Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN

Turizm Fakültesi > Turizm İşletmeciliği

•Kılıçlar, Arzu “Turizmin Bölgesel Ekonomik Etkileri ve Kemer Örneği”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Yüksek Lisans Tezi

•Ertürk, Müjdat “Otel İşletmelerinde Çalışanların Verimliliğini Artırmaya Yönelik Teşvik Araçları ve Bunların Bölümler Arası Farklılıkları (Ankara ve İzmir Otellerinde Bir Uygulama)”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

Yüksek Lisans Tezi

•Tokmak, Cüneyt “Turizm İşletmelerinde Maliyetlerin Etkileyen İç ve Dış Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi” , Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Yüksek Lisans Tezi

•Olcay, Atınç “Turizm İşletmelerinin Ahlâki ve Soysal Sorumluluklarında Personel Eğitiminin Önemi Üzerine Bir Alan Araştırması (Ankara Örneği)”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2002.

Yüksek Lisans Tezi

•Kara, Mikail “Turizmde Mevsimlik Talep Dalgalanmalarının Azaltılmasında Futbol Organizasyonlarının Yeri ve Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

•Sevim, Burhan “Turizm Arz Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Eğitim Kurumları ve Yerel Medyanın Rolü”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

•Seçilmiş, Cihan “Turistlerin Ziyaret Ettikleri Yörelerdeki Güvenlik Algılamaları ve Turizmde Güvenlik Eğitimi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

•Tayfun, Ahmet “Dış Kaynaklı Turizmin Turistik Merkezlerde Yaşayan Halkın Tüketim Davranışlarına Etkileri”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

Doktora Tezi

•Boylu, Yasin “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Amacına Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Doktora Tezi

•Kılıçlar, Arzu “Türkiye’nin Turizm Gelirlerindeki Sızıntılar ve Bu Sızıntıların Hesaplanmasına Yönelik Bir Yaklaşım”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Doktora Tezi

• Sarı, Hatice “Ortaöğretim Düzeyinde Mesleki Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Sürecine Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Yüksek Lisans Tezi

• Tokmak, Cüneyt “Sürdürülebilir Turizm Açısından Taşıma Kapasitesi Üzerine Bir Alan Araştırması”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Doktora Tezi (Devam Ediyor)