Yrd. Doç. Dr. İzzettin TEMİZ

Mühendislik Fakültesi > Endüstri Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ahmet Aktas, Izzettin Temiz, 2014. Determining Mobile Communication Operators’ Efficiency by using DEA, 20th Conference of The International Federation of Operational Research Societies, IFORS 2014 Barcelona, 13th-18th July
 • Ahmet Aktas, Izzettin Temiz, 2014. Multi-objective optimization of a production distribution network with different transportation alternatives, Joint International Symposium on “The Social Impacts of Developments in Information, Manufacturing and Service Systems” CIE’44, 44th Internatıonal Conference on Computers & Industrial Engineering and IMSS’14, 9th International Sysmposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems Istanbul, TURKEY, 14-16 October 2014
 • Ahmet Aktaş, İzzettin Temiz, 2014. Taşıma Seçenekleri ve Malzeme Yönetimi Kısıtları Altında Bir Tamsayılı Üretim-Dağıtım Planlama Modeli, III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Trabzon
 • İzzettin Temiz, Ahmet Aktaş, 2014. Emniyet Stoğu Uygulamasını İçeren Çok Dönemli Tedarik Zinciri Planlaması İçin Bir Doğrusal Programlama Modeli, III.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Trabzon
 • Ahmet Aktas, Selcuk Cebi, Izzettin Temiz, 2013. Evaluation of Service Quality of Public Hospitals Using Multiple Criteria Decision Making, 26th European Conference on Operational Research Roma, İtalya
 • Ahmet Aktas, Izzettin Temiz, 2013. A New Mathematical Model for Integrated Supply Chain Management, 11th International Logistics & Supply Chain Congress Nevşehir, Türkiye
 • İzzettin Temiz, Anıl Hasdemir, 2012. Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı, YAEM 2012 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, Haziran, 2012 İstanbul, Türkiye
 • Ersin Öktem, İzzettin Temiz, 2012. Elektrikli Araçların ve Yakıt Etkinlik Politikalarının Petrol Fiyatlarına Etkisi, Türkiye 12. Enerji Kongresi, Kasım, 2012 Ankara, Türkiye
 • Erkan Köse, İzzettin Temiz, Serpil Erol, 2010. Deterministik Stok Modellerine Gri Sistem Yaklaşımı, YAEM 2010 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, Haziran, 2010. İstanbul, Türkiye
 • İzzettin TEMİZ, 2010. Çok Amaçlı Bulanık Akış Tipi Çizelgeleme Problemi İçin Yeni Bir Tavlama Benzetimi, ÜAS 2010, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Girne Amerikan Üniversitesi, Girne-KKTC
 • İzzettin TEMİZ, Vecihi YİĞİT, M. Emre KESKİN, Serpil EROL, 2009. Evolutionary Approaches to Multi-objective Fuzzy Flowshop Scheduling Problems, 1st International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS-09) TOBB University of Economics and Technology, Ankara
 • İzzettin TEMİZ, Elif ATASOY, Aslı SUCU, 2009. Toplam Ekipman Etkinliği, ÜAS 2009, 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
 • izzettin TEMİZ, 2008. Çok Kriterli Permütasyon Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Bir Tavlama Benzetimi Yaklaşımı, 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Çankaya Üniversitesi-Ankara
 • İzzettin TEMİZ, Serpil EROL, Ezgi KARAHASANOĞLU, 2006. Çok Amaçlı Seri İş Akışlı Bulanık Dal Sınır Algoritması, ÜAS 2006, VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul
 • İzzettin TEMİZ, Serpil EROL, 2004. n/m/F/t1Cmax+t2Tmax Problemi için Bulanık Genetic Algoritma, YA/EM 2004 - Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi Gaziantep Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi, Gaziantep-Adana
 • İzzettin TEMİZ, Serpil EROL, 2004. Akış Tipi Çizelegeleme için Çok Amaçlı Sezgisel Yaklaşım, ÜAS 2004, IV. UlusalÜretim Araştırmaları Sempozyumu Selçuk Üniversitesi, Konya
 • İzzettin TEMİZ, Serpil EROL, 2003. Çok Amaçlı Çizelgeleme Problemi için Bir Genetik Algoritma, ÜAS 2003, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul
 • İzzettin TEMİZ, Serpil EROL, 2001. Fuzzy Branch-and-Bound Algorithm For Flowshop Scheduling, IMS 2001: Visions for the Future, International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems Sakarya Üniversitesi, Sakarya
 • İzzettin TEMİZ, Serpil EROL, 2001. Bulanık Üretim Çizelgeleme ve Bir Uygulama, YA/EM 2001,Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi Gazi Üniversitesi, Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • ÜAS"2006, VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu İstanbul Kültür Üniversitesi
 • ÜAS"2007: VII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Gazi Üniversitesi, Ankara
 • ISDA2007, Seventh International Conference on Intelligent Systems Design and Applications Rio de Janeiro, Brazil

