Prof. Dr. Lale BALAS

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Küçükosmanoğlu Alp, Balas Lale, Özhan Erdal, Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST";03, Vol 3, pp.2099-2107., Modelling of Mixing and Flushing in Fethiye Bay Ravenna, Italy
 • Balas Lale, İnan Asu, Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST";03, Vol 3, pp.1975-1982, A Wave Propagation Model for Irregular Shaped Water Bodies Ravenna, Italy
 • Asu İnan, Lale Balas, Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST";05, Vol 2, pp.1199-1206, A Wave Propagation Model with Parabolic Equation. KUŞADASI
 • İpek Yıldız,Asu İnan, Lale Balas., Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST";05, Vol 2, pp.1215-1224., An Efficient Numerical Scheme to Simulate Wave Induced Circulation KUŞADASI
 • Can E.Balas, Lale Balas, Levent Koç, Alp Küçükosmanoğlu., Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST";05, Vol 2, pp.187-194, Economic Analysis of Ports by Artificial Intelligence. KUŞADASI
 • Lale Balas, Senem Tunaboylu, Proceedings of the Eighth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST";07, Vol 2, pp.1253-1262., 3D Modelling of Density Induced Coastal Currents MISIR
 • İnan,A.,Tuncer,Ö.F.,Balas,C.E.,Balas Lale, Proceedings of the Fifth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST 01), Editör:Erdal Özhan, Cilt1, sayfa:1111-1120, 23-27 Ekim,, Water Exchange at Göksu Lagoon Hammamet, Tunus
 • BALAS Lale, ÖZHAN Erdal, Proceedings of the Joint Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST99 - EMECS99, Cilt 3, sayfa:1873-1884, Flushing of Ölüdeniz Lagoon Antalya
 • ÖZHAN Erdal, BALAS Lale, BAŞARAN Serhat, Proc. of the International Conference on Coastal Environment, Management and Conservation - BORDOMER97, Cilt 2. ST351-34, sayfa 65-70., Forced Flushing of Marinas in Enclosed Seas Bordeaux, Fransa
 • BALAS Lale, Özhan Erdal,, Proceedings of COPEDEC";99. , Cilt 1, sayfa 180-191, A Three Dimensional Baroclinic Numerical Model Applied to Göksu Lagoon System Cape Town, Afrika.
 • BALAS Lale, ÖZHAN Erdal, ÖZTÜRK Cumhur, Proceedings of the Third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST97, Cilt 1-2, Editör: E. Özhan, Cilt 2, sayfa 1097-1109, Three Dimensional Modelling of Hydrodynamic and Transport Processes in Ölüdeniz Lagoon Qawra, Malta
 • BALAS Lale, ÖZHAN Erdal, Proceedings of the International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries, WPMC, Yakın Doğu Üniversitesi, Cilt 2, sayfa:1149-1156., A Comprehensive Mathematical Model for Coastal Water Pollution Studies KKTC
 • Mehmet Ülger,Lale Balas, Kıyı Yapılarının Sediment Taşınımı Üzerindeki Etkilerinin Modellenmesi, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları10 Trabzon
 • Buğrayhan Biçkici, Lale Balas, Kıyı Lagünleri Hidrodinamiği, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları10 Trabzon
 • Elif Yılmaz, Lale Balas, Akyaka(Gökova) Kumsalı Kıyı Boyu Sediment Taşınımı, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları10 Trabzon
 • Murat Çetin,A.Mehmet Şirin, Lale Balas, Antalya Deniz Deşarjı Bölgesi Akıntı Ölçümleri, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları10 Trabzon
 • Kağan Cebe, Lale Balas, HİDROTAM-3 Üç Boyutlu Hidrodinamik Taşınım Modeli, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları10 Trabzon
 • ÖZHAN Erdal, BALAS Lale, Hydraulic and Environmental Modelling: Coastal Waters - Proceedings of the Second International Conference on Hydraulic and Environmental Modelling of Coastal, Estuarine and River Waters, Cilt 1, sayfa: 381-397, Ashgate Publishing Limited., Three Dimensional Mathematical Modelling of Currents ve Pollutant Transport in İzmir Bay Bradford, İngiltere
 • ERGİN Aysen, BALAS Lale, BALAS Can E., İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler (Advances in Civil Engineering), Birinci Teknik Kongre, Cilt 2, sayfa: 884-892., A comparative Study on the Determination of the Breaker Characteristics KKTC
 • ÖZHAN Erdal, BALAS Lale, Proceedings of the Second Course on Coastal Engineering, The Second Coastal Engineering Workshop, sayfa: 43-54, 10-11 Ekim, Yıldız Teknik Üniversitesi, Modeling of Water Quality in Enclosed Water Bodies İstanbul.
