Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR

Otomotiv Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Calam, A., İçingür, Y.,Solmaz, H. (2017). A Comparison of Engine Performance and Emissions of Fusel Oil and Gasoline Mixtures at Different Ignition Timings. International Journal of Green Energy, Publisher: Taylor & Francis, , 2013.849256.
 • Arabacı. E., İçingür Y, (2015). Thermodynamic investigation of experimental performance parameters of a water injection with exhaust heat recovery six-stroke engine. Journal: Journal of the Energy Institute , (1-9).
 • Arabacı. E., İçingür Y, Solmaz H, Yılmaz E., (2015). Experimental investigation of the effects of water injection quantity and injection time on engine performance in a water in injection exhaust heat recovery six stroke spark ignition engine. Energy Conversion and Management,, 98(89–97).
 • Arabacı. E., İçingür Y, (2015). Thermodynamic investigation of experimental performance parameters of a water injection with exhaust heat recovery six-stroke engine. Journal of the Energy Institute , 2015(1-9).
 • Solmaz, H., Yamık, H.,İçingür,Y., Calam, A., (2014). Investigation Of The Effects Of Civil Aviation Fuel Jet A1 On Diesel Engine Performance And Emissions Characteristics, JP-8. Indian Journal of Engineering and Material Science, , 21(200-206).
 • Açıkkalpa, E., Yamık H., and Yakup İçingür, (2014). Performance of a compression ignition engine operated with sunflower ethyl ester under different engine loads. Journal of Energy in Southern Africa (SCI Expanded)., Volume 25, Number:2(pages:81-90).
 • Solmaz, H., İçingür, Y., Yamık, H., (2014). A Comparative Study On Engine Performance And Emissions Of Biodiesel And Jp-8 Aviation Fuel In A Direct Injection Diesel Engine,. Indian Journal of Engineering and Material Science, ,
 • Yamık, H., Solmaz, H., İçingür, Y. (2014). A Comparative Study On Engine Performance And Emissions Of Biodiesel And Jp-8 Aviation Fuel In A Direct Injection Diesel Engine. Indian Journal of Engineering and Material Science, , 21(438-444).
 • Calam, A., Solmaz, H.,”İçingür, Y., İ, (2013). Havacılık yakıtı JP-8 ve dizel karışımlarının tek silindirli bir dizel motorunda performans ve egzoz emisyonlarına etkisi. Gazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık dergisi (SCI), sayı 4(787-793,).
 • İçingür, Y., Calam, A., (2011). Fuzel yağı benzin karışımlarının buji ile ateşlemeli bir motorda prformans ve emisyonlara etkisi”, . . Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi dergisi (SCI), ,
 • İçingür, Y., Solmaz, H., (2011). Düşük hızlı bir rüzgar tünelinde değişik otomobil model aerodinamik direnç katsayılarının belirlenmesi Cilt 26, No 2, 455-460, 2011Ankara. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi dergisi , cilt 26, sayı 2(455-460).
 • Haşimoğlu, C., İçingür, Y., Özsert, Parlak, A (2008). "Part Load Performance Characteristics of a LHR Diesel Engine Fueled with Biodiesel". International Journal of Energy Research, ID: ER08(0791).
 • Sinem Çaynak a, Metin Gürü a,, Ahmet Biçer a, Ali Keskin b, Yakup _Içingür c (2008). Biodiesel production pomace oilimprovement of its requirements by synthesized manganese additive. Journal of Fuel, 88(534538).
 • İçingür, Y., Haşimoğlı, C., Özsert, İ., (2007). Turbo Şarjlı bir dizel motorunda yakıt olarak biyodizel kullanılmasının motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisi";,. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi dergisi, 23(208213).
 • Haşimoğlu, C., İçingür, Y., Özsert, İ., Salman, S.,"; (2007). .,"; Performance characteristic of a low heat rejection diesel engine operation with biodiesel";,. Renewable Energy, 33(17091715).
 • İçingür, Y., Dost, A., (2006). ";Buji ile ateşlemeli bir motorda değişik oranlarda propanbütan kullanımının motor performansı ve emisyonlara etkilerinin deneysel analizi"; , , Sayı 2, 2006, Ankara.. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi dergisi, 2(85).
 • İçingür, Y., Hasimoğlu, C., Salman, S. (2003). Effect of Comprex Supercharging on Diesel Emissions";. Energy conversionManagement,, 44(17451753).
 • İçingür, Y.,Altıparmak, D.,"; (2003). The analysis of effect of fuel injection pressurefuel cetane number on a DI Diesel engine emissions "; ,. Turkish Journal of EngineeringEnviromental Sciences 8211; Tübitak, 27(291297).
 • İçingür, Y.,Altıparmak, D.,"; (2002). The Effect of Cetane NumberFuel Injection Pressure on a DI Diesel Engine PerformanceEmissions";. Energy ConversionManagment, 443(389397).
 • İçingür, Y., Haşimoğlu, C., Öğüt, H., (2002). Dizel Motorlarında Egzoz Gaz Resirkilasyonun (EGR) Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Analizi";. Turkish Journal of EngineeringEnviromental Sciences 8211; Tübitak ,, 26(127135).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Solmaz, H., İçingür, Y. (2015). Drag Coefficient Determination of a Bus Model Using Reynolds Number Independence. Academic paper, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, Vol. 4, Issue 3( pp. 146 – 151).