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Bölüm Başkan Yardımcılığı (2014)(19 - 01 - 2011 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Karbon salınımını dikkate alan çok aşamalı çok ürünlü üretim-dağıtım sistemi için hedef programlama modeli (2014)
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı (2013)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine Kalite Evi Yaklaşımı (2012)

Dersler

 • ENM 208 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ (2008-2009 Bahar, 2009-2010 Bahar)
 • ENM 517 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ VE TAHMİN TEKNİKLERİ (2009-2010 Bahar)
 • ENM 407 KALİTE PLANLAMA VE KONTROL (2008-2009 Güz, 2009-2010 Güz)
 • ENM 467 STOK YÖNETİMİ (2008-2009 Güz, 2009-2010 Güz)
 • ENM 460 ÜRETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (2008-2009 Bahar, 2009-2010 Bahar)

Yabancı Dil

 • 23 Mart 2008 / 75

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ahmet Aktas, Selcuk Cebi, Izzettin Temiz (2014). A new evaluation model for service quality of health care systems based on AHP and information axiom. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, DOI : 10.3233/IFS-141385,
 • KOSE, E., TEMIZ, I., and EROL, S., (2011). Grey System Approach for Economic Order Quantity Models under Uncertainty. Journal of Grey System, 1(71-82).
 • İzzettin TEMİZ, Serpil EROL (2004). Fuzzy branch-and-bound algorithm for flow shop scheduling. Journal of Intelligent Manufacturing, 4(449-454).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Gökhan BALTACIOĞLU, İzzettin TEMİZ, Serpil EROL (2011). FUZZY WAGNER WHITIN ALGORITHM AND AN APPLICATION OF CLASS I SUPPLIES. Gazi University Journal of Science, 24(1)(125-134).
 • AKINCILAR, A., TEMİZ, İ. and ŞAHİN, E. (2011). An application of exchange rate forecasting in Turkey. Gazi University Journal of Science, 24(4)(817-828).
 • TEMİZ, İ., ATASOY, E., SUCU, A., (2010). Toplam Ekipman Etkinliği ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(49-60).
 • İzzettin TEMİZ, Serpil EROL (2007). Bulanık Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Çok Amaçlı Genetik Algoritma. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 4(855-862).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İzzettin TEMİZ (2010). Çok Kriterli Permütasyon Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Bir Tavlama Benzetimi Yaklaşımı. Çankaya University Journal of Science and Engineering, 7(2)(141-153).
 • Erkan KÖSE, Serpil EROL, İzzettin TEMİZ (2010). EOQ MODELLERİ İÇİN GRİ SİSTEM YAKLAŞIMI. SİGMA MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 28(298-309).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Esnek İmalat Sistemlerinde Parça Seçimi ve Makina Yükleme Problemlerinin Çözümü İçin Geliştirilen Meta-Sezgisel Algoritmaların En İyi Parametre Setinin Belirlenmesi (2008) Gazi Üniversitesi
 • Trafik Kazalarını Önleme Açısından Farklı İletişim Araçlarından Sunulan Mesajların Sürücüler Üzerindeki Etkisi (2006) Gazi Üniversitesi
 • Esnek İmalat Sistemlerinin Planlaması için Sezgisel Algoritmalar (2004) Gazi Üniversitesi
 • Bilgisayarla Tümleşik İmalat Sisteminde Kullanılabilen Çok Amaçlı Bulanık Seri Akışlı Çizelgeleme için Genetik Algoritma (2003) Gazi Üniversitesi