Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR

Otomotiv Mühendisliği

Lisans

  • Haziran 1979 ……… G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi - Lisans

Yüksek Lisans

  • Eylül 1988 ……….. G.Ü.Fen Bil.Enst.Makina Eğt.Anabilim Dalı -Yüksek Lisans -

Doktora

  • Eylül 1996 G.Ü. Fen Bil. Enst. Makina Eğt. Anabilim Dalı- Doktora

İş Deneyimi

  • 1979-1985 Tokat Endüstri Meslek Lisesinde Motor Bölümü şefliği 1985-1986 Ankara Gazi Endüstri Meslek LisesindeAtelye şefliği 1986-1996 G.ÜTeknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Anabilim dalında Öğretim Gör. 1996-2006 G.Ü.Teknik Eğt.Fak.Otomotiv Anabilim Dalında Yardımcı Doçentlik 1996-2000 Makina Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı 2000-2003 Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2002 -2004 Atatürk Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2002-2004 Atatürk Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler Bölüm Başkanlığı 2006-…… G.Ü.Teknik Eğt.Fak.Otomotiv Anabilim Dalında Doçentlik 2006–Ağustos G.Ü.Teknik Eğt.Fak.Otomotiv Anabilim Dalı başkan Vek. 2009-7 Aralık Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2011-Nisan Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Doğum Yeri

  • 1958-Adana

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • 1-İçten yanmalı motorlar 2- Alternatif yakıtlar (Biyodizel, LPG) 3- Yakıt Pilleri 4- Kirletici emisyonlar ve Emisyon kontrol 5- İçten yanmalı motorlarda kullanılan aşırı doldurma sistemleri 6- Triboloji 7- Alternatif motorlar 8- Kurumsallaşma ve kalite yönetim sistemleri 9- İnsan Kaynakları Yönetimi