 • İçingür, Y., Arabacı, E. (2012). Altı zamanlı buji ile ateşlemeli bir motorun performans ve idealleştirilmiş hava-yakıt çevrimi analizi. G.Ü.Teknoloji Fakültesi, Politeknik Dergisi,, cilt :16, sayı:1
 • İçingür, Y., Kireç, L. (2011). Bir polimer elektrolit memran yakıt pilinde kullanılmak üzere gaz akış plakaları tasarımı ve yakıt pilinde denenmesi. G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, , Vol:14, No:1, (31-37).
 • Solmaz, H., İçingür, Y (2010). Karayolu taşıtları için kaldırma katsayısının önemi ve belirlenmesi. G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, cilt 13,(sayı:3).
 • İçingür, Y.,Eray, E., (2010). ";Turbo Döngüsel Motor Türbin Palet Mekanizmasında Kullanılacak Malzemenin, kompozit ve seramik malzemelerle seçilmesi";,. G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, Sayı:1(274-279).
 • Haşimoğlu, C., İçingür, Y., Özsert, İ., (2009). ";Düşük Isı kayıplı bir dizel motorunun tam yük egzoz emisyon karakteristikleri";,. Makine Teknolojileri Elektronik dergisi,Sakarya Üniversitesi,, Cilt 6,(11-18).
 • İçingür, Y.,Yamık, H. (2008). ";Metil ve etil esterin dizel yakıtı olarak kullanılma imkanlarının deneysel olarak araştırılması";, , Cilt 6, Sayı 2, 2003, Ankara.. G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, 62(241248).
 • İçingür, Y., Yamık, H. (2008). Dizel motorlarında etil esterin alternatif yakıt olarak kullanımı. Gazi University Journal of the Institue of ScienceTechnology, 183(345352).
 • Yamık. H, İçingür, Y., Ö.S. (2008). Bir dizel motorunda bitkisel yağ esterlerinin yakıt olarak kullanılmasının performans ve emisyonlara etkisi. Z.K.E.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, 113(201209).
 • İçingür, Y., Toroğlu, (2007). Üç boyutlu bir animasyon sistemi tasarımı. G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi,, 1010(247252).
 • İçingür, Y., Seymen, Ö.S. (2007). Dört silindirli dört zamanlı bir benzin motorunda modifikasyon parametrelerinin incelenmesi. Z.K.E.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, 104(283294).
 • İçingür, Y., ";Koçak (2006). Fındık Yağı Metil Esterinin Dizel yakıtı Alternatifi Olarak Performans Parametrelerinin İncelenmesi. G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, 92(398405).
 • İçingür, Y., Yamık, H. (2006). Bir dizel motorunda ayçiçeği yağı metil esterinin dizel yakıtı olarak kullanılması. Makine İhtisas Dergisi, 35(5054).
 • İçingür, Y., Aksoy, N. (2006). Alternatif İçten Yanmalı Bir Eliptik Motor Tasarımı ve Prototipi üzerinde Çalışabilirliğinin İncelenmesi";, , Temmuz 2006, Sayı 36, İstanbul. Makine İhtisas Dergisi, 36(3236).
 • Aksoy, N., İçingür, Y.,"; (2005). Alternatif bir eliptik içten yanmalı motorun tasarımı ve prototipinin üretimi. Gazi University Journal of the Institue of ScienceTechnology, 182(386393).
 • İçingür, Y.,Eray, E., (2003). Değişik yakıt harmanlarının dizel motorlarında yakıt olarak kullanılabilme olanaklarının deneysel olarak incelenmesi. Gazi University Journal of the Institue of scienceTechnology, 163(589599).
 • Altıparmak, D.,İçingür, Y. (2001). Influences of Cetane Number on Exhaust Emissions in a DI Diesel Engine. Joournal of the Institue of scienceTechnology, Gazi Univ., 143(275281).
 • İçingür, Y. (2001). Türkiye";de Otomotiv Endüstrisinin Sektörel Analizi,. Konya Selçuk Üniversitesi İnternet Online Dergisi, 3(4).
 • İçingür, Y., Yamık, H. (2000). Gelgit (Tidal) Enerjisi ile Güç Üretimi. G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, 3(241249).
 • İçingür, Y., Haşimoğlu, C. (2000). ";Dizel motorlarıda NOx kontrol yöntemleri";,. Konya Selçuk Üniversitesi İnternet Online Dergisi, 2(3).
 • İçingür, Y., Çınar, C. (1999). Türkiyede Teknik Öğretmen Yetiştirme Sistemi Problemler ve Çözüm Yolları";, Teknoloji Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Mayıs 1999. Z.K.E.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi,, 3(125132).
 • İçingür,Y.,Haksever, R. (1999). İçten yanmalı motorlarda LPG kullanımı";, Sayı 2, Cilt 1, 1999 Ankara.. G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi,, 2(1829).
 • İçingür,Y.,Batmaz,İ. (1998). Benzin motorlu taşıtlarda LPG kullanımıPerformans ve emisyon analizleri. Z.K.Ü.Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, 1(4549).
 • İçingür,Y., Balcı,M. (1996). ComprexBasınç Dalga Etkili Kompresör ile aşırı doldurma ",, Cilt 2, Sayı 2, Nisan 1996, Ankara. Endüstriyel Teknoloji Dergisi, ISSN 13008382, 2(2228).
 • İçingür,Y.,Şimşek,M. (1995). Aşırı doldurmada Comprex uygulaması. Teknik Gelişim DergisiISSN13004670,, 11(3639).
 • İçingür,Y.,Erdiller,B. (1993). Motorlarda yağ karakteristiklerini geliştiren katıklar. G.Ü.Tek.Eğt.Fak. Dergisi, 4(2329).
 • İçingür, Y., Çelikten,İ.,Yücesu,S (1992). İçten yanmalı motorların neden olduğu kirlenme ve emisyon kontrolündeki gelişmeler. G.Ü.Tek.Eğt.Fak. Dergisi, 34(92101).
 • İçingür, Y., Çetinkaya,S., (1990). Hava kirliliği ve motorlarda emisyon kontrolü. standart dergisi, 344(45).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • A. Calam1, Y. İçingür, H. Solmaz , 2018. RON20 VE RON60 yakıtı kullanımında hava fazlalık katsayısının HCCI motor üzerindeki etkileri, 9th International Automotive Technologies Congress OTEKON BURSA.