 • Balas Lale, Küçükosmanoğlu Alp, Proceedings of the 9";th WSEAS International Conference on Applied Mathematics, İstanbul, pp. 1-6, Numerical Modelling of Turbulent Coastal Processes TÜRKİYE
 • İpek Yıldız, Asu İnan, Lale Balas., Lecture Series on Computer and Computational Sciences, Vol 5,pp.602-611, Numerical Modelling of Wave Induced Circulation. YUNANİSTAN
 • Balas, L ve A. İnan,, Fifth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 01, 23-27 Ekim, , sayfa: 1223-1234, Numerical Modelling of Mild Slope Equations Hammamet, Tunus
 • BALAS Lale,Hapoğlu Hale, Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling and Simulation, International Association of Science and Technology for Development (IASTED), 15-17 Mayıs, sayfa: 127-130., Interaction-Shooting in a Packed Distillation Column ABD
 • BALAS Lale, ÖZHAN Erdal, Proceedings of the Third Course on Coastal Engineering, The Third Coastal Engineering Workshop, sayfa: 73-85, 4-5 Ekim, Yıldız Teknik Üniversitesi, Three Dimensional Modelling of Transport Processes in Coastal Waters İstanbul.
 • Tunaboylu, Senem, Balas Lale, Türkiye kıyıları 06, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Yoğunluk Değişimi Etkenli Akıntıların Sayısal Modellenmesi Muğla
 • HAPOĞLU Hale, BALAS Lale, BALAS Can Elmar, Proceedings of the Second European Conference for Young Researchers in Chemical Engineering - Institution of Chemical Engineers Research Event, ICHEM, Cilt 2, sayfa: 615-617, 2-3 Nisan., Fully Implicit Finite Difference Model of Two Dimensional Solute Transport in Groundwater Leeds, İngiltere.
 • Balas Lale, Şirin A. Mehmet, Türkiye İnşaat Mühendisliği 17.Teknik Kongre ve Sergisi, pp.1-11, Akışkan Çamur Tabakasıyla Yüzey Dalgalarının Etkileşiminin Sayısal Modellenmesi İstanbul
 • İNAN, Asu, TEMİZ, Murat, BALAS, Lale, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları02 4-7 Mayıs., Uzun Dalga Tırmanmasının Benzeştirilmesi, Adana.
 • İnan, A., Balas, L., Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, 5-7 Kasım 2002,, Bir Dalga İlerlemesi Modeli ve Belceğiz Kıyı Alanına Uygulanması İzmir.
 • Balas, Lale, Özhan, Erdal, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, 5-7 Kasım, ";Üç boyutlu sayısal hidrodinamik taşınım modelinin Türkiye kıyılarındaki uygulamaları İzmir
 • BALAS Lale, İNAN Asu, Türkiye Kıyıları01, Türkiye";nin Kıyı ve Deniz Alanları Üçüncü Konferansı, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, sayfa:537-545, Üç Boyutlu Taşınım Modellerinde Kullanılan Türbulans Modelleri İstanbul
 • BALAS, L ve İNAN A., Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı, Yumuşak Eğim Eşitliklerinin Sayısal Yöntemle Çözülmesi Ankara
 • BALAS Lale, ÖZHAN Erdal, Öztürk Cumhur, Türkiye Kıyıları98, Editör: E. Özhan, Türkiye";nin Kıyı ve Deniz Alanları İkinci Konferansı, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, sayfa 817-830, 22-25 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ölüdeniz Lagünü Akıntılarının Üç Boyutlu Matematiksel Modelle İncelenmesi Ankara.
