temeller, analiz ve içerik tasarımı, öğretim stratejileri, tasarım ilkeleri, değerlendirme, yazılım geliştirme araçları, öğrenme yönetim sistemleri ve örnek uygulama, internet telif hakları ve etik, yayılma ve adaptasyon, internet temelli öğretim tasarımı ve teknolojide yeni yönelimler başlıklı konular kapsamlı olarak işlenmiştir. Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çakmak, E. K., Ocak, M. A. (2008). (2008). Yayılma ve Adaptasyon. H. İ. Yalın (Ed.), İnternet Temelli Eğitim (s. 295-318). İnternet teknolojileri ile birlikte insanlar her şeyi, her yerde istediği zaman öğrenmeye ve bildiklerini başkalarıyla paylaşmaya başlamışlardır. Buna bağlı olarak da birçok meslek alanı ortaya çıkmış; birçok mesleğin de yapısı ve icrası ile çalışanlarının rolleri değişmiştir. Elbette, bu değişimden eğitim sisteminin, öğretme-öğrenme anlayışının, öğretmen ve öğrenci rollerinin etkilenmemesi mümkün değildir. Günümüzde özelde web, genelde ise internet bir öğrenme ve öğretme ortamı olarak ilk, orta, yüksek öğretimin bütün kademelerinde kullanılmakta; birçok eğitimci, öğrencilerine yardımcı olmak için web ortamında ders materyalleri yayımlamaktadır. Bu kitap, bilgisayar becerisi sınırlı dahi olsa, interneti öğretme-öğrenme sürecinde etkili kullanmak isteyen bütün eğitimciler için hazırlanmıştır. On bölümden oluşan kitapta; temel kavramlar ve kuramsal temeller, analiz ve içerik tasarımı, öğretim stratejileri, tasarım ilkeleri, değerlendirme, yazılım geliştirme araçları, öğrenme yönetim sistemleri ve örnek uygulama, internet telif hakları ve etik, yayılma ve adaptasyon, internet temelli öğretim tasarımı ve teknolojide yeni yönelimler başlıklı konular kapsamlı olarak işlenmiştir. Türkiye. Nobel yayın Dağıtım.

Atıf

 • (2010). Adopting learning technologies: belief to practice.DOI: 10.1080/03055698.2010.511697, Adopting learning technologies: belief to practice.
 • (2009). The Turkish Online Journal of Educational Technology, A study on science teachers attitudes toward information and communication technologies in education

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ocak, M.A.(2011) (2011). Why Are Faculty Members Not Teaching Blended Courses Insights From Faculty Members.. Computers Education, 56(689-699).
 • Ocak, M. A., Akdemir, O. (2008) (2008). An Investigation of Primary School Science Teachers"; Use of Computer Applications. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(4)(54-60).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Kılıç-Cakmak, E., Karataş, S., Ocak ,M.A.(2010) (2010). An analysis of factors affecting community college students"; expectations on e-learning. Quarterly Review of Distance Education, 10(4(351-361).
 • Ocak, M.A., Uluyol, C.(2010) (2010). Investigation of college students instrinsic motivation in project-based learning. International Journal of Human Sciences, 7(1)(1152-1169).
 • Sahin, S., Ocak, M.A., Uluyol, C.(2009) (2009). A systematic evaluation of preservice teachers opinions on learning objects.. International Journal of Human Sciences, 6(2)(723-736).
 • Ocak, M. A. (2008) (2008). The effect of using graphing calculators in complex function graphs.. Eurasia Journal of Mathematics, Science Technology Education, 4(2)(337-346).
 • Ocak, M. A. (2008) (2008). The relationship between gender and students"; attitude and experience of using a computer algegra system.. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(3(287-297).
 • Baltaci-Goktalay, S, Ocak, M. A. (2006) (2006). Faculty adoption of online technology in higher education: A literature review. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(4)(37-43).
 • Ocak, M. A. (2005) (2005). Mathematics teachers attitudes toward the computers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3)(82-88).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ocak, M. A. (2006) (2006). Solving word problems with literacy activities: Investigation of distinctions in two mathematics teachers practices. Journal of Gazi Faculty of Education, 26(1)(113-124).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Teşekkür Belgesi.Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi Programı V-Microsoft Excel konusundaki eğitim için teşekkür belgesi (2010)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2009)
 • Yayın Ödülü. (2009)
 • Teşekkür Belgesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın tarafından Tekrar Kullanılabilir Öğrenme Nesnelerinin Eğitimdeki Önemi konusundaki seminer için teşekkür belgesi, 2008. (2008)
 • Teşekkür Belgesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın tarafından Yüksek Öğretimde Öğretim Elemanlarının Online Teknolojileri Benimseme Durumu konusundaki seminer için teşekkür belgesi, 2008. (2008)
 • Teşekkür Belgesi. Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi Programı II-Dreamweaver konusundaki eğitim için teşekkür belgesi, 2008. (2008)

Proje

 • Ortaöğretim Fizik Öğretim Programı ile Bütünleşik, Etkileşimli Bilgisayar Animasyon, Simülasyon ve Ögrenme Ortamları İçeren Modüller Hazırlanarak, Hizmet-İçi Eğitimler Yoluyla Yaygınlaştırılıp Eğitim Sürecine Uyumunun Sağlanması ve Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi (2011) TÜBİTAK 1001 Projesi
 • Web Temelli Eğitimde Bilişüstü Haritalama Aracı (2010) Gazi Üniversitesi
 • İnternet Araştırması Temelli İşlenen Dersin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi (2010) Gazi Üniversitesi
 • Araştırma sorgulamaya dayalı etkileşimli bilgisayar animasyonlarının fen ve teknoloji dersi öğretim sürecinde kullanılması. (2010) TÜBİTAK (2229 Projesi)