 • A. Calam, Y. İçingür, H. Solmaz, 2018. RON40 yakıtı kullanımında sıkıştırma oranının HCCI yanma ve performansa etkileri, 9th International Automotive Technologies Congress OTEKON BURSA.
 • Alper. Calam, Yakup İçingür, 2018. HCCI Bir Motorda Oktan Sayısının Yanma Karakteristiklerine etkisi”, INCOS2018 “14th International Combustion Sysmposium Karabük Üniversitesi
 • A. Calam1, H. Solmaz, Y. İçingür, 2017. Emme havası Sıcaklığının Bir HCCI Motorunun Yanması ve Performansına Etkileri, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17) Elazığ Fırat Üniversitesi
 • Topbaş, İsa Serdar., İçingür, Yakup, 2016. Yakıt depolarında kullanılacak jet pompasının akış analizi, , 1st International Mediterranean Sicience and Engineering Congress Çukurova Üniversitesi
 • İçingur, Y,. Dinler, A.F., 2015. Trafik güvenliği açısından hurda araç program önerisi, 6. Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi, Ankara Ticaret odası (ATO) kongre merkezi,
 • İçingür, Yakup., Dinler, A.Feyza, 2015. Eski araçların hurdaya ayrılmasına ilişkin istatistiksel model çalışması, Sürdürülebilir ulaşım için yol ve trafik güvenliği kongresi Green Park Otel
 • İçingür, Y., Demirkul, M.,, 2015. Buji ile ateşlemeli bir motorda benzin, etonol ve fuzel yağı karışımlarının motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkilerinin incelenmesi, 13. Uluslararası yanma sempozyumu, Bursa Teknik Üniversites
 • Arabacı, E., Kılıç, B., İçingür, Y., 2015. Su enjeksiyonu ile egzoz ısısı geri kazanımlı altı zamanlı bir motor için su enjeksiyon parametrelerinin yapay sinir ağı (YSA) ile modellenmesi, 13. Uluslararası Yanma sempozyumu, Bursa Teknik Üniversitesi
 • Döner, N., İçingür, Y.,”, 2013. Experimental investigation of fuel cells in different constraction, ICAE 2013 Prestoria, South Africa.
 • İçingür, Y., Arabacı, E, 2013. Su Enjeksiyonu ile Egzoz Isısı Geri Kazanımlı Altı Zamanlı Motorlarda Su Enjeksiyon Miktarını Etkileyen Parametrelerinin Teorik Analizi, 7. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • İçingür, Y., Arabacı, E, 2013. Dört Zamanlı Bir Motorun Altı Zamanlı Bir Motora Dönüşümünde Kam Mili Değişikliği , Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Görgülü, İ., Akmandor, İ.S.,İçingür, Y.,Başlamışlı, U., Camcıoğlu, S, Küçük gaz türbinli motorlarda fakir yanma benzeşimi, III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • Sarıtaş, İ., Ciniviz, M., Haşimoğlu, C., İçingür, Y., Fuzzy Expert System Design for EGREngine Performance, 3.rd International Advanced Technologies Symposium Gazi University, Ankara
 • Okur, M., İçingür, Y., Akmandor, İ.S., ";Turbo Döngüsel bir Motorda farklı Buji Konumlarının performansa Etkisi";,, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük University
 • İçingür, Y., Yamık, H., Dizel yakıtı-JP 4 karışımlarının bir dizel motorunda kullanımının performans ve emisyonlara etkisi";, 2010., 11th International Combustion Symposium, University of Sarajova, Bosnia,
 • İçingür, Y., Kireç, L., ";Polimer elektrolit membran bir yakıt pili tasarımı ve prototipinin parametrik olarak incelenmesi";,, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük University,
 • İçingür, Y., Eray, E.,, Turbo Döngüsel motor Türbin Palet Mekanizmasında kullanılacakmalzemenin, Kompozit ve Seramik Malzemelerle seçilmesi";, SAVTEK 2010 Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Ankara
 • İçingür, Y., Arabacı, E., Okur, M.,";, Bir Turbo Döngüsel (Pars) Motor için Türbin veriminin Türbin-Kompresör eşleleşmesindeki etkisi, , 24-27 June 2010, 11th International Combustion Symposium University of Sarajova, Bosnia,
 • Salman ,S., Altıparmak ,D.,İçingür, Y.,, "Effect of important engine performance parameters to the combustionexhaust emissions in a spark ignition engine";, I. Automotive Technology Congress with International Participation Çukurova UniversityAdana
 • İçingür, Y., Yamık, H.,, Control Systems in Diesel Engines";, ,, 3.rd International Advanced Technologies Symposium Gazi University, Ankara
 • Aksoy, N., İçingür, Y.,, Alternative İnternal Combustion Engines, 3.rd International Advanced Technologies Symposium Gazi University, Ankara.
 • İçingür, Y., Kireç, L., Ülgen, C.,, Taşıtlar için alternatif enerji sistemi olan polimer elektrolit memranlı yakıt pili üretimi ve çalışma parametrelerinin analizi";,, 10 th International Combustion Symposium, Sakarya University CultureCongre Center,
 • İçingür, Y., Kireç, L., Ülgen, C.,, Taşıtlar için alternatif enerji sistemi olan polimer elektrolit memranlı yakıt pili üretimi ve çalışma parametrelerinin analizi";,, 10 th International Combustion Symposium, Sakarya University CultureCongre Center,
 • İçingür, Y.,, Hava kirliliği ve motorlarda emisyon kontrolü, I. Ulusal yanma ve hava kirliliği Sempozyumu, G.Ü.Müh.Mim. Fak., Ankara
 • İçingür, Y., Salman ,S.,, İçten yanmalı motorlarda yanma hizının motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisi, II. Yanma ve hava kirliliği sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • İçingür, Y., Koçak, M.S.,, Fındık yağı metil esteri kullanılan bir dizel motorunda enjeksiyon avansı değişiminin performans ve emisyon parametrelerine etkisinin incelemnmesi, GAP V. Mühendislik Kongresi Şanlıurfa. Harran Üniversitesi
