Prof. Dr. Kurtuluş Soyluk

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Hacıefendioğlu K., Soyluk K. ve Birinci, F. (2012). Comparison of Stochastic Responses of Asphaltic concrete and Asphaltic Lining Dams with Clay Core Dams to Stationary and Nonstationary Excitation . Advances in Structural Engineering, 15(1)(91-106).
 • Hacıefendioğlu K., Soyluk K. ve Birinci F. (2012). Numerical Investigation of Stochastic Response of an Elevated Water Tank to Random Underground Blast Loading . Stochastic Environmental Research and Risk Assessment , 26(4)(599-607).
 • Sicacik E.A. ve Soyluk K. (2012). Yer Hareketi Değişim Bileşenlerinin Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Zemin Koşullarına Bağlı Olarak Belirlenmesi . Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 27(4)(881-889).
 • Hacıefendioğlu K. ve Soyluk K. (2011). Nonlinear Response of Earthfill Dams to Spatially Varying ground Motion Including Site Response Effect . Advances in Structural Engineering , 14(2)(223-234).
 • Cengiz A., Soyluk K., Sicacik E.A. (2011). Kablolu Köprülerde Trafik Yüklerinin Neden Olduğu Dinamik Etkiler . Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 26(1)(243-252).
 • Bilici Y., Bayraktar A., Soyluk K., Hacıefendioğlu K., Ateş Ş. ve Adanur S. (2009). Stochastic Dynamic Response of Dam-Reservoir-Foundation Systems to Spatially Varying Earthquake Ground Motions . Soil Dynamics and Earthquake Engineering , 29(444-458).
 • Soyluk K. ve Yasin I. Y. (2009). Çerçeveli Binalarda Bodrum Kat İstinat Duvarlarının Burulma Düzensizliğine Etkisi . Teknik Dergi , 20(2)(4653-4673).
 • Ateş Ş., Soyluk K., Dumanoglu A. A. and Bayraktar A. (2009). Earthquake Response of Isolated Cable-Stayed Bridges Under Spatially Varying Ground Motions . Structural Engineering and Mechanics, An International Journal , 31(6)(639-662).
 • Soyluk K. and Dumanoglu A. A. (2004). Spatial Variability Effects of Ground Motions on Cable-Stayed Bridges . Soil Dynamics and Earthquake Engineering , 24(241-250).
 • Soyluk K., Dumanoglu A. A. and Tuna M. E. (2004). Random Vibration and Deterministic Analyses of Cable-Stayed Bridges to Asynchronous Ground Motion . Structural Engineering and Mechanics, An International Journal , 18(2)(231-246).
 • Soyluk K. (2004). Comparison of Random Vibration Methods for Multi-Support Seismic Exciation Analysis of Long-Span Bridges . Engineering Structures , 26(1573-1583).
 • Dumanoglu A. A. and Soyluk K. (2003). A Stochastic Analysis of Long Span Structures Subjected to Spatially Varying Ground Motions Including the Site-Response Effect . Engineering Structures , 25(1301-1310).
 • Soyluk K. and Dumanoğlu A. A. (2000). Comparison of Asynchronous and Stochastic Dynamic Responses of a Cable-Stayed Bridge. Engineering Structures, 22(435-445).
 • Soyluk K. ve Sıcacık E. A. (1960). Soil-Structure Interaction Analysis of Cable-Stayed Bridges for Spatially Varying Ground Motion Components . Soil Dynamics and Earthquake Engineering , 35(80-90).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Gökmen E. ve Soyluk, K., 2014. Asma Köprülerin ve Eğik Askılı Kablolu Köprülerin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi, Karayolu 3. Ulusal Kongresi Ankara
 • Soyluk, K., Kartal, H. and Adanur, S. , 2013. Comparison of Dynamic Behaviour of Long-Span Cable-Supported Bridges , Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics (VEESD 2013) Vienna, Austria
 • Kartal H. ve Soyluk K., 2013. Kablo Destekli Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Hatay
 • Kartal, H. and Soyluk, K., 2012. Dynamic Behaviour of Cable-Stayed Bridges Under Earthquake and Traffic Loads , 10th International Congress on Advances in Civil Engineering Ankara, Turkey
 • Kartal H. ve Soyluk K., 2012. Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışının Deprem ve Trafik Yükleri Açısından İncelenmesi, İnşaat Mühendisliği'nde 100. Yıl Teknik Kongresi İstanbul
 • Soyluk, K. and Sıcacık, E.A., 2011. Soil-Structure Interaction Analysis of Cable-Stayed Bridges for Multiple-Support Excitations , Proceedings of the 8th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2011 Leuven, Belgium
 • Sıcacık E.A. ve Soyluk, K., 2011. Homojen Olmayan Zemin Ortamına Mesnetli Uzun Açıklıklı Köprü Sistemlerinin Yapı-Zemin Etkileşimi Analizi, II. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu Eskişehir
 • Çelik A. ve Soyluk K., 2011. İki ve Üç Boyutlu Olarak Modellenen Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması, II. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu Eskişehir
 • Sıcacık E.A. ve Soyluk K., 2011. Deprem Hareketinin Değişim Bileşenlerine Bağlı Olarak Belirlenen Yer Hareketleri için Kablolu Köprülerin Yapı-Zemin Etkileşim Analizi , 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Ankara
 • Soyluk K., Diri T.G. and Sıcacık E.A., 2010. Time Dependent Nonlinear Analysis of Segmentally Erected Cable-Stayed Bridges , Ninth International Congress on Advances in Civil Engineering Trabzon, Turkey
 • Soyluk, K. and Sıcacık, E.A., 2010. Soil-Structure Interaction Analysis of Cable-Stayed Bridges for Delayed Excitations , Ninth International Congress on Advances in Civil Engineering Trabzon, Turkey

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliği (8)
 • Statik (3)
 • Dinamik (4)
 • Mukavemet I (4)