Arş. Gör. Dr. Kürşat YILDIZ

Teknik Eğitim Fakültesi > Yapı Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Lif Katkılı Betonların Aşınma Direnci Üzerindeki Etkileri Karabük 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu
 • Asfalt Betonunda Rijitlik Modülünün Belirlenmesi İçin Bir Yaklaşım Karabük Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu
 • Uçucu Kül İçerisindeki CaO Ve MgO";in Çimento Genleşmesine ve Mekanik Özelliklerine Etkisi Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri genç Araştırmacılar Sempozyumu
 • Düşük Poroziteli Zeminlerde Mıcrocem 900H Çimento Enjeksiyonu Uygulaması International Earthouake Symposıum, Kocaeli
 • Suda Bekletme Sürelerinin Seramik Duvar Karolarının Yapışma Mukavemetine Etkisi Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri genç Araştırmacılar Sempozyumu

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • uluslararası sürdürülebilir yapılar sempozyumu Gazi Üniversitesi

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Kağir kaplama teknikleri (2009-2010)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2010). Scientific Research and Essays, The performance of silica fume admixtured concrete under the effect of ammonium sulfate (in Turkish). E-J. New World Sci. Acad Technol. Appl. Sci. 3(2): 1-9.
 • (2007). newwsa, FERROKROM CURUFUNUN KERPİCİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Atila Dorum (2011). pomza ve zeolitin yüksek dayanımlı betonlarda kullanılabilirliği. İMO Teknik Dergi, 1(5335).
 • Dorum A., Koçak Y., (2010). Pomza zeolit ve CEM I çimentosunun minerolojik moleküler elektroknetik ve termal uyumunun yüksek dayanımlı betona etkisinin araştırılması . J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, 4(867).
 • Özgan E., Yıldız K., (2009). Krom Mağnezit Tuğla Tozunun Portland Çimentosunun Priz Başlama ve Bitiş Sürelerine. Gazi Üniversitesi M.M. F. Dergisi, 24/2(257-264).
 • Ugur, O., L. (2009). The effect of mineral admixture type on the modulus of elasticity of high strength concrete. Scientific Research and Essay, 4(8)(791-798).
 • Ugur, L., O. (2009). Examinatıon of durablity of high performance concrete (hpc) that has been subjected to MgSO4 and NaCI corrosıon against freezing and thawing. Scientific Research and Essays, 4(9)(929-935).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Yıldız, K., (2009). Asfalt betonu binder tabakasınında bitüm yüzdesinin istatistiksel metotla belirlenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 13(25).
 • Yıldız, K., (2009). A research on the productıon of sılıca fume adobe. e-Journal of New World Sciences Academy, 23(29).
 • Yıldız, K., (2007). The performance of sılıca fume admıxtured concrete under the effect of ammonıum sulfate. e-Journal of New World Sciences Academy,, 3(3).
 • Gökdemir, A., Yıldız, K., (2007). Microcem 525 çimento enjeksiyonunun düşük poroziteli zeminlerin basınç dayanımına etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 135(145).
 • Yıldız, K., Gökdemir, A., (2007). The effect of ferrochrome waste and polypropılen fıber admıxture on the strength of adobe. e-Journal of New World Sciences Academy, 2(4).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Metin ARSLAN Gökhan DURMUŞ, Serkan SUBAŞ, Ömer CAN (2010). BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Tübav Bilim Dergisi, 3(215-223).
 • Yıldız, K., Özgan, E., (2009). Farklı Ortamlara Maruz Kalan Bazı Ahşap Esaslı Levhaların Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi. Teknik-Online Dergi, 8(29).
 • Yıldız, K., Gökdemir, A., (2008). Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 127(134).
 • Yıldız, K., Çavuş, M., (2008). Kapı Köşe Birleşimlerinde Çekme Dayanımı Ile Kereste Türü Arasındaki Ilişkinin Analizi. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 63(70).
 • Gökdemir, A., Yıldız, K., (2008). Farklı Katkılı Çimento Enjeksiyonunun Düsük Poroziteli Granule Zeminlerde Basınç Dayanımına Etkisi. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 23(27).
 • Özgan, E., Ulusu, H., Yıldız, K., (2004). Trafik Kaza Verilerinin Analizi Ve Kaza Tahmin Modeli. SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 160(168).
 • Özgan, E., Yıldız, K., (2003). Asfalt Betonunda Bitüm Yüzdesinin Stabiliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 229(246).
 • Gökdemir, A., Yıldız, K., (2001). Farklı pva tutkalı ile yapılan birleştirmelerde basınç altında çekme deneyi üzerine bir çalışma. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 51(61).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Yayın teşvik ödülü (2010)

Proje

 • Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin İncelenmesi (2008) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • KATKILI YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN KOROZİF ETKİLERE KARŞI DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ (2007) gazi üniversitesi
 • Beton Yol Kaplamalarında Alternatif Beton ve Yapım Yöntemi Araştırmaları (2004) gazi üniversitesi