 • İçingür, Y., Yamık, H.,, Bir dizel motorunda ayçiçeği yağı metil esterinin dizel yakıtı olarak kullanılması ve performans haritasının çıkarılması, 2. Ege Enerji Sempozyumu, Muğla Üniversitesi
 • İçingür, Y.,, Eğitimde bilgisayar teknolojilerinin kullanılması, 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik EğitimTeknolojileri Kongresi Marmara Üniversitesi, İstanbulTürkiye.
 • İçingür, Y., Yamık, H.,, The using sunflower oil methyl ester as diesel fuel, producing performance mapexaming noise level in a diesel engine.,, World Renewable Energy Congress IXExhibition, Florence, İtaly.
 • Haşimoğlu, C., Ciniviz, M.., İçingür, Y., Salman, S., Parlak, A.,, Düşük ısı kayıplı bir dizel motorunda biodizel kullanımının performans ve emisyon parametrelerine etkisi";,, 8.rd International Combustion Symposium Gazi University, Ankara
 • İçingür, Y., Eray, E.,, The effect of varıos petroleum based fuel blendstheir properties on diesel engine performancesmoke emission, 8.rd International Combustion Symposium Gazi University, Ankara
 • Batmaz, İ., Yıldırım, H. M., İçingür, Y.,, Benzin motorlarında Hidrojen Kullanımı, 8.rd International Combustion Symposium Gazi University, Ankara
 • Perktaş, S., İçingür, Y.,, Stresin Trafik Kazalarının Meydana Gelmesindeki Etkileri";, TrafficRoad Safety International Congress Gazi Üniversitesi, AnkaraTurkey
 • İçingür, Y., Ünal, S., JP4 ve JP8 Havacılık tipi yakıtlarla metil ester harmanlarının dizel motorlarda kullanımı";,, 9.rd International Combustion Symposium, . Kırıkkale University, Kırıkkale
 • İçingür, Y.,Eray, E., The Effect of head transfer coefficient on Thermal Barrier Coating";";,, 10 th International Combustion Symposium, Sakarya University CultureCongre Center,
 • İçingür, Y.,Salman ,S.,, İçten yanmalı motorlardan kaynaklanan emisyonlar ve kontrol yöntemleri",, II. Yanma ve hava kirliliği sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • İçingür, Y.,Salman,S.,Çelikten,İ.,Koca,A.,, Dizel motorlarında servis koşullarından kaynaklanan emisyonların deneysel olarak incelenmesi, III. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Sempozyumu, ODTÜ , Ankara.
 • İçingür, Y., Balcı, M., Çelikten,İ.,, "Dizel motorlarında işletme parametrelerinin motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin deneysel olarak incelenmesi",, I.Ulusal Ulaşım Sempozyumu, İ.T.Ü. Ayazağa , İstanbul
 • Batmaz, İ.,İçingür, Y.,Yücesu, S.,, Benzin motorlu araçlarda bakım ve onarım işlemlerinin yakıt ekonomisi ve egzoz emisyonlarına etkisinin deneysel olarak incelenmesi, I.Ulusal Ulaşım Sempozyumu, İ.T.Ü. Ayazağa , İstanbul.
 • Batmaz, İ.,Salman, S.,İçingür, Y.,, ";Taşıt performans testlerinin analizi için bilgisayar yardımı ile veri toplama sisteminin tasarımı ve uygulanması, 4. Yanma ve Hava kirliliği sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 • Aksoy, N., İçingür, Y.,, Alternatif bir eliptik motor tasarımı ve çalışabilirliğinin analizi, OTEKON";04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi Uludağ Üniversitesi, Bursa
 • Batmaz,İ.,İçingür, Y., Koca,A.,", Benzin motorlu araçlarda servis işlemlerinden kaynaklanan emisyonların deneysel analizi, ODTÜ, Ankara. III. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Sempozyumu
 • Balcı,M.,Çelikten,İ.,İçingür,Y.,", Ankaranın pilot bir bölgesindeki emisyon yükünün tahmini için bir model, I.Ulusal Ulaşım Sempozyumu, İ.T.Ü. Ayazağa , İstanbul.
 • İçingür, Y., Batmaz, İ.,, Enerji üretiminde Biokütle kullanımının çevresel ve ekonomik boyutunun analizi, 7.rd International Combustion Symposium Gazi UniversityAnkara
 • İçingür,Y.,Balcı,M.,", The designexperimental performance analysis of a pressure wave machine aimed for supercharging of diesel engines, Ist Automotive Technology Congress with International Participation Çukurova University,
 • Batmaz, i., İçingür, Y.,, Experimental anaysis of the effect of using hydrogen as fuel on engine performanceexhaust emissions in diesel engines, 2. Ege Enerji Sempozyumu, Muğla Üniversitesi
 • İçingür, Y., Yamık, H.,, Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak yağ esterlerinin kullanımı, 7.rd International Combustion Symposium Gazi University, Ankara
 • İçingür, Y., Batmaz, İ., Murcak, A., Hidrojenin içten yanmalı motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılma olanaklarının incelenmesi, 7.rd International Combustion Symposium Gazi University, Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve isdihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi Çalıştayı Adana Büyükşehir Belediyesi(2017)
 • 1.Lastik ve Can Güvenliği Panel ve Çalıştayı Antalya Rixos Oteli(2011)
 • MEGEPAvrupa Birliği Projesi, ";İstihdam edilebilme becerilerinin geliştirilmesi Ankara Mesleki Eğitim Merkezi,
 • ";Genç Girişimci Geliştirme Proğramı Teknik Eğitim Fakültesi,
 • İsdihdam sorunları ve isdihdam becerilerinin geliştirilmesi";, Başkent Üniversitesi