 • BALAS Lale, The Third Workshop of the NATO-CCMS Pilot Study on Ecosystem Modelling of Coastal Lagoons for Sustainable Management, 20-24 Ekim., Hydrodynamic Modeling of Coastal Lagoons Köyceğiz, Türkiye,
 • BALAS Lale, ÖZHAN Erdal, Türkiye Kıyıları97, Editör: E. Özhan, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları Birinci Konferansı, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, sayfa 659-669, 22-25 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi., Kıyı Sularının Taşınım Süreçlerinin Üç Boyutlu Matematiksel Modellenmesi Ankara
 • Asu İnan, Mehmet Ülger, Lale Balas, Proceedings of the Eighth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST07. Vol 2, pp.1075-1084,, Longshore Sediment Transport Modelling: An Application to Ordu MISIR
 • Balas, Lale, Asu İnan., Lecture Series on Computer and Computational Sciences, Vol 4,pp.48-55, 2005., Three Dimensional Modelling of Turbulence YUNANİSTAN
 • BALAS Lale,Hapoğlu Hale, Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling and Simulation, International Association of Science and Technology for Development (IASTED), 15-17 Mayıs, sayfa: 127-130., Interaction-Shooting in a Packed Distillation Column ABD
 • Ülger Mehmet, Balas Lale, Türkiye kıyıları 06, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Kıyısal Sediment Taşınımının Modellemesi Muğla
 • BALAS Lale, ÖZHAN Erdal, Proceedings of the Second International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST 95), Cilt 3, sayfa: 1661-1673, 24-27 Ekim., Three Dimensional Modelling of Transport Processes in Göksu Lagoon System Tarragona, İspanya.
 • BALAS Lale, ÖZHAN Erdal, Proceedings of the Third International Conference on Hydroinformatics, International Association of Hydraulic Research, IAHR, Cilt 1, sayfa 97-104, 24-26 Ağustos, Three Dimensional Modelling of Transport Processes in Stratified Coastal Waters Copenhagen,Danimarka.
 • BALAS Lale, SAPOVA Natalia, KANTARDGI Izmail, ÖZHAN Erdal, Proceedings of the First International Conference on Port, Coast and Environment, 30 Haziran - 4 Temmuz, Cilt 3., Numerical Modelling of Water Exchange in Enclosed Basins by Wind, Tide and Waves Varna, Bulgaristan
 • HAPOĞLU Hale, BALAS Lale, The 1997 Jubilee Research Event Conference, Institution of Chemical Engineers, Cilt 2, sayfa 717-720, 8-9 Nisan, Application of Generalized Predictive Control to an Open Loop Unstable Contious Stirred Tank Reactor Nottingham,İngiltere
 • Balas,L. ve İnan, A., IV. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Cilt 1, sayfa: 121-131, 24-27 Ekim,, Uzun Dalgaların Tırmanmasının Benzeştirilmesi Antalya.
 • Beder, N. ve Balas,L., IV. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Cilt 1, sayfa: 327-340, 24-27 Ekim, Deniz Deşajında Atıksu Seyrelmeleri ve Türkiye";deki Deniz Deşajları Antalya.
 • HAPOĞLU Hale, BALAS Lale, BALAS Can Elmar, Proceedings of the IASTED International Conference, International Association of Science and Technology for Development (IASTED), sayfa: 182-185, 7-9 Mayıs., Finite Elements and Orthogonal Col Solution of Two Dimensional Solute Transport in Groundwater Gold Coast, Avustralya
 • BALAS Lale, The Second Workshop of the NATO-CCMS Pilot Study on Ecosystem Modeling of Coastal Lagoons for Sustainable Management, Three Dimensional Modelling of Turbulent Transport Processes in Enclosed Water Bodies Annapolis, U.S.A.
 • MORGAN R., BURSALIOGLU B., BALAS L, JONES T.C., ÖZHAN E., WILLIAMS A.T., Proceedings of the Second International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST 95), Cilt 1, sayfa: 373-385, 24-27 Ekim 1995., 1995. "Beach User Opinions and Their Use in the Development of a Novel Beach Rating System: A Pilot Study on the Turkish Aegean Coast Tarragona, İspanya.
