Prof. Dr. İbrahim Uslu

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Kimya Eğitimi

İş Deneyimi

 • Prof. Dr. İbrahim Uslu 1955 yılında Bodrum’da doğdu. Nazilli Öğretmen Lisesini (devlet parasız yatılı) birincilikle bitirdi. B.Sc, M.Sc., Ph.D. eğitimini  Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamladı. İki kez iftihar öğrencisi oldu. Ayni bölümde öğrenci asistan ve araştırma görevlisi olarak bir süre çalıştı.1985 yılında göreve başladığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) Mühendis, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği (RSGD) Daire Başkanı ve Merkez Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, "Oak Ridge National Laboratuarı"nda (ORNL) ve Macaristan'da Radyasyon Güvenliği alanında çalışan bir Enstitü olan “National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene” kuruluşunda  ziyaretçi bilim adamı olarak çalıştı ve ORNL bünyesinde  “Martin Marietta Energy Systems” şirketinde danışman (radyoaktif atık uzmanı) olarak görev aldı. TAEK Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla Eğitim Çevre Koruma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1999 yılında Nükleer Bilimler Doçenti unvanını aldı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesine Profesör olarak atandı. Sn. Uslu ayni zamanda yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ODTÜ’de Polimer Teknolojileri Enstitüsünde yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde de lisans dersleri vermiştir. 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Senatosuna Eğitim Fakültesi Senatörü olarak seçildi. Mart 2011 de Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitim ABD'da göreve başladı ve Ekim 2011 de Gazi Eğitim Fakültesi Yayın Kurulu Üyeliğine Fakülte Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçildi. Sn. Uslu Kanada Nükleer Cemiyeti Üyesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın “Radiation Safety Standard Committee” üyesi, OECD/Nükleer Enerji Ajansının “Committee of Radiation Protection and Public Health, CRPPH” üyesi, “Ulusal Kanser Danışma Kurulu” üyesi, ve Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü “Radyofarmasötik Komisyonu” üyesi olarak mesleği ile ilgili kuruluşlarda aktif görevler aldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın hazırladığı birçok kitaba katkıda bulundu ve konferanslarında davetli konuşmacı olarak görev aldı. Nanoteknoloji, nanobiyoteknoloji ve nükleer teknoloji konusunda bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanısıra kompozit malzemeler ve özellikle yakıt hücreleri ile termoelektrik malzemeler konusunda da bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Ayni zamanda kompozit malzemelerle ilgili TUBİTAK’a sunulan projelerin değerlendirildiği panellere, panelist olarak katılmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası çalıştay, panel, konferans ve kongrelerde bilim ve düzenleme kurulu üyesi ve davetli konuşmacı olarak aktif görevler almaktadır, örneğin ülkemizin nanobilim ve nanoteknoloji konusunda en önemli bilimsel etkinliği olan NanoTR  kongrelerinin sekizincisi olan NANOTR8 Kongresine bilim kurulu üyesi ve davetli konuşmacı olarak katkıda bulunmuştur. Sn. Uslu Nano Bilim, Nano Teknoloji ve Nano Tıp Derneğinin (NANO) (https://www.facebook.com/nanoturk) ve Defne Tanıtım Derneğinin (https://www.facebook.com/pages/Defne-Tan%C4%B1t%C4%B1m-Derne%C4%9Fi/1435144800046223) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

  İbrahim Uslu ile ilgili tüm bilgilere, kitaplara, bildirilere, makalelere ve sunumlara

  https://www.facebook.com/Prof.ibrahimuslu

  http://gazi.academia.edu/ibrahimUSLU

  https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Uslu3/

  http://tr.linkedin.com/pub/prof-dr-ibrahim-uslu/45/a00/2

  http://www.mendeley.com/profiles/ibrahim-uslu/

  http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=6739

  http://scholar.google.com.tr/citations?user=1RHseU0AAAAJ&hl=tr&oi=ao

  http://www.slideshare.net/iuslu

  http://www.turkcepedi.com/Prof._Dr._%C4%B0brahim_Uslu

  adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Doğum Yeri

 • Bodrum