Seminer

 • Dizel motor işletmesinde yağlar ve yağlama sistemleri", Devlet Demiryolları Eğitim şubesi seminerleri TCDD seminer salonu, Ankara
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Milli Koordinasyon Komitesi Üyeliği, 2003, Ankara
 • İçten yanmalı motorlarda yağlama ve yağlama sistemleri",Petrol ofisi madeni yağ şubesi eğitim seminerleri G.Ü.Tek.Eğt.Fak., Ankara
 • Dizel motorları ve yağlama sistemleri G.Ü.Tek.Eğt.Fak., Ankara.
 • Kariyer Sohbetleri G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi Konferans Salonu
 • Gürültülü ortamlarda İş ve İşçi sağlığı"; Erzican Şeker Fabrikaları
 • İstihdam edilebilme becerilerinin geliştirilmesi eğitimi projesi";, Eğitimcilerin Eğitimi seminerleri Ankara Mesleki Eğitim Merkezi, Ankara.
 • Ulaştırma Bakanlığı 9. Ulaştırma Şurası , ";Kent İçi Ulaşımı ve Çevre Sorunları"; , Çalışma grubu raportörü,,810 Haziran 1998, Ankara
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı";, Eskişehir Şeker Fabrikaları
 • Dizel motorları ve yağlama sistemleri";, Petrolofisi Madeni Yağ Şubesi eğitim seminerleri, G.Ü.Tek.Eğt.Fak., Ankara.
 • İsdihdam sorunları ve isdihdam becerilerinin geliştirilmesi";, Başkent Üniversitesi
 • DPT 8. Beş yıllık plan hazırlık çalışmalarında ";Ulaştırma İhtisas Komisyonu "; üyeliği Ankara
 • Ankara Valiliği Çevre Vakfı Çalışmalarında Komisyon Üyeliği Ankara Valiliği Çevre Vakfı
 • 7.Uluslararası Yanma Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyeliği ve Bilim Kurulu üyeliği, G.Ü. T.E.F, Ankara
 • Makine İhtisas Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, İSTANBUL
 • MEB 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Komisyon Üyesi, 1999 Ankara
 • Leonardo Da Vinci A tipi Mobility projeleri ve Gençlik Projeleri Eğitimi"; seminerleri, Adana Ticaret odası salonu ve TEKEV Adana Şubesi salonu, Adana.
 • .,";Dizel Motorlar ve yakıt enjeksiyon sistemleri eğitimi";, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Anabilim dalı,
 • 8.Uluslararası Yanma Sempozyumu Düzenleme kurulu üyeliği ve Bilim Kurulu üyeliği, G.Ü. T.E.F, Ankara
 • 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu Bilim Kurulu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kırıkkale
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Proje çalışmalarında komisyon üyeleği Ankara Emniyet Müd.Trafik Daire Başkanlığı
 • Dizel Motorlar ve yakıt enjeksiyon sistemleri eğitimi";, TSE Teknik Elemanları, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Anabilim dalı,