 • HAPOĞLU Hale, BALAS Can E., BALAS Lale,, Proceedings of the International Association of Science and Technology for Development (IASTED), International Conference on Modeling and Simulation, sayfa: 193-196, 26-28 Temmuz., Adaptive Control of an Industrial-Scale Packed Distillation Column Colombo, Sri Lanka.
 • BALAS,Lale, KÜÇÜKOSMANOĞLU, Alp, ÖZHAN, Erdal., Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, 4-7 Mayıs., Bodrum Körfezi";nde Akıntı Düzeninin ve Kirletici Taşınımının Benzeştirilmesi Adana.
 • HAPOĞLU Hale, WARDLE Antony P., BALAS Lale, Proceedings of the International Conference on Modelling ve Simulation - International Association of Science and Technology for Development (IASTED), sayfa: 88-91, 26-28 Temmuz., Models of Multicomponent Packed Distillation Columns Using Finite Elements Colombo, Sri Lanka
 • BALAS Lale, Özhan Erdal, Kıyı Mühendisliğinde Gelişmeler, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Havameydanları, Demiryollar ve Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğü, 06-07 Eylül, Kıyı Sularında Çevrinti Modeli Ankara
 • Kağan Cebe, Lale Balas, HİDROTAM-3 Üç Boyutlu Hidrodinamik Taşınım Modeli, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları10 Trabzon

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • MED and BLACK SEA ICM 08 MUĞLA, AKYAKA
 • TÜRKİYE KIYILARI10, TÜRKİYENİN KIYI VE DENİZ ALANLARI VIII. ULUSAL KONGRESİ, www.kaytmk.org.tr ANKARA, DENİZ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • TÜRKİYENİN KIYI VE DENİZ ALANLARI VII.ULUSAL KONGRESİ, TÜRKİYE KIYILARI08 www.kaytmk.org ANKARA, DENİZ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Akışkan Çamur Tabakasıyla Yüzey Dalgalarının Etkileşiminin Sayısal Modellenmesi
 • Yumuşak Eğim Eşitliklerinin Sayısal Modellemesi
 • Rüzgar Kabarmasının Sayısal Modellemesi
 • Kıyı Boyu Sediment Taşınımının Modellenmesi
 • Yoğunluk Kaynaklı Akıntıların Sayısal Modellemesi
 • Deniz Deşarjında Seyrelme Modellemesi
 • Dalga Akıntılarının Sayısal Modellemesi
 • Kapalı Su Alanlarında Su Değişiminin Modellenmesi.
 • Dalgaların İlerlemesinin Sayısal Modellenmesi
 • Deniz Deşarjında Sayısal Modelleme
 • SICAK SU DEŞARJINDA UZAK ALAN KARIŞIMININ MODELLENMESİ
 • PETROL TABAKASI DAĞILIMININ SAYISAL MODELLENMESİ
 • Kıyısal Alanlarda Askı Maddesi Taşınımının Modellenmesi
 • Dalga İlerlemesinin Sayısal Model ile Çözümlenmesi
 • Antalya Deniz Deşarjı Bölgesi Çevrinti Düzeninin Belirlenmesi
 • Akyaka (Mugla) Kumsalı Kum Taşınımının Modellenmesi

Dersler

 • Hidromekanik (2015-2016 BAHAR)
 • Akışkanlar Mekaniği (2016-2017 GÜZ)
 • Kıyı Mühendisliğine Giriş (2016-2017 GÜZ)
 • Kıyısal Kirlenme (2016-2017 GÜZ)
 • Akışkanlar Dinamiğinde Sayısal Yöntemler (2016-2017 GÜZ)
 • İnşaat Mühendisliğinde Araş.ve Proj. (2016-2017 GÜZ)
 • Bitirme Ödevi (2016-2017 GÜZ)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2010). Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye Kıyıları10, 3 Cilt (1611)
 • (2008). TÜRKİYENİN KIYI VE DENİZ ALANLARI VII.ULUSAL KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, TÜRKİYE KIYILARI08, 2 CİLT (1048 SAYFA)
 • (2006). WSEAS Transactions on Mathematics, ISSUE 7 (VOL 5)

Atıf

 • (2010). COMPUTERS FLUIDS, Coupling of two- and three-dimensional hydrodynamic numerical models for simulating wind-induced currents in deep basins
 • (2010). COMPUTERS FLUIDS, Coupling of two- and three-dimensional hydrodynamic numerical models for simulating wind-induced currents in deep basins
 • (2008). OCEAN ENGINEERING, Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks
 • (2008). APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Estimation of the beach bar parameters using the genetic algorithms
