Prof. Dr. İsmet Çetin

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkiye ve İngiltere'de Edebiyat Öğretimi

Türkiye'de Türk Edebiyatı, İngiltere'de İngilizce'nin öğretimi, öğretim yaklaşım, strateji, metot ve öğretim teknikleri, sınıf içi uygulamaları mukayeseli olarak incelenmiştir. Proje'nin sonucunda Dr. Yasemin Uzun doktora tezi üretmiştir.