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 11th International Combustion Sempoizyum, Üniversity of Sarajova, Bosnia,
 • 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu Bilim Kurulu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
 • 7.Uluslararası Yanma Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyeliği ve Bilim Kurulu üyeliği, G.Ü. T.E.F,
 • . 8.Uluslararası Yanma Sempozyumu Düzenleme kurulu üyeliği ve Bilim Kurulu üyeliği, G.Ü. T.E.F,

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Genç Girişimci Geliştirme Proğramı";, TEKMER Teknoloji Geliştirme
 • Teknik Bilimler Bölüm Başkanlığı
 • Makine Bölüm Başkan yardımcılığı

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli (HCCI) bir motorda sıkıştırma oranının yanma ve performansa etkilerinin incelenmesi (2018)
 • Kamu araçlarının teknik ve ekonomik ömürlerinin saptanmasına yönelik modelleme (2018)
 • Traktörler için yakıt deposu tasarımı (2016)
 • Buji ile ateşlemeli motorlarda benzin etonol ve fuzel yağı kullanarak hazırlanan karışımların motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkilerinin incelenmesi (2015)
 • Dört zamanlı Buji ile ateşlemeli bir motorun egzoz ısısı geri kazanımı ile altı zamanlı bir motora dönüştürülmesi (2014)
 • Verticut (Kök havalandırma) makinesi tasarımı ve imalatı”, (2011)
 • PEM yakıt pili prototipinin hazırlanarak çalışma parametrelerinin performans etkilerinin deneysel olarak araştırılması” (2011)
 • Taşıtlar için alternatif enerji sistemi olan polimer elektrolit membran yakıt pili yapımı, parametrik olarak incelenmesi
 • Düşük hızlı bir rüzgar türbininde değişik otomobil modellerinin aerodinamik direnç katsayılarının belirlenmesi
 • Fuzel yağının buji ile ateşlemeli motorlarda yakıt katkı maddesi olarak kullanılmasının motor performansı ve emisyonlara etkisinin deneysel olarak incelenmesi
 • ";İskendurun Endüstri Meslek Lisesi Tesviye bölümü mezunları izleme araştırması";,
 • ";Düşük ısı kayıplı bir dizel motorunda alternatif yakıt olarak metil esterlerin kullanılması";,
 • Dört silindirli dört zamanlı bir benzin motorunda modifikasyon parametrelerinin incelenmesi";
 • 3. ";Kompakt Isı Ejanjörü Tasarımı ve Isı Transfer Katsayısının Deneysel Olarak İncelenmesi";,
 • Bir Dizel Motorunda Çeşitli Yakıt harmanlarının emisyon ve performansa etkisinin deneysel olarak araştırılması";
 • ";Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak yağ esterlerinin kullanılma imkanlarının araştırılması";
 • ";Üç boyutlu bir animasyon sistemi tasarımı ve otomotiv eğitimine uygulanması";
 • Eliptik motor motor tasarımı ve prototipinin imalatı
 • ";Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Benzinli Motorlarda KullanımıPerformans ve Emisyonlara Etkisinin Deneysel Analizi";
 • Buji ile ateşlemeli bir motorda yakıt olarak propan ve farklı oranlarda propanbütan kullanımının motor performansı ve emisyonlara etkilerinin deneysel analizi";
 • ";JP4 ve JP8 havacılık tipi yakıtlarla metil ester harmanlarının dizel motorlarda kullanılma imkanlarınındeneysel analizi";
 • ";Türkiye";de Otomotiv Endüstrisinin Sektörel Analizi
 • ";Dizel Motorlarında Egzoz Gazları Resirkilasyonunun (EGR) Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi";
 • ";Kazalara etki eden insan davranışlarının ve psikolojisinin incelenmesi";
 • Hava aracı kazalarına neden olan faktörlerin incelenmesi ve alınacak tedbirler";
 • Fındık yağı metil esterinin dizel motorlarında alternatif yakıt olarak kullanımının deneysel olarak araştırılması";
 • Dizel Motorlarında Değişken Geometrili Turbokompresör Kullanımının Motor karakteristiklerine Etkisinin Deneysel olarak İncelenmesi";
 • Jandarma Genel Komutanlığında meydana gelen silah kazalarının önlenmesi için emniyet ve kaza ve önleme sistemi yaklaşımı
 • ";Yeni tasarım Döngüsel Turbo Motorun Kompozit malzemelerle Türbin Performansının artırılması
 • Uçuş güvenliğinin sağlanmasında insan faktörünün incelenmesi ve alınacak tedbirler