 • (2008). CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, Prediction of the pH and the temperature-dependent swelling behavior of Ca2+-alginate hydrogels by artificial neural networks
 • (2008). MARINE STRUCTURES, Filling up gaps in wave data with genetic programming
 • (2008). OCEAN ENGINEERING, Adaptive estimation of wave parameters by Geno-Kalman filtering
 • (2007). APPLIED OCEAN RESEARCH, Real-time wave forecasts off the western Indian coast
 • (2007). ACTA OCEANOLOGICA SINICA, A time-dependent numerical model of the mild-slope equation
 • (2007). JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES, Flushing of the port of Ensenada using a SIBEO wave-driven seawater
 • (2007). OCEANS 2007 - EUROPE, Day ahead ocean swell forecasting with recursively regularized recurrent neural networks
 • (2007). HYDROLOGICAL PROCESSES, Three-dimensional hydrodynamic and salinity transport modelling of Danshuei River estuarine system and a acent coastal sea, Taiwan
 • (2007). APPLIED OCEAN RESEARCH, Genetic programming for retrieving missing information in wave records along the west coast of India
 • (2007). Proceedings of the 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, An efficient numerical model of hyperbolic mild-slope equation
 • (2007). ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, Correlation of wave data buoy networks
 • (2007). SCIENTIA MARINA, Baroclinic and wind-induced circulation in Tarragona harbour (northeastern Spain)
 • (2007). INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING, Jet-wall interaction in shallow waters
 • (2006). COASTAL ENGINEERING, A fuzzy-neural hybrid system of simulating typhoon waves
 • (2006). CHINA OCEAN ENGINEERING, A numerical study on wave-mud interaction
 • (2005). Coastal Engineering 2004,, Interpolation of time series of sea state variables using neural networks
 • (2005). CHINA OCEAN ENGINEERING, Analysis of wave nonlinear dispersion relations
 • (2003). CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, Control and dynamic analysis of a packed distillation column based on modeling approaches
 • (2003). MARINE POLLUTION BULLETIN, Marine litter prediction by artificial intelligence
 • (2002). Offshore and Polar Engineering Conference Proceedings, Some remarks on river mouth flow
 • (2001). International Offshore and Polar Engineering Conference Proceedings, Analysis of breakwater-induced environmental effects at Pescara (Adriatic sea, Italy) channel-harbor

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Balas L, Inan A (2010). Modelling of Marina Forced Flushing. WATER AND GEOSCIENCE, Vol 2(78-83).
 • Inan A, Balas L (2010). Numerical Modelling of Oil Spill. WATER AND GEOSCIENCE, Vol 1(62-67).
 • Inan A, Balas L, Cetin M (2009). Wind Driven Currents and Pollution Distributions around Sea Outfall in Antalya Bay. Mathematics and Computers in Science and Engineering, Vol2(25-30).
 • İnan Asu, BALAS LALE (2009). Numerical Modeling of Extended Mild Slope Equation with Mac Cormack Method. Mathematics and Computers in Science and Engineering, 1(195-200).
 • İnan Asu, BALAS LALE (2008). Numerical modeling of extended mild slope equation with finite volume method. COMPUTATIONAL METHODS AND APPLIED COMPUTING, 3(222-227).
 • BALAS LALE, Inan Asu (2007). A composite finite element-finite difference model applied to turbulence modelling. Computational Science, 4487(1-8).
 • İnan Asu, BALAS LALE (2007). A moving boundary wave run-up model. Computational Science, 4487(38-45).
 • BALAS L, Kucukosmanoglu A (2006). 3-D numerical modelling of transport processes in Bay of Fethiye, Turkey. JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, 3(1529-1532).
 • BALAS L, Kucukosmanoglu A (2006). 3-D numerical modelling of transport processes in Bay of Fethiye, Turkey. JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, 3(1529-1532).
 • BALAS LALE,İnan Asu, Yıldız İpek. (2006). Numerical Modelling of Coastal Currents. Lecture Notes in Computer Science, 3980(547-555).
 • BALAS LALE, Inan A (2005). Three dimensional modelling of turbulence. Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering, Vol. 4A-4B(48-51).
 • Yildiz I, Inan A, BALAS LALE (2005). Numerical modelling of wave induced circulation. Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering, Vol.4A-4B(602-605).
 • BALAS LALE, Inan A (2005). Three dimensional modelling of turbulence. Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering, Vol. 4A-4B(48-51).
 • BALAS LALE, Inan A (2005). Three dimensional modelling of turbulence. Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering, Vol. 4A-4B(48-51).
 • Balas, C.E., Koç L., BALAS LALE (2004). Predictions of Missing Wave Data by Recurrent Neuronets. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, ASCE,, Cilt 130,(256-265).
 • BALAS LALE (2004). Modelling of Interaction Between Surface Waves and Mud Layer. Lecture Notes in Computer Science,, Cilt 3037(618-621).
 • Balas C.E., BALAS LALE, Williams, A.T., (2004). Risk Assessment of Revetments by Monte Carlo Simulation. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Maritime Engineering, Cilt 157(61-70).
 • BALAS LALE, Erdal Özhan (2003). A Baroclinic Three Dimensional Numerical Model Applied to Coastal Lagoons. Lecture Notes in Computer Science, 2658(205-212).
 • Özhan Erdal, BALAS LALE (2003). Simulation of Water Exchange in Enclosed Water Bodies. Lecture Notes in Computer Science, Cilt 2658(195-204).
 • BALAS LALE, Erdal Özhan (2002). Three Dimensional Modelling of Stratified Coastal Waters. Estuarine, Coastal ve Shelf Science, 56(75-87).
 • Asu İnan, BALAS LALE (2002). Applications of a Numerical Model to Wave Propagation on Mild Slopes. China Ocean Engineering, 16(4)(569-576).
 • Can Elmar Balas, BALAS LALE (2002). Risk Assessment of Some Revetments in South West Wales, UK. ASCE Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 128(5)(216-223).
 • BALAS LALE, Inan Asu (2001). Numerical modeling of refraction and diffraction. COMPUTER MODELLING OF SEAS AND COASTAL REGIONS, Vol 6(185-194).
 • BALAS LALE (2001). Simulation of Pollutant Transport in Marmaris Bay. China Ocean Engineering, 15(565-578).
 • BALAS LALE, ÖZHAN ERDAL (2001). Applications of a 3-D Numerical Model to Circulations in Coastal Waters. Coastal Engineering Journal, 43(99-120).
 • BALAS LALE,Erdal Özhan (2000). An Implicit Three Dimensional Numerical Model to Simulate Transport Processes in Coastal Water Bodies. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 34(307-339).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Asu İnan, Lale Balas, Murat Çetin (2009). Wind driven currents and pollution distributions around sea outfall in Antalya Bay. Proceedings of the 2nd International Conference on Maritime and Naval Science and Engineering, MN 09, vol 1(25-30).
 • İnan. A., Balas, L., (2006). A nonlinear wave propagation model. WSEAS Transactions on Mathematics, Cilt 5(806-810).
 • BALAS LALE ve ÖZHAN Erdal (2002). Kıyı Lagünlerindeki Çevrintilerin Üç Boyutlu Matematiksel Modelle İncelenmesi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, Cilt 13, Sayı 3, sayfa: ., 13(2691- 2708).
 • BALAS Lale, Özhan Erdal (2000). ";Three dimensional Numerical Modelling of the Marmaris Bay";,. Offshore and Polar Engineering Society (ISOPE), Cilt 3(547-551).
 • Hapoğlu Hale, BALAS Lale (1999). Dynamic Simulation of Packed Distillation Columns Using Orthogonal Col on Finite Elements. International Journal on Modelling and Simulation, International Association of Science and Technology for Development (IASTED), Cilt 19-1(101-110).