Dersler

 • Taşıt Emisyonları ve Kontrol Teknikleri (19971998)
 • Şasi Kaporta ve Boya İşlemleri (19961997)
 • Makina ve Motor teknolojisi (19981999)
 • Dizel motorlar ve yakıt enjeksiyon sistemleri (2009-2010)
 • Termodinamik (19971998)
 • Aşırı Doldurmalı Motorlar (2009-2010)
 • Doğal Enerji Kaynakları (2009-2010)
 • Teknik İletişim (2009-2010)
 • ACAD1 (2009-2010)
 • ACAD 2 (2009-2010)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Dr.Gülnaz Gültekin, Dr. Demet Somuncuoğlu Özerbaş. (2006). İstihdam Becerileri. Teknik İletişim dersinin 6 modülü olan İletişim becerileri,Düşünme,Girişimcilik, Sayıları Kullanma, Problem çözme, İş arama becerilerini kapsamaktadır Türkiye. Aşık Matbaası.

Editörlük

 • (2012). “Üçüncü Uluslar arası Kör ve az görenlerin eğitimi, rehabilitasyon sorunları ve çözüm önerileri sempozyumu kitabı”, , 3
 • (2011). Uluslararası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki-Teknik Eğitimi ve Rehabilitasyonu, isdihdamı, sosyal yaşama uyumu sempozyumu ,
 • (2010). Uluslararası kör ve az görenlerin mesleki-teknik eğitimi ve mesleki rehabilitasyonu sempozyumu, (219)

Atıf

 • (2011). ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Characterization and effect of using cotton methyl ester as fuel in a LHR diesel engine
 • (2011). APPLIED ENERGY, Performance characteristics of a glowplug assisted low heat rejection diesel engine using ethanol
 • (2011). RENEWABLE SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Inedible vegetable oils and their derivatives for alternative diesel fuels in CI engines: A review
 • (2011). INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, The effect of opium poppy oil diesel fuel mixture on engine performance and emissions
 • (2010). ENERGY, Investigation on performance of a compression-ignition engine with pressure-wave supercharger
 • (2010). SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, The effects of intercooling on performance of a turbocharged diesel engines specific fuel consumption with neural network
 • (2010). FUEL, Multi response optimization of NOx emission of a stationary diesel engine
 • (2010). TRANSACTIONS OF THE CANADIAN SOCIETY FOR MECHANICAL ENGINEERING, PERFORMANCE AND ENERGY BALANCE OF A LOW HEAT REJECTION DIESEL ENGINE OPERATED WITH DIESEL FUEL AND ETHANOL BLEND
 • (2010). ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, Potential emissions reduction in road transport sector using biofuel in developing countries
 • (2010). FUEL, Biodiesel production Croton megalocarpus oil and its process optimization
 • (2010). WASTE MANAGEMENT RESEARCH, Energy production, nutrient recovery and greenhouse gas emission potentials integrated pig manure management systems
 • (2010). ENERGY, Effect of temperature on tribological properties of palm biodiesel
 • (2010). FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, Corrosion characteristics of copper and leaded bronze in palm biodiesel
 • (2009). ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Study of exhaust emissions of direct injection diesel engine operating on ethanol, petrol and rapeseed oil blends
 • (2009). APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE, QUANTITATIVE EVALUATION OF AN ON-HIGHWAY TRUCKING FLEET TO COMPARE 2ULSD AND B20 FUELS AND THEIR IMPACT ON OVERALL FLEET PERFORMANCE
 • (2009). THERMAL SCIENCE, ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELING OF JATROPHA OIL FUELED DIESEL ENGINE FOR EMISSION PREDICTIONS
 • (2009). JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY, Potential of Jatropha curcas as a source of renewable oil and animal feed
 • (2009). ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, Usage of Biodiesel as Fuel and Examining Its Effects on an Engine
 • (2009). APPLIED THERMAL ENGINEERING, Evaluation of the performance of biodiesel waste vegetable oil in a flame tube furnace
 • (2009). ENERGY FUELS, Ni/W-USY Catalyst for High Diesel Yield and Deep Hydrodearomatization
 • (2009). ENERGY FUELS, Effect of Injection Pressure on the Combustion, Performance, and Emission Characteristics of a Diesel Engine Fueled with Methanol-blended Diesel Fuel
 • (2008). FUEL, Biodiesel engine performance and emissions in low temperature combustion
 • (2008). JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY BIOTECHNOLOGY, Biodiesel production various feedstocks and their effects on the fuel properties
 • (2008). FUEL, Bio-fuel variants for use in CI engine at design and off-design regimes: An experimental analysis
 • (2008). IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART ASYSTEMS AND HUMANS, Modelbased prognostic techniques applied to a suspension system
 • (2008). ENERGY FUELS, Burning lets composed of light cycle oildiesel light oil
 • (2008). APPLIED ENERGY, Variable valve timing for fuel economy improvement in a small sparkignition engine
 • (2008). COMBUSTION AND FLAME, Structural group analysis for soot reduction tendency of oxygenated fuels
 • (2008). INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, Neuro emission controller for minimising cyclic dispersion in spark ignition engines with EGR levels
 • (2008). ENERGY FUELS, Effects of biodiesel used frying palm oil on the exhaust emissions of an indirect injection (IDI) diesel engine
 • (2008). Influence of advanced injection timing on the performanceemissions of CI engine fueled with ethanolblended diesel fuel, Influence of advanced injection timing on the performanceemissions of CI engine fueled with ethanolblended diesel fuel
 • (2008). ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Prediction of the combustion processemission formation of a bifuel s.i. engine
 • (2008). ENERGY, Analysis of the emissions of volatile organic compounds the compression ignition engine fueled by diesel-biodiesel blend and diesel oil using gas chromatography
 • (2007). ENERGY FUELS, Experimental study of diesel fuel effects on direct injection (DI) diesel engine performancepollutant emission
 • (2004). JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, Effect of fuel aromatic contentstructure on directinjection diesel engine pollutant emissions
 • (2003). BIOMASS BIOENERGY, An investigation of using biodieselmarine diesel blends on the performance of a stationary diesel engine
 • (2002). : ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Improvement of Diesel fuel properties by using additives