 • HAPOĞLU Hale, BALAS Lale, WARDLE Antony P., (1995). The Generalized Minimum Variance (GMV) Control of Packed Distillation Columns. Turkish Journal of Engineering and Environmental Science, TÜBİTAK, Cilt 19 -5(391-398).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Woman of the Year (2007)
 • TÜBİTAK NATO-B1 Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Cardiff (Galler) Üniversitesi, İngiltere. (2000)
 • Uluslararası Teorik Fizik Merkezi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü, Jeofiziksel Akışkanlar Dinamiği Bursu (1996)
 • Dünya Laboratuvarı (ICSC), Akdeniz Araştırma Merkezi, Hidrodinamik Modelleme Bursu (1994). (1994)
 • Uluslararası Hidrolik Mühendisliği, Kıyı Haliç ve Liman Mühendisliği Araştırmaları, Delft Teknik Üniversitesi, Hollanda (1994-1995). (1994)
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı, 1992 Tez Ödülü (1992)
 • Uluslararası Yüksek Teknoloji ve Bilim Merkezi, Uluslararası Kıyı Alanları Yönetimi Bursu, Moncelice, İtalya (1992). (1992)

Proje

 • TÜBİTAK 1002 Projesi (114Y806): Tuzlu ve/veya Sıcak Su Deniz Deşarjları Yakın Alan Dağılımının Modellenmesi (2016) TÜBİTAK
 • Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No: 06/2005-46, Proje Adı: Fethiye Körfezi";nde Dalga İlerlemesinin ve Akıntı Düzeninin Belirlenmesi ve Modellemesi, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Lale Balas, Araştırmacılar: Doç.Dr. Can Balas, Araş.Gör.Asu İnan, 2005-2006. (2006) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje kodu: 06/2003-28: Üç Boyutlu Sayısal Model HYDROTAM-3 ün Fethiye Körfezine Uygulanması, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Lale Balas, Araştırmacılar: Doç.Dr. Can Balas, Araş.Gör. Asu İnan, 2003-2004. (2004) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • TÜBİTAK-İNTAG 835: Kıyı Yapılarının Ön Tasarımı için Güvenirlik Modeli Geliştirilmesi (Development of a Reliability Model for the Preliminary Design of Coastal Structures), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Doç. Dr. Can Elmar Balas, Prof. Dr. Ayşen Ergin, Doç. Dr. Lale Balas, Doç.Dr. Hale Hapoğlu, Eylül 2000-Eylül 2002 (2002) TÜBİTAK
 • Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje kodu: 06/2001-10: Göksu Lagünü Hidrodinamiği, Tuzluluk, Su Sıcaklığı Dağılımlarının ve Kirlenmesinin Üç Boyutlu Matematiksel Modellenmesi, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Lale Balas, Araştırmacılar: Doç.Dr. Can Balas, Araş.Gör. Asu İnan, 1 Mart 2001-28 Şubat 2002. (2002) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • TÜBITAK-MİSAG 85:Nonlineer ve Lineer Modelli Kendinden Ayarlamalı Kontrol Stratejilerinin Açık Hat Kararsız Sürekli Karıştırmalı Reaktöre Uygulanışı (Nonlinear and Linear Self Control Strategies of Open Loop Unsteady Reactors, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Doç. Dr. Hale Hapoglu, Dr. Lale Balas, Dr. Can Elmar Balas, 1 Temmuz 1996- 30 Haziran 1998. (1998) TÜBİTAK
 • TÜBİTAK-İNTAG 821: Kıyı Lagünlerinin Hidrodinamiğinin, Tuzluluk ve Su Sıcaklığı Dağılımlarının ve Kirlenmesinin Üç Boyutlu Matematiksel Modellenmesi (Three Dimensional Mathematical Modelling of Hydrodynamics, Salinity, Temperature and Pollution Distribution of Coastal Lagoons), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Prof. Dr. Erdal Özhan, Dr. Lale Balas, Dr. Can E. Balas, 1 Kasım 1996-30 Eylül 1997. (1997) TÜBİTAK
 • British Council Akademik Link Projesi: Three Dimensional Hydrodynamic Modelling of Coastal Water Bodies, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kıyı Mühendisliği Araştırma Merkezi ve Bradford Üniversitesi (İngiltere), Prof.Dr. Erdal Özhan, Prof.Dr. Roger Falconer, Lale Balas, Emma Harris, 1992-1993. (1993) British Council