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Gazi Üniversitesi yayın teşvik ödülü, (2012)
 • Tubitak yayın teşvik ödülü, (2012)
 • Tubitak yayın teşvik ödülü, (2009)
 • Yayın teşvik ödülü, (2004)
 • Yayın teşvik ödülü, (2004)
 • Tubitak yayın teşvik ödülü, (2003)
 • Tubitak yayın teşvik ödülü, (2002)
 • Bilim Teşvik ödülü, (2001)

Proje

 • Yeni Elektronik Tip Dizel Yakıt Enjeksiyon Sistemlere Yönelik Pompa ve Enjektör Test Cihazlarının Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi";, (2008) KOSGEP Gazi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER),
 • Özgün TurboDöngüsel Motor Prototipinin Çalıştırılması ve Rotor Yüzey Kaplama ile Performans İyileştirilmesi"; (2008) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu,
 • Türbo Döngüsel Motor Tasarımı"; , , Proje Danışmanlığı, Ekim 2006Eylül 2007, Pars Makine San. Ve Tic. Ltd. Ankara. (2006) KOSGEP Gazi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi
 • Taşıtlarlar için Alternatif Enerji sistemi Olan Polimer Elektrolit Membran Yakıt Pili Yapımı, Parametrik olarak incelenmesi ve Maliyet Analizi"; (2006) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • ";Araçlarda Aktif emniyet sistemleri eğitimi";, (2005) Milli Eğitim BakanlığıAvrupa Birliği, Leonardo da Vinci Değişim Projesi
 • ";İçten yanmalı motorlarda yakıt enjeksiyon sistemleri eğitimi (2005) Milli Eğitim BakanlığıAvrupa Birliği
 • ";Dört Silindirli Dört Zamanlı Bir Benzin Motorunda Modifikasyon Parametrelerinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu"; (2005) Gazi Üniversitesi
 • ";İstihdam edilebilme becerilerinin geliştirilmesi eğitimi projesi";, (2005) Ankara Esnaf ve Sanatkârlar BirliğiG.Ü. Teknik Eğitim FakültesiAnkara mesleki Eğitim Merkezi, MEGEPAvrupa Birliği Projesi
 • İçten yanmalı motorlarda hidrojenin yakıt olarak kullanılma olanaklarının deneysel olarak incelenmesi (2004) Gazi Üniversitesi
 • Alternatif içten yanmalı bir Eliptik motor tasarımı ve protip üzerinde çalışabilirliğinin incelenmesi (2004) Gazi Üniversitesi
 • Bitkisel Yağ Esterlerinin (Etil Ester) Dizel Motorlarında Altenatif Yakıt olarak Kullanılma Olanaklarının Deneysel Olrak İncelenmesi (2003) Gazi Üniversitesi
 • Bir turboşarj dizel motorunda yanma odası elemanlarının termal bariyer olarak kaplanmasının performans ve emisyon parametrelerine etkileri (2003) Gazi Üniversitesi
 • ";Eliptik motor tasarımı ve protipinin imalatı (2003) Gazi Üniversitesi